Koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga loodud inkubaator, mis aitab ühiskondlike algatuste käivitajatel oma ideid testida ja uuenduslikest ideedest elujõulised lahendused kasvatada. NULAsse on oodatud kõik ideed, mis lahendavad mõnda teravat ühiskondlikku probleemi näiteks hariduse, rahvatervise, laste ja perede toimetuleku või muus valdkonnas.

NULA programm kestab pool aastat. Selle jooksul uuritakse lähemalt nii probleeme kui sihtrühmi, arendatakse edasi lahenduste sisu, tegevus- ja finantsmudelit ning omandatakse oskusi oma lahenduse tutvustamiseks. Kuni kolmele meeskonnale annab Kodanikuühiskonna Sihtkapital programmi lõpuks kuni 25 000 eurot starditoetust.

8

hooaega

626

esitatud ideed

71

algatust inkubaatoris

475 000

eurot starditoetusi

NULA programmis:

  • lahenduse disain ja testimine sihtrühmaga
  • mõju mõõtmine
  • eelarve ja finantsplaani koostamine
  • kommunikatsioonitegevused
  • meeskonna tugevused ja nõrkused
  • tegevuskava loomine lahenduse rakendamiseks

Jaan Aps veab eest ühiskondliku mõju hindamisele keskendunud ettevõtet Stories For Impact, mille nõustamis- ja uuringuteenuste kliendid on nii avalikust ja erasektorist kui vabaühenduste hulgast. Jaan oli Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku kaasasutaja ja eestvedaja (2012-2019) ning korduvalt auhinnatud noorteprogrammi Changemakers Academy käivitaja (2016). Majandusteaduse magistrikraadiga Jaan Aps on mõju hindamise teemal ka rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert ja mitmete käsiraamatute (kaas)autor. NULA inkubaatoris viib Jaan läbi mõju hindamise koolituse koos selle järgnevate üks-ühele nõustamiskohtumistega.

Jaan Aps on Heateo ühe esimese töötajana kogukonna väärtuslik liige, kes praegu panustab oma mõjuanalüüsi alaste teadmistega Heateo algatuste edusse ning koolitab NULA inkubaatoris osalevaid meeskondi mõju teemadel.

Jaan Aps

Mari koolitab NULA inkubaatoris tiime teenusedisaini teemadel ning aitab vaadata loodavat lahendust läbi kliendi/kasutaja silmade. Ta on suure pildi nägija, keda inspireerib inimene ja inimkesksed lahendused. Mari suhtleb ja kuulab palju (teeb uuringuid), näeb seoseid ja mustreid, mõtestab ning paneb need kokku strateegiaks. Olles olnud mõlemal pool lauda, pakub Mari täna teenusedisaini enda ettevõttes Kliendiuuringud.ee. Teenusedisaini valdkonnas on ta olnud ca 10 aastat, turunduses-brändijuhtimises ca 15 aastat.

Mari Arnover on teenusedisaini ekspert, kliendiuuringud.ee asutaja ja juht, kes on mitu aastat koolitanud NULA meeskondi teenusedisaini teemadel.

Mari Arnover

Teenusedisainer

Pirkkol on põhjalik kogemustepagas nii vabaühenduste kui erasektori maastikult. Ta on Heateo Sihtasutuses töötades ja sellele eelnevalt professionaalse vabatahtlikuna nõustanud mitmeid Eesti juhtivaid vabaühendusi nende strateegiat, rahastust, mõju hindamist ja kommunikatsiooni puudutavates küsimustes. Varasemalt on Pirkko töötanud KPMGs juhtimiskonsultandina ja Swedbankis juhtide arendamise valdkonnajuhina. NULAs koolitab ja nõustab ta algatusi sekkumise mudeli kujundamisel.

Pirkko Valge

Heateo SA tegevjuht

Andrus Purde

NULA mentor

Anna-Liisa Reinson

NULA mentor

Soovid NULA inkubaatori kohta rohkem teada?