Kiusamisvaba Kool

126

liitunud kooli

22%

vähem kiusamist esimese aasta järel

47 000

õpilast kaetud KiVa programmiga

Eesti koolides on kiusamist kogenud iga viies, mõnes koolis või kooliastmes lausa iga neljas laps. Kiusuohvriks sattumise tagajärjel võib tekkida ärevus, depressioon, probleemid enesehinnanguga, suitsiidimõtted. 

Kiusamisvaba Kool levitab Eestis teadus- ja tõenduspõhist kiusamise vähendamise programmi, mis on loodud Turu ülikoolis Soomes. Programm õpetab lapsi ja kooliperesid kiusamist ära tundma ja kiusamisjuhtumitele reageerima. KiVa programm koosneb kolmest osast: kiusuennetuse tunnid klassijuhatajaga, kiusamisjuhtumiste lahendamine ning tulemuste hindamine. Kümne aastaga on programmiga liitunud ligi veerand Eesti koolidest. Kiusamisvaba Kooli tegevus lähtub visioonist, et aastaks 2035 on Eesti ühiskonnas kasvanud teadlikkus, kuidas luua ja hoida koolis turvalisi ja hoolivaid suhteid, kus kiusamisel ei ole kohta.

Heateo Sihtasutus on olnud Kiusamisvaba Kooli loomise juures alates selle sünnist – aitasime analüüsida erinevaid kiusuennetuse programme nende mõju ja kulude alusel ning projekti käima lükata. Oleme panustanud Kiusamisvaba Kooli nõukogu tegevusse, kaasates sinna juhtimis- ja finantskompetentsi. Oleme aidanud läbi mõelda organisatsiooni finantsmudelit. Heateo Mõjufondi rahalise panuse suunasime meeskonna kasvatamisesse ning koolide tugimentorite mudeli piloteerimisse, et hoida ja arendada programmi rakendamise kvaliteeti.

Algatusest veel

Jaga