Praktikal

100+

koolis kasutusel

5

õppekogumikku

Keerulisemate loodusteaduste nagu füüsika ja keemia õppimine jääb sageli teoreetiliseks ning seosed õpitava ning reaalse elu vahel hägusaks. See kustutab õpilaste huvi aine vastu ja teeb tunnid raskeks. Nii valib aina vähem koolilõpetajaist oma tulevikuks loodus- ja inseneriteadused, mis süvendab veelgi loodusteaduste õpetajate puudust.

Praktikal võimaldab õpetada loodusaineid läbi praktiliste tegevuste. Terviklahendus hõlmab nii katsevahendite komplekte, õppe- ja juhendmaterjale kui ka interaktiivset tarkvara. Seeläbi muutuvad tunnid õpilase jaoks eluliseks ja huvitavaks ning õpetaja säästab nädalas umbes 10 tundi oma aega.

Heateo Haridusfond liitus Praktikaliga investorina. Eesmärk oli laiendada katsekomplektide valikut nii õppeainete kui õppeastmete lõikes ning ehitada üles Praktikali lahenduse levitamise süsteem. Tänaseks kasutab Praktikali katsevahendeid iga viies kool Eestis. 

Algatusest veel

Jaga