Haridusuuendaja Maria Rahamägi: paindliku ja avatud haridussüsteemi toel on noored tuleviku tööturu jaoks paremini valmis

Haridusalgatuse Edumus asutaja ja eestvedaja Maria Rahamägi soovib, et noored oleksid võimelised kiiresti muutuva ühiskonnaga kohanema ja on selle jaoks loonud lahenduse, mis annab noortele koolist kaasa võimalikult rikkaliku teadmistepagasi. Viie aastaga on algsest ideest kasvanud välja enam kui poolesaja valikainega veebikool, mille arendamisele pani koos teiste investoritega õla alla ka Heateo Haridusfond.


Oled tegutsenud haridusvaldkonnas viimased viis aastat ning proovinud erinevaid lahendusi. Mida oled sel teekonnal õppinud?
Edumuse idee tekkis ligi viis aastat tagasi. Meie eesmärk on olnud algusest peale sama: rikastada haridust erinevate valdkondade spetsialistide kogemuste ja teadmistega. Alustasime seda teekonda spetsialistide väikese koormusega koolidesse kohapeale õpetajaks saatmisega – üks klass, üks aine ja üks õppeaasta korraga.
Nüüdseks oleme mõtestanud haridussüsteemi rolli ühiskonna ja majanduse vundamendina, kus tuleviku tööturu nõudmistele vastamiseks peab koolis pakkuma võimalikult palju erinevaid valikkursuseid. Eesti esimese valikainete kooliga Edumus School näemegi, et just veebiõppega saame tagada võrdsema ligipääsu 21. sajandi teadmistele ja oskustele.

Millist muutust tahaksid Eesti haridussüsteemis enim näha?
Ainult paindlik ja avatud haridussüsteem saab tagada jätkusuutlikkuse ning maksimaalse vastavuse ühiskonna vajadustele. Nii tänapäeva ametid kui ka ootused töötajatele on äärmiselt mitmekesised ja pidevas muutumises, mistõttu peab haridus võimaldama õpilastel maksimaalselt vara oma huve ja andeid avastada ning arendada. Lisaks peab haridussüsteemis toimima tugev koostöö erasektoriga.
Minu lootus on, et loome uue hariduse paradigma lähiajal just siin Eestis. Meie haridussüsteem on juba täna üks uuendusmeelsemaid ja maailmas teistele eeskujuks. Niisiis on see võimalus ja teisalt ka vastutus luua süsteem, mis võiks ühiskonna edukalt 22. sajandisse kanda, ja ühtlasi lennutada nii Edumuse kui ka paljud teised haridusvaldkonna ettevõtmised ükssarvikute sekka.

Kuidas aitab sellele muutusele kaasa Edumus School?
Edumus Schoolis saavad keskkoolinoored üle-eestilistes gruppides õppida praktilisi ja põnevaid kursuseid ning arvestada need oma koolis hindeliste valikainetena. Nii toetame personaalse õpitee ideed.
Kaasates õpetajateks spetsialiste – inseneridest psühholoogideni – tekib noortel kordades enam karjäärieeskujusid ja valdkonnaspetsiifilisi teadmisi kui koolid saaksid ise pakkuda tunniplaanis ühele klassile.
Veebikooli formaat võimaldab haridusse panustamist efektiivistada ja seeläbi kaasata põhitöö kõrvalt õpetajaks spetsialiste, kes klassiruumi kohapeale ei jõuaks. Nii saavad näiteks tehnoloogiaettevõtted ka otseselt tööjõu järelkasvu panustama hakata.


Maria tutvustamas Edumuse lugu NULA inkubaatori 7. hooaja lõpuüritusel

Jaga