Külli Lilleorg: vabatahtliku tegevusega saan väljendada oma tänulikkust

Külli Lilleorg, Fontese juhtivpartner on panustanud kolm aastat Heateo nõukogus ja vahendanud lugematul arvul tunde personalikonsultatsiooni Heateo portfelliorganisatsioonide hüvanguks.

Heateo päevik uuris, miks on edukas ettevõtja andnud nii suure tüki oma südamest ja ajast just Heateo kasutusse.


Kõige algus – miks Heategu?

Nagu mitme teisegi puhul pöördus Artur Taevere minu poole küsimusega, kas ma ei tahaks Heateo juures kaasa lüüa ning rääkisime partnerirollist. See oli aasta 2006 – kahe väikese lapse ema ja oma ettevõtte tegevjuhina pidin tõsiselt järgi mõtlema. Määravaks sai nii inimene kui õiged ja uudsed ideed – Arturi puhul jäi vaid üle väljendada usku ja toetada ka rahaliselt.

Alguses sain anda üldisema lubaduse oma ettevõtte nimel – inspireerida Fontese kolleege Heateo portfelliorganisatsioone personaliküsimustes nõustama. Oma eeskujuga olen kujundanud suhtumist ja soodustanud pro bono tundide andmist oma valdkonnas alati kui võimalik. Oleme aidanud peamiselt Fontese põhikompetentside osas – inimeste värbamise, hindamise, arendamise ja tasustamise teemadel.

Aastate jooksul olen liikunud ka isiklikult Heateole järjest lähemale ning kolm aastat tagasi võtsin tollasel juhilt, Mart Kuuselt vastu kutse liituda nõukoguga. Nii ongi Heategu 8 aastaga saanud mu elu kindlaks osaks.

Missuguseid võimalusi on Heategu sulle pakkunud? Miks oled hõivatud ja eduka inimesena vabatahtlikuna oma aega panustanud?

Ma võtaks oma kogemuse kokku Kristina Männi mõttega – kui oled otsustanud end vabatahtlikuna millegi heaks lubada, siis see on tavalisest palju suurem lubadus. Mõtle, kui olulised asjad võivad jääda tegemata, kui sa ei tule selle lubaduse taha. Soov muutust luua on suur, aga organisatsioonid väikesed. Minu jaoks vähese ajakuluga panustamine võib võrdlemisi üksi toimetavale juhile olla kriitilise tähtsusega nõu ja abi – saan kaasa aidata oluliste toimivate lahenduste leidmisel. Tajudes seda suurt vastutust – mida olen Heateo partnerina lubanud, selle olen alati ka ära korraldanud.

Nagu oma ettevõtte, Fontesega, olen 22 aasta jooksul läbinud koos klientidega mitu katsumusrikast majandustsüklit, nii on ka Heateo-aastad andnud mulle kogemuse organisatsiooni arengudünaamikast. Organisatsioonide kestvuse uurijad ütlevad, et kümnes aasta kipub organisatsioonide jaoks olema üks keerulisemaid – kui üks aeg saab ümber, otsitakse uut hingamist, kohanetakse sellega. Heategu ongi täna selles punktis – ees seisab uus kümnend uute fookuste ja suundade väljakujundamise vajadusega. Seejuures on Heateo üks olulisi tugevusi koondada jätkuvalt enda ümber võimekaid inimesi, kes tahavad uue tegevusmudeli rakendamisel kaasa aidata ja usuvad organisatsiooni elujõulisusse. Nii oleme ka Fontese partnerite ringis otsustanud jätkata Heateo toetamist – usume, et nende 8 aasta jooksul ilmavalgust näinud algatustest enamus on loonud oodatud muutusi. Huvitav on tõdeda, et näiteks inimestega seotud väljakutsed ja õppetunnid, mis on tulnud portfelliorganisatsioonide erinevates kasvufaasides üheskoos läbi teha, on valdavalt sarnased erasektoris tegutsevate organisatsioonide omadele.

