Ettevõtja – pakenda oma jõulukingid heateoks!

Oleme teinud kingi tegemise Sinu jaoks sellel aastal eriti lihtsaks. Panime kokku 10 kingipakki, millega saad kinkida rõõmu ühele organisatsioonile või muuta oma ettevõttega oluliselt Eesti ühiskonda. Kingipakkidest, mis päriselt aitavad muuta kellegi heaolu, leiad võimaluse õppida head tegema koos oma ettevõttega, toetada Kiusamisvaba Kooli, Terve Eesti SA-d või hoopis Spin-programmi.


Heateo SA

PAKETT 1 – Aitame ettevõttel leida endale vabaühenduste ja heategevusorganisatsioonide hulgast parima partneri, kellele raha annetada ja kelle töös aktiivselt koos oma töötajatega osaleda.
Väärtus: 250 eur

Mis see tähendab? 
Selleks
et juurutada oma vastutustundlikku kuvandit on oluline, et töötajad ja kliendid
näeksid positiivset ühiskondlikku muutust, mida ettevõte läbi oma filantroopse
tegevuse loob. Selle saavutamiseks tuleks läbi mõelda valdkond, milles
panustada ning teha seda järjepidevalt ning terviklikult.
Iga aastased juhuannetused 
erinevates valdkondades ei ole meeldejäävad ning
loodud muutust ei märgata.

 

Selle
probleemi lahenduseks on leida valdkond ning vabaühendustest partnerid, kelle
missiooni süstemaatiliselt nii nõu kui jõuga toetada. Olles üle 12 aasta
valdkonnas tegutsenud teame nii uusi ja vanu mõjukaid tegijaid ja saame
aidata leida mitmekümnest tuhandest vabaühendusest professionaalse ning
usaldusväärse partneri.

*Pakett sisaldab kolme kohtumist, mille käigus tutvume, kaardistame ära ettevõtte praegused tegevused ja ressursid ning pakume seejärel välja võimalikud koostööpartnerid.

PAKETT 2 – Korraldame ettevõtte tiimile töötoa “Kuidas hästi head teha?”. Töötuba keskendunud põhitõdedele, mida ettevõte peaks silmas pidama, et heategevuslik panus looks ühiskonnas pikaajalist muutust.
Väärtus: 600 eur

Mis see tähendab? 

Tegemist on interaktiivse koolitusega, mis annab mõtteid
kuidas vastata järjest kasvava ootusele, milleks on sisuline heategevus.
Järgmise generatsiooni töötajad ja tarbijad ootavad ettevõtetelt rohkem kui
lihtsalt seaduste järgimist ja ausat palka. Ootuseks on ühiskonda panustamine, kuid lihtsalt
sponsorrahade jagamine ei peegelda siirust ega läbimõeldust, mida oodatakse.
Selleks, et filantroopsel tegevus looks reaalset pikaajalist muutust ning oleks
töötajate ja klientide jaoks inspireeriv, peavad ettevõtted liikuma mõjupõhiste
lahenduste poole.

Millised need on ja kuidas nendeni jõuda ongi
töötoa põhifookus. Räägime, kuidas mõelda probleemidest, mida lahendada soovime
ning arutame olulisi põhimõtteid, mida selle käigus silmas peab pidama. Arutelu
toetavad mõjusad näited nii Eestist kui välismaalt.

Tee jõulukink Heateo SA arveldusarvele Swedbankis EE782200221022367526 või tee oma annetus siin.


SA Kiusamisvaba kool (mis pakub KiVa® programmi)

Kiusamisvaba Kool võitleb koolikiusamise vastu Eesti koolides. Kiusamisvaba haridustee kõigis kooliastmetes rakendamise kulu on umbkaudu 20 eurot õpilase kohta. Et igasse kooli ja lasteaeda jõuaks kiusamist ära hoidev programm, oleks vaja ligi 4 miljonit eurot.


