Ringo Eco

1 000 000

pakendit vähem ringluses

300+

tagastuskohta

Iga aastaga kasvab ühekordsete toidupakendijäätmete hulk, mida tekitavad “toit kaasa” pakkujad, suuremad toidutootjad ja massiüritused. Ringo Eco teenuse eesmärk on muuta toidupakendite korduvkasutamine lihtsaks ja mugavaks, vähendades seeläbi igaühe keskkonnajalajälge.

Ringo Eco on toidupakendite korduskasutuse süsteemi arendav roheettevõte, mis pakub söögikohtadele ja üritustele korduvkasutatavaid pakendeid, ehitab tagastuspunktide võrgustikku ning rajab pakendite pesukeskusi. Heateo Mõjufondi jaoks on tegu esimese mõjuinvesteeringuga ettevõtte käivitamiseks ja tegevuste laiendamiseks. 

Algatusest veel

Jaga