Asendusõpetajate programm

45 400

asendatud koolitundi

257

liitunud kooli ja lasteaeda

3300

asendusõpetajat programmis

75

asendusõpetajat läinud tegevõpetajaks

Keskmises Eesti koolis, kus on ca 500 õpilast, vajab igas kuus asendamist ligikaudu 200 ainetundi. Asendusi otsitakse esmajärgus kooli seest, kuid selle korraldamine on ajakulukas. Tundide asendamine põhitöö kõrvalt kasvatab õpetajate koormust ja läbipõlemise riski, sest asendustundide ettevalmistamine ja läbiviimine on õpetajale lisatöö.

NULA inkubaatorist alguse saanud Asendusõpetajate programm vähendab asendustundide korraldamisega kaasnevat aja- ja energiakulu, pakkudes sisukaid asendustunde motiveeritud asendusõpetajate poolt. Programmiga liitunud asendusõpetajatest pooled on kas õpetajaks õppinud või õppimas ning pooltel on juhtimis- või noorsootöö kogemus. Kuue aastaga on asendusõpetajana ennast üles andnud enam kui 3300 inimest. Iga kuues neist on asendustunde andnud ja 75 asunud tööle tegevõpetajana. 

Kool tasub asendusõpetajate kulu tunnihinna alusel ning ASÕPi vahendustasu vastavalt asendatud tundide arvule. Alates koroonakriisist on MTÜ ASÕP Haridus- ja Teadusministeeriumi partner õpetajate puuduse leevendamisel.

Oleme ASÕPit toetanud mõlemast Heateo fondist. Heateo Mõjufond on katnud meeskonna kulusid, et programm saaks laieneda üle Eesti. Heateo Haridusfond on toetanud veebiplatvormi arendust, mis muudab koolide ja asendusõpetajate kokkuviimise efektiivsemaks. Lisaks mitmed strateegiliste vabatahtlike kaasamised ning projektid seoses koroonapandeemiaga ja sõjaga Ukrainas.

Algatusest veel

Jaga