Üks NULA inkubaatori hooaeg on taas läbi!

Novembrikuuga
panime punkti 2017. aasta NULA inkubaatorile, kus
kuus meeskonda
kuue kuu vältel oma
ühiskondlikku ideed arendasid. Selle aasta programm oli pikem ja intensiivsem
kui aasta varem. Kuue kuu jooksul toimus pea 40 tundi koolitusi, üle 120 tunni
individuaalset nõustamist ja algatused panustasid lugematul arvul tunde
väljaspool sessioone oma idee testimisse. 


Kuivõrd tõeline õppimine sünnib teadmisi päriselus rakendades ja plaane ellu viies, suunasime algatused kohe peale esimest koolituspäeva rääkima rahastajatega, kaasama sihtrühma, sõlmima kokkuleppeid asutuste ja ministeeriumitega. Esimene piloot sai tehtud juba inkubaatori esimese kuu jooksul kui Asendusõpetajate meeskond korraldas esimesed tundide asendused päris klassiruumis. Nendest praktilistest õppetundidest sündisid programmi lõpuks tugevad ideed ja kasvasid meeskonnad.

Sellel
nädalal selgusid ka need kolm meeskonda, mis saavad oma idee elluviimiseks
Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt 25 000€ suuruse starditoetuse. Pingeliste
arutelude tulemusena otsustati toetus anda algatustele “Käpp ja käsi”,
“Alustavat õpetajat toetav kool” ja “Asendusõpetajate süsteem”. Usume, et näeme
tulevikus kõiki kuut algatust, suuri tegusid tegemas. Teeme suure kummarduse
kõigi kuue algatuse ees, kes ei heitunud ega andnud alla ka keerulistes
olukordades. Teie pühendumus aitab muuta elu Eestis mõnusamaks kõigi jaoks ja
inspireerib järgmisi käivitajaid!

 

Selle
eest, et algatused programmis nii palju tuge ja nõu said, oleme väga suure tänu
võlgu oma koostööpartneritele. Esmalt, aitäh, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, et
mõtlete kaasa ja toetate uute algatuste sündi! Aitäh, Birgit Rootsi, Jaan Aps,
Calum Cameron, Bert Raudsep ning Tarmo Meresmaa ja Inkeri Parman PwC Eestist,
et koolitasite algatusi kommunikatsiooni, mõjuhindamise, idee testimise,
avaliku esinemise ja eelarvestamise osas. Aitäh, Fontese meeskond, et aitasite
algatustel meeskondadena kasvada ja areneda. Aitäh, Pipedrive, et aitasite
algatustele luua selged ja löövad onepagerid. Aitäh, TransferWise, et
lubasite meil tegutseda oma ruumides ja andsite julgust maailma muutmiseks.
Aitäh, Eesti Päevaleht, SEB, Swedbank ja SpeakSmart, et toetasite meid nõu ja
jõuga ning aitasite meie sõnumitel levida. Ja aitäh ka kõigile mentoritele, kes
algatustega nende tempokal teekonnal kaasas olid ja fookust hoida aitasid –
Katriin Jüriska, Margus Rink, Kristjan Korjus, Age Tomson, Karla Agan ja Armin
Kõomägi.

 

NULA
inkubaator on ainulaadne programm, mis toetab ühiskondlikele kitsaskohtadele
lahenduste väljatöötamist. Oleme oma mõtetega juba tegemas plaane järgmiseks
aastaks. Kui teil on ideid, mis võiksid muuta Eestit paremaks, siis rääkige
meiega või pange oma idee teele aadressil kysk@kysk.ee. Märtsis selguvad
täpsemad kuupäevad ja programm. Ikka selleks, et leida üles kõige nupukamad
ideed kõige teravamatele probleemidele ning aidata neil ideedel kasvada
tugevateks lahendusteks.

 

Jaga