Eesti esimene strateegilise filantroopia fond, mille fookuses on algatused, mis lahendavad teravaid probleeme Eesti ühiskonnas ja mõõdavad oma tegevuse mõju. Panustame läbi toetuste, investeeringute ja mitterahalise toe suure ühiskondliku mõjuga algatuste kasvu.

Oleme valmis panustama keerulistesse teemadesse – haridus, sotsiaalne ebavõrdsus, rahvatervis, keskkond.

Mõjufondis saavad algatused endale mitmeks aastaks pühendunud partneri, kellega koos oma organisatsiooni arendada ja lahenduse mõju-ulatust suurendada.
Nõustame algatuste juhti ja meeskonda erinevates valdkondades: strateegia, kommunikatsioon, finantsid, juhtimine, mõju hindamine ja mõõtmine. Aitame juhtida strateegilisi projekte ja kaasame vabatahtlikke. Töötame nii alustavate kui kasvufaasis olevate algatustega.

1 000 000

eurot kaasatud erasektorist

10

algatust toetatud

Mõjufondi tugi:

  • Heateo meeskonna teadmised ja aeg
  • toetused ja investeeringud 
  • pro-bono eksperdid
  • mõju mõõtmine

Mõjufondi algatused:

  • lahendavad olulisi valupunkte Eesti ühiskonnas 
  • on suure kasvupotentsiaaliga
  • on tugeva eestvedaja ja meeskonnaga
  • on toimiva rahastusmudeliga 
  • mõõdavad oma mõju sihtrühmale

Mõjufondi toetajad

Ahti Heinla

Heateo partner

Anders Anderson

Andres Rätsepp

Anne Holm Rannaleet

Heateo partner

Armin Kõomägi

Heateo partner

Heldur Meerits

Helen ja Martin Tajur

Indrek Prants

Jaan Puusaag

Mari-Liis ja Martin Villig

Mari-Ly Kern

Marju Kern

Marko Kull

Märt Lume

Raul Kirjanen

Sven Mansberg

Saada oma idee, räägime selle läbi ja teeme edasised plaanid.

Toetatud algatused

Ringo Eco

Skaleeritav, avatud ja neutraalne korduspakendite platvorm, mis vähendab ühekordsete pakendite prügi.

Helge Kool

Helge Kool on pühendunud õpilaste heaolu tõstmisele ning koolipsühholoogide ja noortele õppijatele hädavajaliku toe pakkumisele uuenduslike vahendite kaudu.

Kõnnime Koos

MTÜ Kõnnime koos loob kõikjal Eestis juhendatud jalutusgruppe, et innustada inimesi liikuma ja oma tervist hoidma.

Asendusõpetajate programm

Programm leevendab õpetajate puudust ja ülekoormust, pakkudes koolidele sisukaid asendustunde motiveeritud asendusõpetajate poolt.

SPIN programm

SPIN on Eestis ainulaadse mudeliga spordil põhinev ja teaduslikult tõendatult mõjus noorte arenguprogramm. SPINi eesmärk on arendada ja tugevdada noorte sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi ning tuua läbi spordi noortele rõõmu.

Peaasi.ee

MTÜ Peaasjad tegeleb vaimse tervise edendamise ja probleemide ennetamisega ning häbimärgistamise vähendamisega ühiskonnas.

Lapse Heaolu Arengukeskus

SA Lapse Heaolu Arengukeskus loob kohalikes omavalitsustes ennetus- ja pereteenuste keskused ehk Perepesad.

Käpp ja Käsi

Käpp ja Käsi viib omavahel kokku kinnipeetavad ja varjupaigakoerad, kelle treenimine aitab vangidel uuesti ühiskonda integreeruda.

Köömen

Köömen on sotsiaalne ettevõte, mis on välja töötanud arenguprogrammi pagulastele ja uussisserändajatele eesti keele õpetamiseks ja töökultuuriga kohanemiseks.

Kiusamisvaba Kooli logo

Kiusamisvaba Kool

Tõenduspõhine programm koolides kiusamise ennetamiseks ja kiusamisjuhtumite efektiivseks lahendamiseks.