Haridusjuhtide kompetentsi- ja karjäärimudel

27

kaasatud eksperti

38

kaasatud haridusjuhti

Heateo Haridusfond käivitas koos Eesti Koolijuhtide Ühenduse ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga haridusjuhtide kompetentsi- ja karjäärimudeli uuendamise, et luua terviklik süsteem haridusjuhtide karjääri ja arengu toetamiseks. Mudel valmis Fontese ekspertide eestvedamisel ning mudeli loomisesse panustasid ülikoolid, koolijuhid ja mitmed eksperdid nii Eestist kui välismaalt. 

2-aastase töö tulemusena valminud kompetentsi- ja karjäärimudel kirjeldab, mida teevad ja oskavad väga head haridusjuhid. Selleks, et koole hästi juhtida on vajalikud nii teadmised õppimisest ja õppimise eestvedamisest kui ka eeskujulikud juhtimisoskused. Projekti käigus kirjeldasime koos ekspertidega ära olulisimad juhtimiskompetentsid: kuidas juht hoiab ja juhib iseennast, kuidas ta juhib oma inimesi ja koostöise ja arengut toetava koolikeskkonna ning kuidas ta juhib strateegiliselt organisatsiooni. Mudel toetab haridusjuhti oma arengu ja karjääri planeerimisel ning kooli pidajaid juhtide värbamisel, arendamisel ja järelkasvu kavandamisel. 

Valminud mudeliga on võimalik tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel.

Seotud failid:

Algatusest veel

Jaga