Külli Lilleorg vaatab tagasi nõukogu juhina oldud ajale


Oktoobri algusest on Heateo nõukogu uus esimees Margus Rink. Külli Lilleorg juhtis nõukogu neli aastat ning

on meie jaoks väga oluline inimene – tema panusega on sündinud Noored Kooli värbamissüsteem, kasvanud Kiusamisvaba Kool ja Uuskasutuskeskus ning hoo sisse saanud NULA inkubaatori tiimid. Lisaks panustavad Külli juhitud Fontese eksperdid igal aastal enam kui 200 tundi oma kogemusi ja teadmisi selleks, et ühiskondliku mõjuga algatused saaksid kasvada. 

Palusime Küllil nõukogu juhina oldud aeg mõne mõttega kokku võtta. 

Oled Heateo juures
olnud üle 10 aasta, pikalt nõukogus ja nüüd 4 aastat nõukogu esimees. Kuidas on
Heategu selle aja jooksul sinu silmis muutunud?

15 aastat tagasi uskusid Artur ja Hannes, et Heateol
on koht Eesti ühiskonnas. Lihtne mõte viia kokku need, kes abi vajavad ja abi
soovivad anda, kasvas organisatsiooniks, mis aitab startida ja kasvada mõjusatel algatustel, mis lahendavad olulisi
kitsaskohti Eestis. Loodud tegevusmudel ja kogukond on meid kandnud ning
aidanud meil läbi keeruliste hetkede kesta – olgu selleks siis muutused
meeskonnas, nõukogus või toetajate ringis. Heateo tänane nõukogu ja tegevtiim
on suutnud Arturi ja Hannese püüdlusi elus hoida, arendanud edasi strateegiat
ja organisatsiooni ning toonud uusi toetajaid, partnereid ja tegijaid algatuste
ümber.

Mind isiklikult rõõmustab, et oleme üle saanud
väsimusest, mis 5 aastat tagasi 10-aastast Heategu eksitas. Heategu on taaskord
virge, meil on kõrge õhinaga nõukogu ja meeskond, selged strateegilised sihid
ning liigume nende poole tempokalt tõmmates ligi uut kogukonda, kes usub Heateo
väärtusesse ja rolli Eesti ühiskonnas.

Mis
hetked sellest ajast on sulle kõige enam hinge pugenud?

Ikka need uued
tulemised, st uued liikmed nõukogus, meeskonnas ja kogukonnas. Siis need
kirglikud vaidlused, mis saatsid meie otsinguid strateegia voolimise
protsessis. Ka mõned lahkumised, samas need lahkumised ei ole olnud kunagi
lõplikud, õnneks muutus ainult koostöövorm! Aga ülimalt uhke ja tänulik olen
kolme muutuse üle: Heateol on ambitsioonikas ja aktiivselt panustav nõukogu,
Pirkkost kui eksperdist on sirgunud eestvedaja ning otsuse eest kutsuda ellu
esimene strateegilise filantroopia fond Eestis – Heateo Mõjufond.

Mis
on sinu mõtted ja soovitused Heateole ja Margusele, kes kannab nõukogu
esimehe rolli järgmised 2 aastat?

Margusele
soovin jaksu, aga … Esiteks, valmisolekut olla lähedal ja olemas Pirkko jaoks,
sest meie organisatsioon on ja jääb väga õhukeseks. Nõukogu juhi ja
organisatsiooni juhi koostööst sõltub Heateo strateegiline käekäik. Teiseks,
hoida elus seda virget vibe’t nõukogus, õigel hetkel kaasata uusi liikmeid
nõukogusse. Ja kolmandaks, võtta terviklikumalt fookusesse Heateo äge ja võimekas
kogukond, meie strateegiline kapital. Oleme viimasel perioodil palju sisse
vaadanud ja end sisemiselt üles ehitanud, nüüd on aeg jälle Heategu
ümbritsevale võrgustikule ühelt poolt teha pai, aga teiselt poolt hoogu anda!

Jaga