Värske käsiraamat on abiks parimate koolijuhtide leidmisel ja värbamisel

Heateo Haridusfondi toel valmis aprillis koolipidajatele mõeldud käsiraamat haridusjuhi värbamise ja valiku tulemuslikuks korraldamiseks. Haridusfondi jaoks on koolijuhtimise kvaliteet üks kolmest fookusteemast ja tee selleni algab kvaliteetsest värbamisest. Meie jaoks on oluline, et koolijuhtide värbamine oleks professionaalne ja saaksime Eesti koolidesse võimalikult tugeva juhiprofiiliga inimesed.

Haridusfondi tegevused värbamise kvaliteedi tõstmiseks algasid juba aastal 2021, kui esimese sammuna uurisime Rakendusliku Antropoloogia Keskuse abiga seniseid koolijuhtide värbamise praktikaid. Uuringust paistis silma, et koolipidajad (enamasti on nendeks kohalikud omavalitsused) tegutsesid väga erinevalt ning mitmeid erasektoris laialt levinud samme nagu professionaalse värbamispartneri kasutamine protsessi läbiviimiseks, sihtotsing ja juhtimiskompetentside hindamine haridussüsteemis juhtide valikul ei kasutata.

Selleks, et koolipidajate värbamiskompetentse arendada ja värbamise parimaid praktikaid rakendada, kaasasime talendijuhtimise ettevõtte Fontes PMP ning pakkusime kohalikele omavalitsustele võimaluse kasutada Fontese teadmisi koolijuhtide värbamiseks. Esimesed värbamisprojektid viidi 2021. aastal läbi Tallinnas ja Tartus ning tööd alustas selle tulemusel neli uut koolijuhti. Aasta hiljem toimusid järgmised värbamised juba Narvas, Viljandis ja Keilas ning hetkel on käimas järgmised neli värbamisprojekti üle Eesti.

Läbiviidud konkursid näitasid, et professionaalse partneri kaasamine ja tippjuhtide värbamise tavapäraste etappide läbimine loob selgelt väärtust ja tagab kvaliteetse tulemuse ka haridusjuhtide puhul. Positiivset tagasisidet saime nii koolipidajatelt kui ka konkurssidel osalenud kandidaatidelt, kes hindasid kõrgelt protsessi selgust ja sisukust. Näiteks muidu kardetud juhtimiskompetentside hindamise tagasiside andis nii konkursi võitjale kui ka teiseks jäänud kandidaadile arengule suunatud tagasisidet.

Varasema uuringu tulemused, Fontese teadmised ning koolijuhtide konkurssidest tulnud kogemused kokku saidki kirja vastvalminud Haridusjuhi värbamise käsiraamatusse, kuhu panustasid valdkonna eksperdid nii Heateo Haridusfondist kui ka Fontesest. Oma kogemusi jagavad käsiraamatus ka protsessides osalenud koolide pidajad, koolijuhid ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad. Käsiraamat kirjeldab samm sammu järel värbamise parimad praktikad, hõlmab soovitusi ja praktilisi juhendmaterjale värbamisprotsessi ülesehitamiseks ja edukaks läbiviimiseks. Koos haridus- ja teadusministeeriumi, haridus- ja noorteameti, Eesti linnade ja valdade liidu ning teiste osalistega toetame mudeli levitamist ja rakendamist koolipidajate seas.

Esimest korda jõudis käsiraamat avalikkuse ette aprillis toimunud Linnade ja Valdade Päevadel ning 8. mail toimub juba põhjalikum koolitus koolipidajatele, et käsiraamatu rakendamist toetada. Koolipidajad saavad jätkuvalt pöörduda Heateo Haridusfondi poole selleks, et saada personaalset nõustamist Fontese värbamisekspertidelt.

Usume ja panustame sellesse, et koolijuhtide värbamine oleks sama põhjalik kui tippjuhtide värbamine, sest juhist sõltub nii tema meeskonna sooritus, hariduse kvaliteet kui ka meie laste tulevik. Koolijuht on tippjuht.

Artikkel ilmus Heateo uudiskirjas

Jaga