Menüü

Käivitatud algatused

Käivitame ja kasvatame algatusi, mis lahendavad teravaid probleeme Eesti ühiskonnas. Oma 15 tegevusaasta jooksul oleme käivitanud koos eraisikute, ettevõtete ja riigiga üle kümne algatuse ja andnud hoogu mitmetele vabaühendustele. Oleme vedanud uuenduslikke valdkondi alates sotsiaalsest ettevõtlusest kuni ühiskondliku mõju võlakirjadeni.

Uuskasutuskeskus

Uuskasutuskeskuse kauplused müüvad vanu korras asju ja korraldavad säästva tarbimise kampaaniaid ja koolitusi.
uuskasutuskeskus.ee

Noored kooli

Noored Kooli toob koolidesse võimekad ülikoolilõpetajaid ja kasvatab hariduse valdkonda tugevaid liidreid.  
nooredkooli.ee

Terve Eesti SA

Terve Eesti SA tõstab inimeste teadlikkust ja viib läbi koolitusi alkoholi liigtarbimise ohtudest ja HIV levikust.
terve-eesti.ee

"Ma armastan aidata"

Heateo ja Swedbank'i loodud annetuskeskkonna eesmärk on teha annetuste kogumine ja annetamine lihtsamaks ning arendada annetuskultuuri Eestis.
armastanaidata.ee

Entrum

Heateo ja Eesti Energia käivitatud programmi eesmärk on tagada Eesti konkurentsivõimelisus, kasvatades tugeva ettevõtliku mõtteviisiga põlvkonda.

SPIN-programm

SPIN on spordil põhinev ennetusprogramm noortele, mis koosneb jalgpallitreeningutest ja sotsiaalseid oskusi arendavatest sessioonidest.
spinprogramm.ee

Kiusamisvaba Kool

Tõenduspõhine programm koolides kiusamise ennetamiseks ja kiusamisjuhtumite efektiivseks lahendamiseks.
kiusamisvaba.ee

Vaikuseminutid

Vaikuseminutid viivad lasteaedadesse ja koolidesse keskendumise ja meelerahu harjutusi, koolitades õpetajaid ja spetsialiste. Läbi selle toetakse õpilaste enesejuhtimise oskuste kasvatamist.
vaikuseminutid.ee

NULA vilistlased

NULA on inkubaator ühiskondlikke probleeme lahendavatele algatustele, mida veame koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga. Tegemist on kuuekuulise programmiga, kuhu valitakse igal aastal kuus algatust. NULA kohta saab rohkem infot www.nula.ee.    

Käpp ja käsi

Käpp & Käsi viib omavahel kokku varjupaiga koerad ja vangid. Loome vangidele treeningprogrammi, mille käigus nad omandavad baasoskused koerte sotsialiseerimiseks ja kuulekustreenimiseks. Iga kinnipeetav, kes programmis osaleb, saab treenimiseks varjupaiga koera, kellega paari kuu vältel igapäevaselt tegeleda. 

Liikumisretsept

Liikumisretsepti meeskonna soov on ühendada esmatasandi meditsiin ja spordiklubid. Idee tuumaks on terviseedendusprogramm, mis baseerub juba toimivatel välismaa praktikatel ja loob erinevate vaevustele vastavad võimalused oma terviseseisundi hoidmiseks või parandamiseks läbi liikumise. 

Asendusõpetajate süsteem

Asendusõpetajate süsteemiga luuakse veebipõhine, üle-eestiline asendusõpetajate vahendussüsteem ja koolitusprogramm, mis aitab kiirelt õpetaja ainetunnid üle võtta – et koolijuhid saaksid lihtsalt tagada asendustundide kvaliteedi.

Hea algus - alustavate õpetajate toetamine

Hea alguse meeskonna soov on kujundada Eestis alustavate õpetajate toetamiseks vajalikud võrgustikud, kompetentsid, teenused ja nende pakkumine, mis on õpetajatöö alguses kõige kriitilisemad.

Spinner programm

Spinner on tööpraktika programm, millega tutvustatakse keskkoolinoortele uuendusmeelsete Eesti tehnoloogiaettevõtete töökultuuri ja väljakutseid. Programmi eesmärk on pakkuda lühiajalist töötamis- ja õppimisvõimalust ettevõtetes ja anda noortele seeläbi inspiratsiooni, eeskujusid ja kontakte. Esimene pilootprogramm on suunatud Ida-Virumaalt pärit muukeelsetele noortele.

Mure Pooleks

Mure pooleks meeskond arendab sotsiaalvaldkonna tudengite poolt juhitud vaimse tervise teemalisi vestlusgruppe noortele vanuses 15-26. Gruppides on kuni kaheksa liiget ja programm kestab 8-12 nädalat ning on suunatud praktiliste toimetulekuoskuste arendamisele, sotsiaalsele õppimisele ja ühiste kogemuste jagamisele.

Vilistlased

Vilistlased on organisatsioonid, millega oleme töötanud mitme aasta vältel, et kasvatada nende mõju ja võimekust.

SOS Lasteküla

SOS Lasteküla missioon on luua vanemliku hoolitsuseta lastele võimalikult perelähedane elukeskkond.

Perekeskus Sina ja Mina

Heade peresuhete hoidmiseks ja laste riskikäitumise ennetamiseks lapsevanemate kursused ja perenõustamine.

Oma Pere

 Koolitus- ja teabekeskus vanemliku hoolitsuseta lastele perede leidmiseks, koolitamiseks ja toetamiseks.