Tagasi Kooli

37

e-õppekäiku

30 000

õpilast saanud osa

Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel pakutakse karjääriõpet vaid kolmandikus üldhariduskoolidest. Õpe toimub valikainena eelkõige 9. ja 12. klassis. Selleks, et õpilased teeksid teadlikke ja läbimõeldud valikuid oma haridustee jooksul, tuleks karjääriõpetusega alustada varem.

Tagasi Kooli eesmärk on aidata õpilasel kasvatada teadlikkust iseendast ja oma võimalustest ning teha teadlikumaid haridus- ja karjäärivalikuid. Selleks loodi  Heateo Haridusfondi toel 37 videotundi ehk e-õppekäiku koos eneseanalüüsi tööriistadega. Õpilastele erinevaid organisatsioone ja mitmesuguste ametite igapäeva tutvustavate õppekäigud on jõudnud umbes 30 000 õpilaseni.

Lisaks on Tagasi Kooli piloteerinud Heateo Haridusfondi toel reaalainete õppimist toetavat lahendust – kvaliteetse videosisu loomist, mis oleks abiks nii distantsõppe ajal kui ka tunnisisu rikastamisel. Pilootprojekti raames valmis näidisvideo, mis selgitas ühte teemat 8. klassi füüsika õppekavast.

Jaga