SPIN programm

24%

osalejatel paraneb koolikohustuse täitmine

>50%

osalejatest on programmi täies mahus läbinud

2020. aastal pani Eestis väärteo toime 4239 noort vanuses 14–17 aastat. Peamised noortega seotud riskitegurid on varajased käitumisprobleemid, enesekontrolli puudumine ning puudujäägid probleemilahendusoskustes ja empaatias.

SPIN programm on noortele mõeldud spordil põhinev ennetusprogramm, mis koosneb jalgpallitreeningutest ja sotsiaalseid oskusi arendavatest sessioonidest. Üle Eesti toimuvad SPIN-programmi treeninggrupid (24 gruppi 2020 seisuga), kus osalevad 9–18-aastased riskioludes elavad ja vähemate võimalustega noored. Iganädalaselt toimuvad kolm 1,5-tunnist sessiooni, mis hõlmavad erinevate spordialade treeninguid ning noorte sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi arendavaid töötubasid.

Programmi pikaajaline eesmärk on turvalisemate, tugevamate ja sidusamate kogukondade loomine, pakkudes noortele võimalusi oma aja sisukaks kasutamiseks. Sport on SPIN-programmis vahend, mis aitab arendada elus toimetulekuks vajalikke sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi.

SPIN-programmi mõju hindamisel jälgitakse noorte osalust SPINi sessioonidel, nende tegutsemist trennis, samuti koolitulemusi ja -käitumist. Lisaks uuritakse iga-aastase ankeetküsitluse kaudu noorte endi hinnanguid oma hoiakutele ja käitumisele.

Algatusest veel

Jaga