Pausil Paula, Eeskujulik Eleri, Realist Reimo jt. Millist tüüpi õpetajaid Eestis on ja kuidas neid toetada?

Kuidas tuua Pausil Paula tagasi kooli, kas Eeskujulik Eleri peab õpetajaametis vastu, kuidas saaks Alternatiivne Alliki rohkem õpetamisele keskenduda, miks juhtkond Realist Reimo tagasisidet ei kuula, kuidas pakkuda Ambitsioonikale Ameliale koolis paremaid karjäärivõimalusi ja millest unistab Raudvara Raili? Rakendusliku Antropoloogia Keskus lõi uuringu tulemusena õpetajate persoonad, et aidata ületada õpetajate järelkasvuga seotud väljakutseid.

Heateo Haridusfond tellis Rakendusliku Antropoloogia Keskuselt uuringu, mille käigus uurisid antropoloogid Elis Kaljuvee, Madli Oras ja Karina Vabson, kuidas erinevate sihtrühmade esindajad õpetajaametini jõuavad, mis neid sellel teekonnal toetab ja mis takistab, millised on suuremad väljakutsed hariduse ja kutse omandamisel ning koolis töötamisel. Antropoloogid panid kokku kuus persoonat ja kaardistasid peamised valupunktid õpetajate teekonnal. Lisaks toimus Paide uues riigigümnaasiumis koosloome päev Õpetajate Akadeemia töörühmaga, kus töötati välja lahendusi probleemidele persoonade teekonnal.

Kes on persoonad? Nad kujutavad endast väljamõeldud tegelasi, kuid esindavad päris inimesi. Persoonad toimivad tööriistadena, mis aitavad kasutajaid paremini mõista ja neile sobivaid tooteid või teenuseid disainida. Ühes persoonas saavad kokku mitme päris inimese kogemused, teiselt poolt kajastub ühe inimese lugu tihti mitmes persoonas.

Lisaks isiklikele murekohtadele kerkisid uuringus üles mitmed persoonaülesed teemad, näiteks põhjalikuma praktika soov magistriõppes, kohati arusaamatu kutse taotlemise protsess, koormuse ja palga tasakaal, alustava õpetaja šokk ning vajadus järk-järgulise sisseelamise ja mentori järele. Samal ajal on igal persoonal oma konkreetne taust, kogemused ja vajadused. Nii näiteks võiks meelitada Ambitsioonika Amelia tagasi kooli paremate karjäärivõimalustega, samas kui Alternatiivne Alliki soovib võimalust rahulikult õpetamisele pühenduda ja koolihariduses muudatusi ellu viia.

Vaatame nüüd lähemalt Pausil Paula lugu. Paula õpetajaks kujunemise teekond jäi pooleli. Kui ta oli kolm aastat koolis töötanud, oli ta jõudnud läbipõlemise äärele ning ta otsustas nii koolist kui ka õpetaja magistriõppest lahkuda. Pärast paari aastat pausi igatseb ta õpetamist ja kaalub tööleminekut kodulähedasse maakooli, aga teda valdab hirm endiste probleemide tagasitulemise üle. Õpetajate järelkasvu seisukohast on väga tähtis, et Paula pöörduks tagasi kooli ja omandaks õpetajakutse, ning selleks vajab Paula kindlasti nii kooli- kui ka riigipoolset tuge. Kui Paulal veab, kohtub ta uues koolis ehk Raudvara Railiga, kelle kaitsva tiiva all on kergem kooli sisse elada.

Allpool võid tutvuda kõigi persoonadega (suurendamiseks klõpsa pildil!). Loe uuringu ja persoonade kohta lähemalt SIIT. Kas sina tunned mõnda Raudvara Railit või Eeskujulikku Elerit? Aga Realistlikku Reimot? Kas sarnaselt persoonadele tajuvad nemadki, et neilt oodatakse imeinimese rolli täitmist? Ja kas õpetaja ikka peaks olema imeinimene?

Kokkuvõtte kirjutas Madli Oras, uuringu üks autoritest

Jaga