Haridusjuhtide praktikaprogramm ootab järgmisi osalejaid

Mari Roostik (J. Poska Gümnaasiumi juht), Age Petter (Swedbank Investeerimisfondide juht), Piret Jamnes (Fontese partner) vestlusringis koolijuhi ja ettevõtte juhi erinevuste ja sarnasuste üle arutamas

Alanud on kandideerimine ainulaadsesse haridusjuhtide arengut toetavasse praktikaprogrammi. Oma huvist saab märku anda 20. augustini. Esmakordselt on programm avatud ka alushariduse juhtidele (lasteaedade direktorid ning õppejuhid).

Miks osaleda? Kaasaegne kool ja lasteaed vajavad võimekaid tippjuhte, kes suudavad luua ja eestvedada visiooni ning strateegiat, planeerida ressursse, juhtida edukalt iseennast, meeskonda ning väljakutseid ja muutusi. Statistika näitab, et suurem osa tänastest haridusjuhtidest on kasvanud välja õpetajaskonnast, kelle igapäevatöö rõhuasetus on pigem õppetöö kui organisatsiooni eestvedamisel.

Kuidas programm toimib? Kokku 9 kuu pikkune programm viib haridusasutuste juhid esmalt 10 nädalaks praktikale ärisektori hinnatud juhtimiskultuuriga organisatsioonidesse nagu Swedbank, LHV, Telia, Wise, Bolt, Töötukassa jpt. Hilisemal muudatusprojektide elluviimisel koolis või lasteaias toetab haridusjuhti tippjuhist mentor või coach, lisaks on Fontes loonud haridusjuhtidele ning koolipidajatele mitmekülgse tugiprogrammi.

Programm on edukalt toiminud viis aastat ning selles on osalenud üle 50 haridusjuhi. Vilistlased hindavad programmi kõrgelt ning paljud neist peavad seda kogemust juhtimisalaseks arenguhüppeks, mis avardab nende võimekust juhina ning aitab edukalt ellu viia vajalikke muutusi. Lisandväärtuseks on uued ja usaldusväärsed kontaktid ning edaspidised koostöövõimalused.

Oma osalussoovist ja järgmiste sammude planeerimiseks anna endast märku ann@heategu.ee

Jaga