Peaasi.ee

191

individuaalselt nõustatud noort

7

nõustamisgruppi 149 noore osalusel

24

noort läbis täismahus nõustamise

Enam kui kolmandik 11−15-aastastest tüdrukutest ja viiendik poistest on kurvad või masendunud sagedamini kui kord nädalas. Nende numbritega edestame oma naaberriike. Sageli ei oska noor inimene sõnastada oma halva enesetunde põhjuseid ega leida vajalikku toetust. Noorte seas levinud ärevuse ja depressiooni puhul on oluline varajane sekkumine, et ennetada häirete muutumist krooniliseks. Juba depressioonis inimestest vaid kolmandik otsib abi. Pikaaegsel depressioonil on aga tõsised tagajärjed nii inimesele endale kui ühiskonnale laiemalt. 

Peaasi.ee tegeleb vaimse tervise probleemide ennetuse, varaste sekkumiste ja häbimärgistamise vähendamisega. Tiimi kuuluvad vaimse tervise ning noorte- ja haridusvaldkonna spetsialistid. Noortele vanuses 16-26 pakutakse e-nõustamisi, grupitreeninguid ja e-kursusi. 2022. aastal alustati uue noortele mõeldud sekkumise Peahea testimist. Seal omandavad noored teadmisi ja oskusi enamlevinud vaimse tervise probleemidega tegelemiseks. Noor kohtub kuni 6 korda nõustajaga ja valib teemad vastavalt enda vajadustele. Lisaks on Peaasjad välja töötanud vaimse tervise esmaabi koolituse. Peaasi.ee eesmärk on, et 2022. aasta lõpuks suudab vaimse tervise esmaabi pakkuda 1% Eesti elanikest, nende hulgas 10% Eesti haridustöötajatest.. 

Heateo Mõjufondist oleme aidanud uusi teenuseid välja töötada ja piloteerida (noorte grupinõustamised, Peahea programm). Samuti oleme toetanud vaimse tervise esmaabi koolituste pakkumist ning meeskonna kasvatamist (kommunikatsioon, raamatupidaja, IT-tugi).

Algatusest veel

Jaga