Uuskasutuskeskus toetab Kiusamisvaba Kooli taas 20 000 euroga


Kuna sihtasutuse pakutavat KiVa
programmi kaks aastat kasutanud koolides oli näha nii ohvrite kui ka kiusajate
hulga olulist vähenemist ning Uuskasutuskeskuse annetajatest moodustavad suure
osa just lapsevanemad, tuli Uuskasutuskeskuse tegevjuhi Katriin Jüriska sõnul
otsus KiVa teist järjestikust aastat toetada kergesti. „Isegi ühte ühiskonna
kitsaskohta lahendava eduka ning isemajandava sotsiaalse ettevõttena tahame
igal aastal osa oma kasumist panustada mõne teise suure sotsiaalse mõjuga
algatuse arengusse ja sihtasutuse missioon ning tegevus on nii meile kui meie
annetajaile oluline,” selgitas toetuse tagamaid Jüriska.


Toetus aitab Kiusamisvaba Kooli tegevjuhi Triin
Toomesaare sõnul Soomest pärit tõenduspõhist KiVa programmi Eesti koolidele
veelgi sobivamaks muuta. „Sel aastal on plaanis arendada mitmeid lisaelemente, mis
suurendaks programmi tõhusust. Tahame pakkuda õpetajatele rohkem tööriistu ning
tuge,” kommenteeris sihtasutuse lähiaja eesmärke Toomesaar.

Kiusamisvaba
Kool
(SA Kiusamisvaba Kool) pakub Soome kasvatusteadlaste välja töötatud
tõenduspõhist KiVa programmi, mis on 2015/2016. õppeaastal Eestis jõudnud 32
kooli ning üle 6500 õpilaseni. Järgmisel aastal peaks programm puudutama juba
umbes 8000 õpilast. Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal Heateo Sihtasutuse,
Eesti Koolipsühholoogide Ühingu, Omanäolise Kooli Arenduskeskuse, Tartu
Ülikooli kasvatusteadlase Kristiina Treiali ning sotsiaalsete ettevõtjate
Kristi Liiva ja Rasmus Raski poolt missiooniga muuta Eesti koolid
kiusamisvabaks. Kiusamisvaba kooli algatust saavad läbi “Ma
armastan aidata”
annetuskeskkonna toetada kõik Eesti inimesed.

Uuskasutuskeskus
(MTÜ Uuskasutus) on 2004 aastal Heateo Sihtasutuse, Eestimaa Looduse Fondi, SA
Caritas ja Rasmus Raski ja Priit Mikelsaare poolt loodud isemajandav sotsiaalne
ettevõte, mille eesmärgiks on saata kasutatud asjad ringlusesse ning muuta
uus-ja taaskasutamine lihtsasti kättesaadavaks ja igapäevaseks kõikidele Eesti
inimestele. Uuskasutuskeskusel on hetkel seitse
keskust
üle Eesti, kus võetakse annetustena vastu ja saadetakse ringlusesse
riideid, mööblit, raamatuid, nõusid Uuskasutuskeskuse tegevust saavad läbi
keskustesse toodud annetuste toetada kõik Eesti inimesed.


Lisainfo

Triin Toomesaar
tegevjuht
SA Kiusamisvaba Kool
tel 56203920
e-post: triin.toomesaar@kiusamisvaba.ee

Annika Altmäe
turundusjuht
MTÜ Uuskasutus
tel 56509526
e-post: turundus@uuskasutus.ee

Jaga