The Skill Mill – võlurohi, mis aitab noored õigusrikkujad tagasi tööturule?

Küsisime The Skill Milli meeskonnast Katri-Liis Reimann, millega nad tegelevad ja millised ootused on neil Ajujahi konkursile. Palun räägi lähemalt, milles seisneb The Skill Milli idee ning miks
midagi sellist varem tehtud pole?

The Skill Mill on sotsiaalne ettevõte, mis pakub
keskkonnahooldusteenust ja palkab selle teenuse pakkumiseks tööle noored
õigusrikkujad ja vangid. Noortele pakutakse lisaks tööle ka mentorlust ning
psühholoogilist tuge vastavalt vajadusele. Selle idee unikaalsus seisnebki
selles, et me seome omavahel erinevate sektorite ja valdkondade esindajad, kes
ei ole traditsiooniliselt harjunud koostööd tegema ega mõtlema ühistele
lahendustele. Meie oma tegevustes keskendume ühistele lahendustele näiteks õiguse
ja keskkonnakaitse valdkondade koostöös.

 

Tutvusta palun lühidalt oma meeskonda. Mis on teie meeskonna tugevused
ja nõrkused?

Meie tuumikmeeskonnas on inimesed, kellel on sotsiaaltöö
valdkonna haridus ning praktilised kogemused töötamisest õigusrikkujatega.
Samuti on meeskonna liikmetel pikaajalised nii avaliku-, era- kui ka kolmanda
sektori juhtimiskogemused.  Meie võrgustik on aga palju laiem ning sealt
on meil võimalik alati ka ekspertiisi juurde hankida. Meie meeskonna tugevuseks
ongi lai kontaktide võrgustik ja seda ka rahvusvaheliselt, sest meie tiimis on
UK esindaja.  Nõrkuseks võiks pidada, et tuumikmeeskonna liikmed ei ole
viimasel ajal pidanud otsest müügitööd tegema.

 

Teie lugu on pisut teistsugune, kui mitmetel teistel meeskondadel, sest
The Skill Mill toimib täna juba edukalt Suurbritannias. Kui kerge või keeruline
oli kohandada mudelit Eestile?

Ühtegi välisriigi mudelit ei saa kindlasti otse üle võtta
ning eriti selle mudeli puhul on vajalik kohalike organisatsioonide ja seaduse
tundmine. Eestis on kindlasti lihtsam kui Suurbritannias kõik võimalikud
asjasse puutuvad institutsioonid läbi käia ja suhelda vahetult otsustajatega.
 Suurbritannias on idee tutvustamine aega võtnud, kuid Eestis on laialdane
vastukaja praegu juba väga positiivne olnud.

 

Mis Sa arvad, kas võisteldes äriideede konkursil Ajujaht on
sotsiaalseks ettevõtteks olemine eelis või pigem teeb see konkurentsis kaasa
löömise keerulisemaks?

Meie idee aluseks ongi sotsiaalse väärtuse
suurendamine, mistõttu me ei saakski oma ettevõtmisega olla muus vormis tegutsev
kui ainult sotsiaalne ettevõtte. Kuna meie suudame oma tegevuse mõju ja
väärtust ka mõõta, on meil eelised.  Sageli sotsiaalsed
ettevõtted mõju hindamise teemadele ei mõtle.

 

Rääkides üldisemalt sotsiaalsest ettevõtlusest Eestis,
siis kuidas Sulle tundub, kas täna on loodud piisavalt soodsad võimalused sotsiaalse
ettevõtluse arenguks või on teadlikkus pigem madal ning sotsiaalsest panusest
olulisem on ikkagi suur käive?

Kuulates seda kui positiivselt meie sotsiaalne idee
erinevate huvirühmade osas vastu võeti, siis tundub küll, et Eestis on igati
soodne aeg selliste teemadega tegelemiseks ja inimesed soovivad anda oma panuse
ühiskonda. Kindlasti teadlikkuse tõstmise ruumi veel on. Meie soovime eelkõige
oma ettevõtlusega parandada inimeste elusid, kuid samas peab see tegevus olema
ka rahalises mõttes jätkusuutlik nagu iga teinegi ettevõte.

 

Kas näeme teid ka Ajujahi seitsme parima hulgas?

Jah. Või pigem top ühes!

 

Jaga