Parimat lahendust ühiskondlikele probleemidele ootab 25 000 eurot

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) ja Heateo Sihtasutuse poolt korraldatava
konkursi eesmärgiks on leida lahendusi probleemidele, mis puudutavad suurt osa
meie ühiskonnast. Läbi suve saavad kuni kuus parimat ideed osa Heateo
Sihtasutuse poolt koordineeritud arengukiirendist ja koostööst kogenud mentoritega.
KÜSK annab septembrikuus rahalise toetuse kõige rohkem potentsiaali omavate algatuste
käivitamiseks.


Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) ja Heateo
Sihtasutuse poolt korraldatava konkursi eesmärgiks on leida lahendusi
probleemidele, mis puudutavad suurt osa meie ühiskonnast. Läbi suve saavad kuni
kuus parimat ideed osa Heateo Sihtasutuse poolt koordineeritud arengukiirendist
ja koostööst kogenud mentoritega. KÜSK annab septembrikuus rahalise toetuse kõige
rohkem potentsiaali omavate algatuste käivitamiseks.

 

“Tahame, et head ideed, mis aitaksid mõne ühiskonnagrupi elu
lihtsustada, ei jääks lihtsalt kappi seisma,” selgitab KÜSKi programmijuht
Mari-Liis Dolenko. Dolenko lisab, et kuigi täna leidub mitmeid kiirendeid ja
konkursse äriideedele, on ühiskondlike probleemidega tegelevate uudsete ja
nupukate lahenduste arendamine ning toetamine jäänud pigem tagaplaanile.

 

Heateo Sihtasutuse tegevjuhi Pirkko Valge sõnul on Eestis
täna puudu konkurss ja sinna juurde käiv programm, mis aitaks teravaid
ühiskondikke probleeme lahendavatel ideedel kasvada. “Mujal maailmas väga
populaarseid mõjulaboreid Eestis täna ei ole ning korraldatav konkurss on hea
võimalus katsetada end tõestanud formaati ka siin,” põhjendas Valge.

 

Lahendusi kriitilistele ühiskondlikele probleemidele
oodatakse erinevatel teemadel. Ideed võivad olla seotud näiteks väljarände,
perede toimetuleku, keskkonna, hariduse või muude valdkondade kitsaskohtade
lahendamisega.

 

Ideid saab esitada konkursi kodulehel lahendus.kysk.ee kuni 2. maini.
Maikuu jooksul selguvad kuus parimat ideed, mis läbivad suvel uuendusliku kiirendi,
kus aidatakse meeskondadel koolituste ja nõustamiste kaudu jõuda ideest töötava
lahenduseni. Septembris annab KÜSK kuni kolmele meeskonnale kuni 25 000 euro
suuruse toetuse idee elluviimiseks.

Jaga