Algatused

Meie kasvatatud algatused lahendavad ühiskonnas teravaid probleeme. Meie algatustel on mõju.

Läbi Heateo fondide leiavad algatused vajaliku toe.

Millega aitame?

 • nõustamine ja eesmärgistamine
 • organisatsiooni struktuur ja rollid
 • ekspertide kaasamine
 • kommunikatsioon
 • mõju hindamine
 • juriidiline nõustamine
 • rahastuse kaasamine
 • toetused, investeering
 • rahaline ja mitterahaline tugi

56

algatust

1000

tundi vabatahtlikku tööd

2

fondi

Milliseid algatusi otsime?

Algatusi,

 • mis lahendavad teravaid probleeme Eesti ühiskonnas,
 • mille mõju on võimalik mõõta,
 • mille taga on tugev meeskond,
 • millel on idee toimivast rahastusmudelist.

Saada oma idee, räägime selle läbi ja teeme edasised plaanid.

Algatused

Fond:

Valdkonnad:

Arutlev kool

Programm “Arutlev kool” on kogu kooli kaasav tegevuste sari, mille eesmärk on luua sisukat diskussiooni väärtustav koolikeskkond.

Uuskasutuskeskus

Asjade uuskasutust edendav ettevõte, mis suunab puhtad ja kasutuskõlblikud asjad uuesti ringlusesse ning otsib võimalusi, kuidas vanale asja uus elu anda.

codesters.club

Kolmeaastane digilahenduste arendusprogramm gümnaasiumiõpilastele, mille eesmärk on pakkuda tuleviku jaoks olulisi tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskuseid, arendada loovust ning õppida meeskonnatööd.

kood/Jõhvi

Uudne praktilist täiendharidust pakkuv tehnoloogiakool täiskasvanutele, mis aitab vähendada üha kasvavat nõudlust tarkvaraarendajate järele.

HK Unicorn Squad

Liikumine, mis pakub huviharidusena tehnoloogiaõpet ainult tüdrukutele, et kasvatada neis praktiliste ja põnevate ülesannete abil huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu.

99math

Internetipõhine matemaatika harjutamise keskkond, mille eesmärk on tekitada lastes mängupsühholoogia abil huvi matemaatika vastu.

Alpa Kids

ALPA Kids loob koos õpetajate ja teadlastega eakohaseid ja kultuuripõhiseid digiõppemänge 3-8aastastele lastele.

Praktikal

Innovaatiline loodusainete õpetamise ökosüsteem, mis teeb õppimise eluliseks ja õpetamise lõbusaks. Ökosüsteemi kuuluvad õppematerjalid, katsekomplektid, kogukond ja tarkvara.

Häirekell (Praxis)

Suurandmete analüüsile tuginev varase märkamise süsteem, mis annab õpetajatele ja kooli tugispetsialistidele infot õpingute edukuse kohta ning võimaldab õigeaegselt rakendada erinevaid sekkumismeetmeid.

Arengusammud

Õpetajate arenguprogramm, mille käigus üks õpetaja aitab teisel paremaks saada, külastades tema tunde ja andes talle tagasisidet lähtuvalt varem omavahel kokku lepitud arengueesmärgist.

Edumus

Edumus pakub põhikooli- ja gümnaasiuminoortele põnevaid ja praktilisi veebikursuseid, mida õpetavad oma ala professionaalid. Noored saavad õppida 21. sajandi oskusi kursustel, mida arvestatakse koolis valikainena.

Haridusjuhtide kompetentsi- ja karjäärimudel

Haridusjuhtide kompetentsi- ja karjäärimudel toetab haridusjuhti oma arengu ja karjääri planeerimisel ning kooli pidajaid juhtide värbamisel, arendamisel ja järelkasvu kavandamisel.