Haridusjuhtide praktikaprogramm

5

aastat

52

haridusjuhti

14

ettevõtet

Hariduse suured ülesanded – õpetajate leidmine ja hoidmine, muutunud õpikäsituse rakendamine, erinevate vajadustega õpilaste toetamine, piiratud ressursid – nõuavad haridusjuhtidelt uuel tasemel võimekust. Haridusjuht-administraatori rollist tuleb tõusta haridusjuht-tippjuhi rolli, et nende proovikividega edukalt hakkama saada. Heateo Haridusfondi eesmärk on toetada algatusi, mis aitavad tõsta koolijuhtimise kvaliteeti, et kool oleks koht, kus õpetajatel on hea töötada ning õpilastel hea õppida.

Käivitasime Haridusjuhtide praktikaprogrammi koos Tallinna Haridusameti ja talendijuhtimise ettevõttega Fontes eesmärgiga toetada koostööd erinevate kogemuste ja taustaga juhtide vahel, arendada sektoriteülest koostööd ja toetada parimate juhtimispraktikate jõudmist koolidesse.

Haridusjuhtide praktikaprogrammi üks hooaeg kestab ca 9 kuud. Esmalt lähevad programmis osalevad haridusjuhid kümneks nädalaks tunnustatud juhtimiskultuuriga ettevõtetesse juhtimispraktikale. Pärast praktikaperioodi lõppu rakendab haridusjuht saadud teadmisi oma koolis. Järgneva poole aasta vältel jätkub koostöö ettevõttepoolse mentori ning Fontese coachiga.

Arendusprojektid, mida koolis ellu rakendadatakse, on olnud seotud kooli strateegia uuendamisega, meeskonna juhtimise protsesside edasi arendamisega (uute töötajate sisseelamisprogrammid, värbamine, 1:1 vestlused, palgasüsteem) ning digivõimaluste laiema kasutamisega.

Heateo Haridusfondi eestvedamisel on programm viie aastaga laienenud Tallinnast üle Eesti. Lisaks Tallinna haridusjuhtidele on programmis osalenud Haridus- ja Teadusministeerium riigikoolidega, Tartu linn, Viimsi ning Lääne-Harju vald. Praktikakohtadega on panustanud 14 edumeelset organisatsiooni: Bolt, Coop Pank, Ericsson Eesti, Fortumo, Glia, LHV, Pipedrive, Swedbank, SEB, SOL Baltics, Telia, Töötukassa, Veriff ja Wise.

Praktikaprogrammi vedajatena oleme panustanud programmi juhtimisse, kommunikatsiooni ning toetanud rahaliselt programmis osalevate ettevõtete mentoritele ja koolipidajatele suunatud tugitegevusi.

Praktikaprogrammi V lennu videokokkuvõtted

Kandideerimine praktikaprogrammi 6. lendu

Sihtgrupp: üldharidus-, kutseharidus- ja alushariduse juhid ja õppejuhid.

Kuidas liituda? Haridusasutuse juhina anna osalussoovist teada oma pidajale. Kooli pidajana võta ühendust Heateo Haridusfondiga. Rohkem infot: ann@heategu.ee

Kasu: Vilistlased hindavad mahukat programmi kõrgelt ning paljud neist peavad seda kogemust “juhtimisalaseks arenguhüppeks”, mis on avardanud nende võimekust juhina ning aitab edukalt ellu viia vajalikke muutusi. Lisandväärtuseks on uued ja usaldusväärsed kontaktid ning edaspidised koostöövõimalused.
Fontes pakub tugiprogrammi ka koolipidajatele.

Tasu 9 kuu pikkuse programmi eest jääb ühe osaleja kohta 5000 euro piiresse.

Algatusest veel

Jaga