Spinner programm ja Liikumisretsept – saame nendega lähemalt tuttavaks!

NULA inkubaatori kuus kuud kestnud inkubatsiooniprogramm on tänaseks sisu poolelt lõppenud ning inkubantidel on jäänud nüüd aega Kodanikuühiskonna Sihtkapitali väljapandud 75 000 € starditoetusele kandideerimiseks (vt lähemalt).

Kuid meil on veel tutvustamata kaks algatust, kellest esimene on Spinner programm, mille eestvedajaks on Evelyn Sepp. Meeskonda kuuluvad veel Jana Pavlenkova, Darja Saar ja Anton Ossipovski. Palusime Evelynil vastata mõnele küsimusele, et saada paremat sissevaadet nende tegemistesse.

Millist ühiskondlikku probleemi lahendate?


Spinner programm aitab tõsta digipädevuse taset seal, kus tehnoloogiaga
seotud töökohti ja eeskujusid täna veel napib. See on nii inspiratsiooni-,
karjäärinõustamise-, motivatsiooni-, ettevõtlikkuse- kui lõimumisprogramm. Läbi
praktilise töökogemuse mõnes edukas Eesti tehnoloogiaettevõttes paraneb noorte
teadlikkus, et teha õige karjäärivalik ning  kasvab julgus ise uusi
algatusi teoks teha. Samuti julgustab see õppima aineid, mis on digikirjaoskuse
möödapääsmatuks aluseks.

Mis on senise tegutsemisaja suurim õppetund?

Alati on kõige raskem juhtida iseennast. Peale selle on järgmine suur
väljakutse minna igas programmi pisiasjas sügavale pealispinna alla ja jõuda
ivani, mis teeb ühest tegevusest mõtteka tegevuse ning maksimeerib selle mõju. Me
tahame teha asja, millel on inimeste elusid muutev mõju.
Ühtlasi mõistame, et selle protsessi käigus areneb ka programm ise ehk ka meie
peame dünaamiliselt reageerima ja olema valmis kiireteks muudatusteks. Tahame
oskuslikult kombineerida nii uusi kui teiste poolt juba järgi proovitud ja end
tõestanud formaate. Seega üks suurimaid õppetunde on avatus ja koostöö.

Milline on teie meeskonnaliikmete taust?

Taustalt oleme ühendus
väga erinevatest  eluvaldkondadest. Meil on nii spordi, kultuuri, hariduse
kui ka noorsootöö juhtimise kogemus. Samuti oleme tegevad nii meedia, turunduse
kui  ettevõtluse vallas. Meil on nii avaliku- kui erasektori tugev taust,
lisaks on meie tiimilikmed tegutsenud ettevõtlusprogrammi ENTRUM loomises, telesaate
TECHnolik tootmisel ja noorteprogrammi Sinu Riigikaitse läbiviimises.

Kuid see, mis meid ühendab, on  soov muuta Eesti ettevõtlikumaks, anda
noortele reaalne võimalus õppida ja kogeda päris asju ja kasvada seeläbi
initsiatiivikaks, ise vastutust võtta julgevateks inimesteks, kes innustavad
teisi, on eeskujuks ja ei karda eksida ning teha uusi asju.

Miks NULAsse kandideerisite?  

Meil oli silme ees
 Eesti äärealasid pommitav probleem ja kuklas teadmine sellest, kui
süsteemne  digipädevuste puudujääk üle Eesti tegelikult on, ning ka idee
sellest, kuidas seda olukorda muuta.
Programm alustab piloodiga Ida-Virumaal, kus probleemid nii tööturu,
majandusstruktuuri kui tööjõuga on üldteada. Seejärel laieneme üle Eesti.

Leidsime, et NULA programm on just see, mille abil saame oma ideed kõige
oskuslikumalt arendada.
Soovime noortele anda tagasi usu, avardada nende silmaringi ja neid julgustada.
Seega otsime koos NULA-ga suurimat võimalikku sotsiaalse mõju tekitamise
võimalust.

Viimasena tutvustame programmi, mis tegeleb kesk- ja vanemaealiste
liikumisaktiivsusega. MTÜ Liikumisretsep
meeskonda kuuluvad Eda Vallimäe ja Eeva-Liisa Sibul. Aga kõigest lähemalt
räägivad nad juba ise:

1.  Millist ühiskondlikku probleemi lahendate?


Eesti inimesed ei ole tervisele vajalikul
määral piisavalt kehaliselt aktiivsed ning kuigi regulaarne kehaline aktiivsus
ravib ja ennetab mitmeid kroonilisi probleeme, siis puudub meie meditsiinisüsteemis
veel patsientide süstemaatiline suunamine treeningutele, samuti on madal
kogukondade spordiklubide suutlikkus aidata inimesi, kes vajavad
(taas)alustamisel liikumisnõustamist ning spetsiaalseid treeninguid. MTÜ
Liikumisretsept eesmärgiks on välja arendada Eesti ühiskonda ja meditsiinisüsteemi
sobilik terviseedendusprogramm, mis suurendaks kesk- ja vanemaealiste inimeste-
eriti krooniliste tervisekaebustega inimeste- kehalise aktiivsuse taset.

2. Mis on senise tegutsemisaja suurim õppetund?

 NULA inkubaatoris osalemise suurim
õppetund on seotud ajakasutusega: kuna meid on meeskonnas vaid kaks, siis on
olnud suur pingutus ja planeering hallata kõike väikseid detaile ning
lobitööd. Ning detaile ühe kodanikualgatuse käimalükkamisel on palju. 🙂
Lisaks oleme õppinud üha rohkem tähtsustama kõikide osapoolte ja
koostööparterite toetamist, et keegi ei tunneks ennast kõrvale jäätuna.

3. Milline on teie meeskonnaliikmete taust?

MTÜ Liikumisretsepti veavad magistrikraadiga
füsioterapeudid Eeva-Liisa Sibul ja Eda Vallimäe. Nende igapäevatöö on kesk- ja
vanemaealiste inimeste taastusravi Tartu Ülikooli Kliinikumis, Spordimeditsiini
ja Taastusravi Kliiniku ambulatoorse taastusravi osakonnas, spetsialiseerudes
tugi-liikumisaparaadi probleemidele ning kroonilise valu ravile.

4. Miks NULAsse kandideerisite?       
 

NULA inkubaatorisse kandideerimine oli parim
otsus meie kodanikualgatuse edasiarendamiseks ning oleme väga rahul mentorluse
ja koolituste eest. Enne NULA inkubaatorit osalesime ka Ajujahi konkurssil, kus
õppisime rohkem ärilist lähenemist, NULA inkubaatoris aga pigem sotsiaalse
ettevõtte vaatepunktist. Oleme rõõmsad, et NULA on olemas!

Kõikide NULA algatustega saab lähemalt tutvuda siin.

Jaga