HK Unicorn Squad

3000

tüdrukut osalenud

312

juhendajat

Eurostati andmetel on Eestis vähem kui veerand tehnoloogiasektori töötajatest naised. Soopõhine eristumine algab juba vanuses 7–14, kui MATIK-oskusi arendavas huvitegevuses osaleb iga 10 poisi kohta vaid 1–2 tüdrukut. HK Unicorn Squad on liikumine, mis pakub tehnoloogiaõpet ainult tüdrukutele. Eesmärk on kasvatada neis huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu.

Heateo Haridusfond toetusel laienes HK Unicorn Squad’i programm üle Eesti. Unicorn Squad huviringid tegutsevad 92 koolis ning neist on saanud osa 154 gruppi tüdrukuid. Tegutseme selle nimel, et Unicorn Squadist saaks formaalhariduse osa.

Algatusest veel

Jaga