Saame lähemalt tuttavaks kahe NULA inkubandiga

NULA inkubaatori koolitusprogramm kestab novembrini ja meil on väga hea meel tutvustada lähemalt kahte selle aasta algatust. Saame lähemalt tuttavaks Käpp ja Käsi ning Alustavat õpetajat toetatava kooliga. 


Mõlemal algatusel palusime vastata neljale küsimusele. Siin on algatuse
Käpp ja Käsi vastused:

 


Millist ühiskondlikku probleemi lahendate? Viime omavahel kokku kinnipeetavad
Eesti vanglates ja varjupaikades viibivad koerad, et pakkuda
kinnipeetavatele vanglas viibimise ajal mõtestatud tegevust ning uudset ja
positiivset kogemust koeri treenides, vähendada seeläbi loodetavasti kuritegude
taassooritamise tõenäosust ja luua sotsialiseerumis- ja kuulekustreeningu
läbinud koertele soodsamad võimalused uue püsiva kodu leidmiseks.

 

Mis on senise tegutsemisaja suurim õppetund? Kui on soov ühiskondlikke
probleemide lahendamisse panustada, siis tuleb mitte eeldada, vaid minna ja
rääkida kõigi asjaosalistega otse, et selguks, milles täpselt seisnevad
probleemid ja millised oleksid parimad võimalikud viisid nende lahendamiseks.

 

Mis on teie meeskonnaliikmete taust? Oleme kõik põhitööna tegutsemas erinevates
inimeste heaolu parandamisele suunatud ettevõtmistes, peamiselt
rehabilitatsiooni ja hariduse valdkondades. Käpp & Käsi ettevõtmisesse
suhtume kõik kirglikult ja oma hariduslikult taustalt oleme siiski küllaltki
erinevad, mistõttu moodustame hea mitmekülgse meeskonna.

 

Miks NULAsse kandideerisite? NULA jäi silma juba mõnda aega tagasi, kuna pakub põhjalikku sisulist
tuge projekti planeerimise faasis, mis on projekti õnnestumise jaoks
strateegiliselt olulisim faas. Kuigi NULAsse kandideerimine toimus spontaanselt
viimasel hetkel, oleme pärast kaht inkubaatori koolituspäeva täiesti veendunud,
et ilma NULA toeta ei oskaks me nii laiapõhjaliselt läheneda ja ei oleks osanud
ise üles leida neid kõige õigemaid inimesi, kellega ühiskondlikke probleemide
lahendamise projekti teemal konsulteerida.


httpsci6googleusercontentcomproxyRnNZfQn2o2xpggJQqefCOervMbPIci5mujDPJnvl43kv6Rtxjyh5gHN_JKVzeU-aaGz3pePFgxfoAAtZJZNx8mveVTc-11j98EfuAJVcumUenAs0-d-e1-fthttpssslgstaticcomuiv1iconsmailimagescleardotgif

Alustavat õpetajat toetava kooli vastused on aga järgmised:


Millist ühiskondlikku probleemi lahendate?

 

Eesti õpetajate järelkasv ei ole praegu piisav, et tagada hea hariduse kestlikkust. Et aidata kaasa selle probleemi lahendamisele, keskendume NULA inkubaatoris alustavate õpetajate esimesele aastale.

 

Miks? Liiga paljud uued õpetajad sattuvad läbipõlemise või muul viisil ebatõhusa toimimise piirimaadele, sest neile esitatavad ootused pole realistlikud, nende tööülesannete pakett on ebamõistlik ja / või on professionaalse arengu toetamise süsteem ebapiisav. See omakorda mõjutab õpilaste õpetamise ja õppimise kvaliteeti ning õpetajaameti atraktiivsust laiemalt – alustava õpetaja kogemust näevad lähedalt õpilased ja teised tema lähedased, kes kujundavad selle põhjal ka enda arvamust õpetajatöö kohta.

 

Mis on senise tegutsemisaja suurim õppetund?

Katseta oma ideid julgelt ja räägi neist erinevate osapooltega ka siis, kui tunned, et pole selleks 100% valmis – muutud oluliselt targemaks ja nutikamaks ja sisulisemaks ning ka võimalikele koostööpartneritele nähtavaks. Selle kõrval on oluline võtta aega kogu meeskonnaga suure pildi hoidmiseks, et eesmärgistatumalt tegutseda ning olla ühel lainel.

 

Mis on teie meeskonnaliikmete taust?

 

Meie meeskonnas on kogemusi kokku kõigist kolmest sektorist ning kõik me oleme olnud koolis õpetajad. Meid ühendab usk õppimise olulisusesse ning soov aidata kaasa, et luua uuele põlvkonnale parimad võimalikud võimalused oma potentsiaali avamiseks.

 

Miks NULAsse kandideerisite?

 

Nägime NULAs väga häid võimalusi oma lahenduse ettevalmistamiseks ja testimiseks. Meid inspireerisid mitmekesised konsultatsioonid ja võrgustiku arendamine, et oma ideid tõhusamalt ja kiiremini ellu viia. Oleme väga rõõmsad ja tänulikud, et saame inkubaatoris osaleda.

 

Järgmises uudiskirjas teeme tutvust juba kahe järgmise algatusega.

Jaga