Pirkko ja Teele kasvatavad Rocca al Mare koolis uut põlvkonda sotsiaalse närviga ettevõtjaid

Sel sügisel aitab Heategu Rocca al Mare koolil läbi viia sotsiaalse ettevõtlikkuse ainet. Gümnasistidele mõeldud valikaine eesmärgiks on tutvustada võimalusi ettevõtluseks ja vabatahtlikuks tegevuseks ühiskondlike probleemide lahendamisel.


Teele ja Pirkko andsid eelmisel nädalal aine sissejuhatavat tundi, järgmistel kuudel ootab noori ees külastused erinevatesse vabaühendustesse ja sotsiaalsetesse ettevõtetesse. Küsisime Teelelt, mida tema loodab, et noored sellest ainest kaasa võtavad.

Miks on oluline rääkida ettevõtlikkusest ühiskondlike probleemide
kontekstis juba gümnaasiumis?

Kui täna
mõeldakse ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest palju siiski veel ärikontekstis,
siis aine eesmärgiks on avardada ettevõtluse spektrit noorte jaoks ja näidata
võimalusi just ühiskondlike probleemide lahendamise kontekstis. Mõjukate
algatuste sündimiseks on meil vaja aktiivsemaid ja teadlikumaid
ühiskonnaliikmeid. Gümnaasiumi klassides hakkavad noored mõtlema üha rohkem oma
edasiste õpingute ja karjääri valikute peale ning see on hea võimalus antud
valdkonda rohkem teadvustada.


Täna räägitakse palju, et uuel nn
Y-generatsioonil on teistsugused väärtused, näiteks mõtlevad nad oma tegevusel
rohkem kogukonna ja keskkonna mõjule. Kas usud, et nad on seetõttu altimad proovima uusi ettevõtlusvorme, mille eesmärk ei ole võimalikult suure kasumi
tootmine?

Ma usun
küll. Y-generatsioonil roll mõjukate algatuste loomisel ja erinevate
ettevõtlusvormide katsetamisel järjest kasvab. Ajakiri Forbes valib näiteks igal aastal välja alla 30-aastased ettevõtjatest mängumuutjad ning seal
nimekirjas näeme juba mitu aastat noori sotsiaalseid ettevõtjaid, kes oma
algatustega maailma muudavad. Eesti kontekstis on sotsiaalne ettevõte
ettevõtlusvormina veel vähe teadvustatud, aga valdkonna edendamiseks ja
teadlikkuse tõstmiseks on viimastel aastatel tehtud olulisi samme.

Kui mina oleksin õpilane
klassis, siis kuidas motiveeriksid mind kaaluma sotsiaalset ettevõtlust?

Ma usun, et
igat inimest kõnetavad inspireerivad lood ja ägedad näited elust enesest.
Seetõttu on oluline viia noored ka nö otse põllule ja näidata, kuidas erinevad
vabaühendused ja sotsiaalsed ettevõtted igapäevaselt toimetavad. Järgmistel
nädalate jooksul külastavad noored väga erinevaid algatusi, sh näiteks Uuskasutuskeskust,
Serve the City’t ja Teeme Ära. Lisaks oleme kutsunud rääkima oma lugu karismaatilise ettevõtja, mitme ühiskondliku algatuse eestvedaja ja pikaajalise vabatahtlikku Rasmus Raski.

Mida Sa loodad, et noored
sellest ainest kaasa võtavad?

Kindlasti ei
saa nüüd kõigist kohe vabatahtlikke või sotsiaalseid ettevõtjaid, aga ma
loodan, et noored oskavad edaspidi rohkem märgata ühiskondlikke kitsaskohti
ning näevad võimalusi, kuidas nende lahendamisesse panustada. Ma usun, et selline
mõtteviis on oluline igas eluvaldkonnas.

Jaga