Helge Kool

10

kooli testib mudelit

400

õpilast testib mudelit

Helge Kool loob koolielus andmepõhised muudatusi õpilaste läbipõlemise vähendamiseks ja ennetamiseks. Välja on arendatud veebiäpp, millega õpilased hindavad oma meeleolu ja hakkamasaamist. Õpilane saab tagasiside enda olukorra kohta ja klassiõpetaja näeb klassi koondvaadet. Helge Kooli algatus aitab koolirõõmu kaotavaid õpilasi õigeaegselt märgata ja toetada. 

Heateo Mõjufondi toel arendati välja veebiäpp ning loodi õpilasküsimustiku täitmise ja analüüsi funktsionaalsus. Lahendus annab võimaluse näha klasside kohta andmeid operatiivselt ja süsteemselt. Esiplaanile seatakse noorte huvid ning kaasatakse neid ka lahenduste leidmisesse.

Helge Kool on läbinud NULA inkubaatori.

Algatusest veel

Jaga