Ettevõtjad: toetame hariduskvaliteedi tõstmist ja tervitame õpetajate palgatõusu

16. jaanuaril tutvustas mõttekoda Praxis 2023. aastal valminud ülevaadet, mis otsis vastust küsimusele, milliste vaimse tervise ja hariduse väljakutsete lahendamisel on erakapitali kaasamisel kõige suurem mõju. Mõttehommikule kogunenud hariduseksperdid, ettevõtjad ja investorid leidsid, et erasektori panus haridusprobleemide lahendamisel on vajalik ja võiks olla suuremgi.

Haridusfondi kaasasutaja ja uuringu tellija, ettevõtja Taavet Hinrikuse sõnul võiks Eestis olla kodanikukohus hariduselus kaasa lüüa. “Seda saab teha asendusõpetajana tunde andes, toetades haridusuuendusi kas rahaliselt või nõustades, panustada oma kooli hoolekogus, kutsuda õpilasi oma töökohta karjääripäevale ja palju muud. Tervitan siinkohal algavat õpetajate streiki ja kõiki õpetajaid. Loodan, et aasta lõpuks nimetab mõni lugupeetud väljaanne õpetaja aasta inimeseks.”

“Kvaliteetne haridus on peamine väikeriigi konkurentsieelis, seetõttu panustamegi haridusalgatuste toetamisse ja kutsume ka teisi seda tegema,” ütles Taavet+Steni tegevjuht Kristina Siimar. “Mõjusad sekkumised erasektori poolt saavad näiteks olla toimivad tehnoloogilised lahendused, mis õpetaja ajakasutust efektiivistavad ja aitavad luua seeläbi lisaväärtust. Samuti muudatuste juhtimise kogemuse jagamine koolijuhtidega – kuidas viia ellu uusi praktikaid selliselt, et nii õpilaste kui õpetajate vaimne tervis oleks korras. Pean oluliseks ka andmepõhist ja sisukat analüüsi, et paremini mõista 2,3 miljardilise hariduskulu jaotamise tõhusust erinevate tegevuste vahel.”

“Praxise ülevaade kinnitas, et koolide juhtimise kvaliteet on üks Eesti hariduse juurprobleemidest, kus erasektor saaks mõjusalt panustada. Samal põhjusel on koolijuhtimine olnud ka Heateo Haridusfondi fookuses. Oleme panustanud haridusjuhtide karjääri- ja kompetentsimudeli uuendamisse ning käivitanud praktikaprogrammi, millest on osa saanud üle 50 haridusjuhi. Lisaks toetanud koolipidajaid ehk kaheksat kohalikku omavalitsust kvaliteetse värbamisprotsessi läbiviimisel ja loonud haridusjuhtide värbamise käsiraamatu. Ootame ka teisi omavalitsusi Heateo Haridusfondiga koostööd tegema,” jagas Heateo Haridusfondi kaasasutaja Martin Villig.

Seniste uuringute põhjal tehtud ülevaade tõi ka välja, et vaimse tervise valdkonnas valitsevad probleemid seoses madala vaimse tervise “kirjaoskusega”, ebapiisava ennetustööga ja ebavõrdsuse ligipääsuga toele ja teenustele. Peamiste lahendustena pakub Praxise ülevaade muuhulgas välja Eesti ennetuse teadusnõukogu poolt mõjusateks hinnatud sekkumiste skaleerimist (nt VEPA, Imelised Aastad) ja arendusjärgus olevate sekkumiste mõju hindamise süsteemset toetamist.

Analüüsiga saab tutvuda Praxise kodulehel ning peamisi probleeme ja lahendusi visualiseerib vastvalminud Praxise sotsiaalsete investeeringute veebitööriist, mis mõeldud esmajoones ühiskondlikele investoritele ja eraannetajatele, kes soovivad teha teadmispõhiseid otsuseid oma toetustegevuste kujundamisel.

Fotod uuringut tutvustavalt ürituselt.

Jaga