Käpp ja Käsi

12

osalejat läbisid programmi täismahus

12

koera jõudsid peredesse

Eestis on hinnanguliselt 2400 kinnipeetavat. Vabanenutest ligi 35% sooritab aasta jooksul uue kuriteo.

Käpp ja Käsi käivitas 2018. aastal peale NULA inkubaatori edukat läbimist pilootprogrammi, mille raames said avavanglas viibijad nii Tallinnas kui Tartus arendada oma sotsiaalseid oskusi, treenides professionaalse juhendaja suunamisel ning järelevalve all varjupaiga koeri.

Aastast 2020 on programm suunatud endistele kinnipeetavatele, kes on majutus- või tugiteenusel. Koroonapiirangute tõttu käivitus esimene grupp 2021. aasta kevadel.

Programmi eesmärk on suurendada vanglast vabanenu tööturul osalemist, sotsiaalteenuste kasutamist ning vähendada korduvkuritegevust. Edasised arendused on suunatud sellele, et kujundada programmist töövahend vanglast vabanenute tugiisikute jaoks ning suunata seeläbi enam endisi kinnipeetavaid programmi läbima.

Osalejate enesehinnangut, arenguvalmidust ja rahulolu eluga hinnatakse küsimustike abil enne ja pärast programmi. Esimestes gruppides osalenute uuringust selgus, et negatiivsete emotsioonide kogemine vähenes ja enesehinnang, kannatlikkus
ning eluga rahulolu kasvas.

Algatusest veel

Jaga