PAKETT 3 – Kingi 

üks kiusuennetuse-teemaline koolitus 40 õpetajale

Väärtus: 900 eurot


PAKETT 4 – Kingi 

üks kiusujuhtumite lahendamise koolitus 40 õpetajale


Väärtus: 1800 eurot 

PAKETT 5 – Kingi KiVa programmiga liitumine 200 õpilasele ühes koolis
Väärtus: 5000 eurot 

2014.
aastal panid Tartu Ülikooli eetikakeskus, MTÜ Lastekaitse Liit, SA Kiusamisvaba
Kool ja MTÜ Noorteühing TORE kiusamisevastases võitluses seljad kokku.
Koostöös (Liikumisega Kiusamisvaba Haridustee) soovitakse luua turvaline kasvu-
ja õpikeskkond kõigile lastele ja noortele alates lasteaiast kuni gümnaasiumi
lõpuni. Eestis on täna ligikaudu 204 000 õpilast (67 000 lasteaialast ning
137 000 põhikooli- ja gümnaasiumiõpilast). 


Tee jõulukink Kiusamisvaba Kooli arveldusarvele Swedbankis EE312200221056518192 või anneta siin.


 

Spin-programm

Jalgpallil põhinev ennetusprogramm riskioludes
elavatele noortele, mille eesmärk on vähendada riskikäitumist ja anda eluks
vajalikke sotsiaalseid oskusi.  

Tänasel päeval toimib Siseministeeriumi rahastusel programm kahes Tallinna linnaosas: Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel (kokku 9 gruppi). On nii poiste kui tüdrukute grupid. Eesmärk on 2016.a. sügisel avada 2 uut gruppi Ida-Virumaal. Aastaks 2018 on eesmärk tegutseda kokku 16 grupiga (kaasatud üle 300 noore). See tähendab, et järgmise kolme aasta eesmärk on koguda eratoetusi summas 150 000 eurot.PAKETT 6 – Kingi noortele ühe grupi* tegevuse toetus üheks kuuks.

Väärtus: 1300 eurot 

PAKETT 7 – Kingi noortele

ühe uue grupi* tegevuse toetus pooleks aastaks

Väärtus: 7500 eurot 

PAKETT 8 – Kingi noortele 

ühe uue grupi* käivitamine ja tegevuse toetus üheks aastaks, grupi vaderiks olemine.

Väärtus: 15 000 eurot 

*Iga grupp koosneb kuni 20 noorest, kes käivad koos 3 korda
nädalas.


Iga grupp vajab:
·varustust treeningute läbiviimiseks (jalgpallid, markerid, riietus jm)
·vahendeid sotsiaalseid oskusi arendavate sessioonide läbiviimiseks
·treeningpaika
·mõju hindamise läbiviimist
·treenerite ja abitreenerite tasustamist ning täiendõpet
·programmi koordineerimist

SPIN
programm on loodud noorte riskikäitumise ennetamiseks. Programm koosneb
jalgpallitreeningutest ja sotsiaalseid oskusi arendavatest sessioonidest
poistele ja tüdrukutele vanuses 10-16, toimudes läbi aasta 3 korda nädalas.
Programmi läbiviijateks on professionaalsed ja spetsiaalse täiendõppe saanud
parimad treenerid Eesti spordiklubidest.

Tee jõulukink MTÜ SPIN arveldusarvele LHV pangas EE067700771001443610Terve Eesti SA

Alkoholisõltumatuse teemalised
koolitused kooliõpilastele.

PAKETT 9 – Kingi õpilastele üks koolitus (30 osalejat)

Väärtus: 250 eurot

PAKETT 10 – Kingi alkoholikahjude teemalised koolitused
alaealistele lapsevanematele (kolme koolituse pakett 10-le osalejale)

Väärtus: 750 eurot 

Terve
Eesti SA keskendub 2015.a. peamiselt alkoholisõltumatuse teemadele. Tellida
saab  nii alkoholisõltumatuse, lapse seksuaalse arengu kui HIV-teemalisi
koolitusi. Alaealistele lapsevanematele mõeldud koolitusi viiakse läbi koostöös
MTÜ-ga Caritas (tänaseks läbi viidud 3 koolitust).

Tee jõulukink Terve Eesti SA arveldusarvele Swedbankis EE722200221032295099 või anneta siin.

Jaga