Noored Kooli

348

uut õpetajat

120

liitunud kooli

Üle poole Eesti üldhariduskoolide õpetajatest on 50-aastased või vanemad ja noorte õpetajate järelkasv on olnud aeglane. Ülikoolis õpetajaks õppida soovijate konkurents on väike ning vaid 54% noortest alustavatest õpetajatest töötab veel viis aastat hiljem õpetajana. Seevastu näitab Noored Kooli programmi kandideerijate pidev kasv võimekate inimeste suurt huvi õpetajaameti vastu. 

Noored Kooli on kaheaastane arenguprogramm, mille osalejad suunduvad juba esimesel aastal koolidesse õpetajateks, omandades samal ajal õpetamiseks vajalikke teadmisi Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse programmis ja Noored Kooli tuutorite käe all. Teisel aastal arendavad õpetajad lisaks veel ka oma eestvedamisoskusi ja viivad koolis ellu koostööl tugineva arendusprojekti. 

Osalejad panustavad edasiõppimist toetava koolikultuuri loomisesse ning arenevad nende kogemuste toel haridusvaldkonna eestvedajateks. Paljud jätkavad õpetamist ka pärast kahe aasta möödumist ning üle 80% jätkavad haridusvaldkonnas. Enam kui kümnest Noored Kooli vilistlasest on tänaseks saanud koolijuht. Mitmed vilistlased töötavad koolide õppe- ja arendusjuhtidena või panustavad haridusinnovatsiooni vedades erinevaid haridusalgatusi. 

Noored Kooli programm keskendub neile ligi 250 Eesti koolile, kus põhikooli-järgne edasiõppimise määr on väiksem kui 80%. Programmi mõju mõõtmisel pööratakse erilist tähelepanu õpilaste õpioskuste arengu mõõtmisele. 

2006. aastal Heateo Sihtasutuse ja Swedbanki poolt asutatud algatuse toetajatega ühines Heateo Haridusfond aastal 2019. Fondi toetus oli suunatud organisatsiooni kasvu toetamisele, et kasvatada programmis osalejate arvu. 

Lisaprojekt:

  • Noored Kooli õpiringid, mille käigus õpivad õpetajad oma õpilaste õppimisoskusi edendama. 2022/2023 õppeaastal piloteeris Noored Kooli programmi 5 koolis, 2023/2024 õppeaastal laienes programm 10 uude kooli.

Algatusest veel

Jaga