Viimased kolm aastat Heateo nõukogus on andnud võimaluse vastutada pika perspektiivi eest, vaadata tulevikuvõimalusi ja luua neile pinnast. Panustades vabatahtlikuna Heateo nõukogus on tähendanud täiesti uut rolli – see ei ole staatuse projekt, formaalne istumine, organisatsioon on vajanud väga tõsiselt sisulist panustamist. Tuleb otsustada strateegilisi küsimusi, olla mentori rollis – see on intensiivne töö, mille jaoks tuleb reaalselt aega võtta ja roll välja kanda. Sest sama võimekas ja usaldusväärne kui on organisatsioon, peab olema ka selle nõukogu.
See on üheltpool koputus organisatsioonide nõukogude liikmete südametunnistusele ja teisalt võimaluse esiletoomine, et vabatahtlikuks olemine võib olla väga strateegiline. Kui me sellest laiemalt räägime, siis võib-olla leiame tulevikus ka Heateo Talendipangast portfelliorganisatsioonide nõukogudesse ärisektori kogemuse ja suure pühendumisvalmidusega uusi liikmeid?

Mõeldes konkreetsemalt möödunud aastale – Heategu otsis uut juhti ja töötas välja uut strateegiat, meeskonnas toimusid suured muutused – sain kogeda, kuidas on olla tõsiste väljakutsete ajal paadis. Kuna just pingelisel ajal on nõukogu kohalolek ülioluline, leidsin end teatud perioodil lisaks oma põhitööle pea iganädalaselt veel ühe organisatsiooni eestvedajate keskelt. Olen väga tänulik neile, kellega pühendusime üheskoos lahenduste leidmisele. Täna on aga eriti suur rõõm Maris Ojamuru ja tema tiimi üle, kes tõstavad nõukogu lauale sisulisi ja nõudlikke teemasid.

Milliste Heateo algatuste või portfelliorganisatsioonide juures oled ise panustanud või Fontese nõu ja abi vahendanud?

Mulle meeldib Heateo puhul see, et ta pakub nii laia võimaluste paletti. Oleks nagu üks organisatsioon, kuid portfelliorganisatsioonid oma valdkondade, arengu ning inimestega on nii erinevad. Minu jaoks on alati määravaks teema ja inimesed – kui need kaks tahku puudutavad, siis leian endas ka tahtmist midagi ära teha.

2006. aastal alustasime koostööd Noored Kooli värbamisprotsessi kohandamiseks Eesti oludesse – tegime esimese perioodi algusest lõpuni koos läbi. Fontese poolt olid värbamis-ja hindamiseksperdid ning organisatsioonil rahvusvahelised näited, Heateo poolt toeks Artur Taevere ja Maris Kadakas. Tuli läbi mõelda kandidaatide profiil – milliste kompetentsidega peavad tulevased Noored Kooli programmis osalejad olema, kuidas nendeni jõuda – ja milliste meetoditega hindamiskeskus üles ehitada. Meie äri seisukohast klassikaline värbamisprotsess, samas vabaühenduste valdkonnast esimene sedalaadi kogemus ning ajasurvegi oli suur, kahe kuuga pidime kõik paika saama. See kolmepoolne kogemuste kaasamine oli täiesti uudne lahendus ning lõi arusaama sisulise koostöö võimalustest.

Samuti olen Heateo algatuste ja portfelliorganisatsioonide juhtide värbamisel alati kaasas olnud. Palju keerulisem kui teiste sektorite puhul on vabaühenduse juhti otsides jõuda selle äratundmiseni, kes oleks õige inimene siia tulema. Senise kogemuse põhjal saan öelda, et mingi eelnev praktiline kokkupuude sektoriga võiks olemas olla – reaalne arusaam, kuhu oled tulemas.

Veel meenub koostöö, mis sai tehtud eesmärgiga välja töötada Heateo portfelliorganisatsioonidele suunatud juhtide arenguprogramm POJA. Oluliseks sisuloojaks oli seejuures Fontese partner Piret Jamnes, kes selle eest 2009. aastal ka aasta vabatahtliku tiitli pälvis. Samuti soojendas südant EMSL’i tunnustus Fontesele 2008. aastal, kui pälvisime kodanikuühiskonna tegijate tiitli „Aasta äriettevõte“.

Minu kui Heateo koostööpartneri portfellis on ka üks uus ja paljulubav teema – olen Heateo esindajana värske Kiusamisvaba Kooli (KiVa) nõukogu liige. Sallivamat ühiskonda sooviva kodaniku ja emana pakub teema mulle isiklikult huvi ning usun KiVa eestvedajatesse ja kiusamist ennetavasse metoodikasse, millega soovitakse muuta Eesti koolid kiusamisvabaks – tahan toeks olla!

Jaga