Seni jalgpallile keskendunud SPIN programm laiendab haaret

Vähemate võimalustega noortele suunatud arenguprogramm SPIN on paljudele tuttav. Arendav on SPIN olnud ka noortega tegelevatele treeneritele, mistõttu sai sel aastal alguse just treeneritele suunatud koolitusprogramm SPIN+.

SPIN+ on SPIN-programmil põhinev arenguprogramm spordiklubide treeneritele, et kasutada SPINi meetodeid, viia edasi kaheksa aasta jooksul omandatud teadmisi ning levitada programmi väärtusi ka teiste spordialade juures peale jalgpalli.


SPIN-programm tegutseb Eestis alates 2015. aastast ning on pakkunud selle jooksul tuge ligi kahele tuhandele noorele üle Eesti. Programm kasutab jalgpalli vahendina, mille abil õpetatakse oskusi koostööst eesmärkide seadmiseni ja suhtlemisest konfliktide lahendamiseni. Senised tulemused on väga head – osalevate noorte seas on paranenud nii koolikohustuse täitmine kui ka õpiedukus, vähenenud on impulsiivsus ja antisotsiaalne käitumine.

 “Ma usun, et enamikul spordiklubidel on tegelikult sarnased eesmärgid nagu SPINil – anda läbi spordi noortele edasi positiivseid hoiakuid ja pakkuda kehalise treeningu kõrval ka vaimseid väärtusi,” hindab SPINi tegevjuht Priit Jõe seisu Eesti spordimaastikul.

Selleks aitab SPIN+ treeneritel oma töös paremaks ja oskustes mitmekülgsemaks saada, rakendades SPINile iseloomulikke mõjusa treeningu osi. “Rõhume eluoskuste arendamisele, käsitleme neid teemasid järjepidevalt, tunnustame ja toetame noori, lähtume nende vajadustest,” loetleb Jõe SPIN-programmi põhimõtteid.

Koostöös spordialaliitudega said kevadel kutse nelja spordiala, judo, käsipalli, võrkpalli ja kergejõustikuga tegelevad klubid. Võimalust kandideerida SPIN+ arenguprogrammi pakuti treeneritele, kellel on juba treeninggrupid ning kes oleksid valmis lisama tavapäraste sportlike tegevuste juurde eluoskuste õppe.

Sooviavalduste seast valiti välja 17 laste- ja noortetreeneenerit, kes on motiveeritud olema teerajajaks mõjusa tõenduspõhise muudatuse loomisel Eesti treeningmaastikul: 1 võrkpalli-, 4 käsipalli-, 3 judo ja 5 korvpallitreenerit Tallinnast Peipsini ja Iisakult Vändrani.


 “Koolituse üleehitusel lähtusime rahvusvaheliste uuringute põhjal sõnastatud üldisematest põhimõtetest, mis laadi täiendõppest on treeneritele kõige rohkem kasu ehk siis milline täiendõpe aitab treeningkvaliteeti parandada,” kirjeldab SPIN+ loogikat SPIN-programmi eluoskuste arendamise suuna eest vastutav Snezana Stoljarova.

Stoljarova loetleb kõige olulisemate märksõnadena üles pikaajalisuse, katsetamise, mõju ja välise toetuse. Treenerid osalevad programmis vähemalt kuus kuud, saavad kuuldud teooria ja jagatud praktika alusel katsetada uusi lahendusi, mõtestavad selgelt mõju, mida noortele püütakse avaldada, ning saavad selle kõige käigus tuge kerkivate väljakutsete analüüsimiseks, lahendamiseks ja neist õppimiseks.

Unustatud pole ka SPIN+ enda mõju. Koostöös Poliitikauuringute Keskusega Praxis on plaanis uurida programmi rakendamist ja tulemusi. Esimese sammuna on SPINi elluviijatel soov saada teada, kui edukalt on SPIN-programmi mudel, põhimõtted ja väärtused rakendatavad programmi väliste treenerite töös, kaardistada võimalikud takistused ja murekohad. Lähtuvalt SPIN+ esimese lennu kogemustest luuakse programmiteooria ja sõnastatakse täpsem sekkumisloogika.

“Hetkel oleme sõnastanud ootusena, et pilootaasta lõpuks on 80% programmis osalenud treenerite hoiakud muutunud ning sportliku tulemuse kõrval väärtustatakse veelgi enam ka muid oskusi,” ütleb Jõe. “Loodame, et SPIN+ toel pööratakse rohkem tähelepanu toetava ja turvalise treeningkeskkonna loomisele ning tulevikus näevad veelgi rohkemad klubid ja treenerid vajadust just selliste oskuste arendamise järele.”

Autor: Andrei Liimets

Heateo Sihtasutus on MTÜ SPIN üks asutajaist ning programm kuulus aastatel 2018-2021 Heateo Mõjufondi portfelli. Mõjufond toetas programmi laienemist enamate noorteni, samuti programmi meeskonna arengut ja mõju-uuringu tegemist.


Artikkel ilmus Heateo uudiskirjas. Kui soovid uudiskirja listiga liituda, pane end kirja SIIN.

Jaga