Koolijuhtide värbamistugi

13

koolijuhti värvatud

8

omavalitsust saanud tuge

Hariduse kvaliteedi tagamiseks on oluline, et koole juhiksid väga võimekad inimesed. Koolijuhtide arengu toetamine peab algama selgelt eesmärgistatud ja professionaalsest värbamisest. Samas on pooltes omavalitsustes alla viie kooli ning koolipidajate võimalused ja oskused protsessi professionaalseks läbiviimiseks erinevad. 

Omavalitsuste seniste värbamistegevuste mõistmiseks tellis Heateo Haridusfond Rakendusliku Antropoloogia Keskuselt uuringu, mis kaardistas, kuidas koolijuhte värvatakse. Uuringust selgus, et mitmed juhtide värbamises levinud praktikad nagu struktureeritud intervjuud, sihtotsing, juhi võimekuse hindamine, ei ole haridusvaldkonnas süsteemselt kasutusel.

Projekti raames pakume kohalikele omavalitsustele võimalust kaasata värbamiste läbiviimisesse professionaalne värbamispartner (vt lähemalt allpool). Läbi süsteemse ja läbimõeldud protsessi tuleb konkursile rohkem tugevaid kandidaate ning koolipidaja saab teha teadliku valiku. Süsteemse võimekuse hindamise läbi teinud kandidaadid saavad teadlikuks oma tugevustest ja nõrkustest juhina ning koolipidaja üles ehitada koolijuhi arengutoe.

Koos ekspertidega talendijuhtimisettevõttest Fontes ning Haridus- ja Teadusministeeriumist panime kokku haridusjuhi värbamise käsiraamatu, mis hõlmab värbamisprotsessi kõiki etappe alates eeltööst kuni valitud juhi sisseelamise toetamiseni. Käsiraamat on kasutuses omavalitsustes üle Eesti.


Professionaalse värbamispartneri kaasamine

Kõik koolid vajavad võimekat ja professionaalset koolijuhti. Igal aastal alustab u 60 uut koolijuhti, kelle seast 90% on kasvanud välja õpetajaskonnast, väiksem osa vahetavad kooli ning üksikud liiguvad haridusse mõnest teisest valdkonnast või sektorist. Seoses sellega on värbajate vahel tihe konkurents ning kuna oma eriala talendid saavad alati valida, tuleb panustada kvaliteetsesse värbamisprotsessi.

Heateo Haridusfond koostöös talendinõustamisagentuuriga Fontes aitab valmistada ette ja viia läbi tipptasemel värbamisprotsessi. Haridusfond katab värbamisprotsessi kuludest kuni 12h Fontese konsultatsiooni (nõustamine, intervjuud vm) ning kuni 50% kahe kandidaadi juhiprofiili hindamiskuludest.

Huvi korral võta ühendust Ann Leppimaniga (ann@heategu.ee)

Jaga