Fondi eesmärk on anda hoogu Eesti üldhariduse suurimaid sõlmpunkte lahendavatele algatustele. Asutasime fondi koos uue põlvkonna ettevõtjate Martin Villigu ja Taavet Hinrikuse ning Bolti ja Wise’iga. Fondi on tänaseks panustanud enam kui 60 ettevõtet ja ettevõtjat, kes soovivad luua hariduses olulisi ja püsivaid positiivseid muutusi.

Heateo Haridusfond otsib koostööd tegema algatusi, millel on potentsiaal olemasolevat haridussüsteemi heas mõttes raputada ja järgmisele tasemele aidata. Loome rahastuse saanud algatustega tugeva sideme ja partnerluse ning pakume neile ka sisulist abi seatud sihtideni jõudmisel.

3 000 000

eurot kaasatud erasektorist

20+

algatust toetatud

66%

õpilastest positiivselt mõjutatud

80%

koolidest uuendustega kaetud

Fondi rollid:

  • haridusalgatuste toetaja nii rahaliselt kui ka oma teadmiste ja võrgustikuga.
  • haridusidude investor, et anda neile võimalusi laienemiseks.
  • algatuste käivitaja valdkondades, kus sekkumised seni puudu.
  • uuringute tellijana loonud valdkonna jaoks uudset infot.

Fookusvaldkonnad:

  • koolijuhtimise kvaliteet
  • õpetajate järelkasv
  • õppima õppimine

Haridusfondi toetajad

Alari Aho

Riivo Anton

Priit Alamäe

Viljar Arakas

Ahti Heinla

Heateo partner

Taavet Hinrikus

Terje ja Martin Henk

Monica ja Ott Kaukver

Gerri Kodres

Kaarel Kotkas

Oliver Leisalu

Alvar Lumberg

Märt Lume

Anastassia ja Alar Mäerand

Martin Mägar

Meelis Niinepuu

Veljo Otsason

Kairi Pauskar

Andrus Purde

NULA mentor

Tõnu Runnel

Andres Rätsepp

Ragnar Sass

Mari-Liis ja Martin Villig

Markus Villig

Riho Taba

Helen ja Martin Tajur

Annika Tallinn

Hannes Tamjärv

Heateo partner

Kaisa ja Taavi Tamkivi

Kalev Tanner

Sten Tikk

Kärtu ja Priit Vaikmaa

Edumeel

Saada oma idee, räägime selle läbi ja teeme edasised plaanid.

Toetatud algatused

Arutlev kool

Programm “Arutlev kool” on kogu kooli kaasav tegevuste sari, mille eesmärk on luua sisukat diskussiooni väärtustav koolikeskkond.

codesters.club

Kolmeaastane digilahenduste arendusprogramm gümnaasiumiõpilastele, mille eesmärk on pakkuda tuleviku jaoks olulisi tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskuseid, arendada loovust ning õppida meeskonnatööd.

kood/Jõhvi

Uudne praktilist täiendharidust pakkuv tehnoloogiakool täiskasvanutele, mis aitab vähendada üha kasvavat nõudlust tarkvaraarendajate järele.

HK Unicorn Squad

Liikumine, mis pakub huviharidusena tehnoloogiaõpet ainult tüdrukutele, et kasvatada neis praktiliste ja põnevate ülesannete abil huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu.

99math

Internetipõhine matemaatika harjutamise keskkond, mille eesmärk on tekitada lastes mängupsühholoogia abil huvi matemaatika vastu.

Alpa Kids

ALPA Kids loob koos õpetajate ja teadlastega eakohaseid ja kultuuripõhiseid digiõppemänge 3-8aastastele lastele.

Praktikal

Innovaatiline loodusainete õpetamise ökosüsteem, mis teeb õppimise eluliseks ja õpetamise lõbusaks. Ökosüsteemi kuuluvad õppematerjalid, katsekomplektid, kogukond ja tarkvara.

Häirekell (Praxis)

Suurandmete analüüsile tuginev varase märkamise süsteem, mis annab õpetajatele ja kooli tugispetsialistidele infot õpingute edukuse kohta ning võimaldab õigeaegselt rakendada erinevaid sekkumismeetmeid.

Arengusammud

Õpetajate arenguprogramm, mille käigus üks õpetaja aitab teisel paremaks saada, külastades tema tunde ja andes talle tagasisidet lähtuvalt varem omavahel kokku lepitud arengueesmärgist.

Edumus

Edumus pakub põhikooli- ja gümnaasiuminoortele põnevaid ja praktilisi veebikursuseid, mida õpetavad oma ala professionaalid. Noored saavad õppida 21. sajandi oskusi kursustel, mida arvestatakse koolis valikainena.

Haridusjuhtide kompetentsi- ja karjäärimudel

Haridusjuhtide kompetentsi- ja karjäärimudel toetab haridusjuhti oma arengu ja karjääri planeerimisel ning kooli pidajaid juhtide värbamisel, arendamisel ja järelkasvu kavandamisel. 

Haridusjuhtide praktikaprogramm

Unikaalne arenguprogramm haridusjuhtidele, kes lähevad tunnustatud juhtimiskultuuriga ettevõtetesse 10nädalasele praktikale.

Tagasi Kooli

Algatus, mis aitab õpilastel kasvatada teadlikkust iseendast ja oma võimalustest ning teha teadlikumaid haridus- ja karjäärivalikuid.

Koolijuhtide värbamistugi

Oleme koostanud haridusjuhi värbamise käsiraamatu ning pakume omavalitsustele tuge professionaalse värbamispartneri kaasamiseks.

Noored Kooli

Kaheaastane arenguprogramm, mille osalejad suunduvad juba esimesel aastal koolidesse õpetajateks, omandades samal ajal õpetamiseks vajalikke teadmisi.

Asendusõpetajate programm

Programm leevendab õpetajate puudust ja ülekoormust, pakkudes koolidele sisukaid asendustunde motiveeritud asendusõpetajate poolt.