Koos uue õppeaasta algusega uuenes ka Heateo meeskond

Uus õppeaasta algas meie jaoks uutmoodi, sest seni Heateos koolijuhtimise projekte vedanud Ulla Kamp suundus end täiendama USAsse ja nii koolijuhtimise teemad kui ka muud Heateo Haridusfondi portfellijuhi ülesanded võttis alates septembrist enda kanda Kadri Väljaste. Palusime Ullal ja Kadril teineteiselt küsida kolme asja, mida oleks Heateo kogukonnal nende kohta huvitav teada.


Fotol vasakul Ulla Kamp, paremal Kadri Väljaste


Küsimustega teeb otsa lahti Ulla.


Kadri,
palun ava veidi oma tausta – mida sa varem teinud oled ja millise ettevõtmise
üle eriti uhke oled?

Olen elanud üsna mitmekülgset ning värvikat
elu. Haridusvaldkonnaga olen tihedalt seotud alates 2016. aastast, mil asusin
Noored Kooli programmi raames kaheks aastaks õpetajana tööle Kohtla-Järve Ahtme
Gümnaasiumis. Õpetajana töötamine on kindlasti see ettevõtmine, mille üle kõige
enam uhkust tunnen. Õpetajatöö on väga intensiivne, kuid kokkuvõttes valmistab
õpilaste edu nägemine suurt rõõmu ning tunde, et panustatud energia ja aeg on
läinud õigesse kohta. Samas näitas see kogemus, et hariduses on mitmeid
teemasid, mille lahendamisega tuleb tegeleda süsteemselt. Soov haridusvaldkonna
parimate praktikatega tutvuda viis mind Taani hariduse ja globaliseerumise
antropoloogia magistrisse. Oma magistritöö kirjutasin Walesi kakskeelse
haridussüsteemi põhjal ning enne Heateosse tulemist panustasin vabaühenduste
arengusse Kodanikuühiskonna Sihtkapitalis töötades.

Mis
sind ajendas Heateoga liituma?

Leian, et maailma muutmiseks tuleb endal olla
see muutus, mida soovitakse ühiskonnas näha. Mina soovin ühiskonnas näha rohkem
empaatiat ja hoolivust ning hariduses õnnelikke vastutustundlikke
ennastjuhtivaid õppijaid. Heateos töötamine annab võimaluse selle missiooni
nimel tööd teha ning sisuliselt panustada südant kriipivate hariduse
valupunktide, nagu näiteks õpetajate järelkasvu mure lahendamisse. Ning
kindlasti ei saa Heateost rääkides alahinnata ka võimalust teha koostööd väga
paljude inspireerivate andekate inimestega – koos on lihtsam maailma parandada.

Mis sul
hinge hõiskama ja silma särama paneb?

Neid asju on palju! Naudin kaasahaaravaid
raamatuid, lummavaid näituseid, sügavaid arutelusid, aega sõprade ja perega,
spontaansust, matkamist ning vabas looduses ujumist.

Nüüd on
küsimise järg Kadri käes.


Ulla,
sina vedasid Heateos eest koolijuhtimise valdkonna projekte. Millised on sinu
hinnangul koolijuhtimise tulevikusuunad ning kuidas käib nendega kaasas Heateo
Haridusfond?

Läbi Heateo Haridusfondi Eesti koolijuhtimise
arendamisse panustamine oli minu jaoks suur rõõm ja au. Arvan, et
koolijuhtimise kvaliteet on üks neist haridusvaldkonna “peidetud”
väljakutsetest, millel on oluline vastutus ja mõju hariduse üldisele edule – on
selleks siis õpilaste heaolu, arendav õppekeskkond, õpilaste teadlikud valikud
haridusteel, õpetajate järelkasv või nende professionaalne areng. Kõiki
probleeme ei saa ega peagi koolijuhtimise kaudu lahendama. Siiski saab teadliku
ja tänapäevastest juhtimispõhimõtetest lähtuva koolijuhtimise kaudu neid
kitsaskohti edukalt mõjutada.

Mul oli Heateos töötamise aja jooksul võimalus
teha koostööd heade partneritega mitme projekti juures, millest on kujunenud
või kujunemas olulised ja oodatud programmid nii koolijuhtide kui kooli pidajate
seas. Pean silmas haridusjuhtide praktikaprogrammi ning kohalike omavalitsuste
toetamist koolijuhtide värbamisel.

Haridusvaldkonda panustavate osaliste seas on
Heateo Haridusfondist kujunenud oodatud ja hinnatud partner, kelle panust,
teadmisi ja kogemust väärtustatakse. Seetõttu võin julgelt öelda, et
Haridusfondil on kindel roll Eesti haridusjuhtimise tulevikusuundade
mõjutamisel ja uuenduste elluviimisel.

Kolisid
augustis aastaks USAsse, mis sind sinna viis ja mida seal teed?

Olen töötanud terve elu haridusvaldkonnas ja
valdkonnale omased väärtused on olulised ka mulle isiklikult. Nii otsin
elukestva õppijana pidevalt võimalusi end arendada ja täiendada. Tundsin
vajadust minna hetkeks välja Eesti mugavast keskkonnast, näha teistmoodi
lahendusi ning võimalusi hariduselu korraldada, et siis uute teadmiste ja
kogemustega naasta.

Elan järgmise suveni USAs Nashville’is ja õpin
Fulbrighti stipendiaadina Vanderbilt’i ülikooli Peabody kolledžis. Peamiselt
keskendun koolijuhtimise arendamisele. Kogun ideid, teadmisi ja kogemust,
kuidas koolijuhtimise kvaliteeti süsteemselt ja tõhusalt arendada.

Lisaks tööalasele arengule naudin Ameerika
eripärasid ja mitmekesisust, tutvun siinse ühiskonna ja kultuuriga ning avardan
oma silmaringi. Ning tutvustan Ameerikale Eestit 🙂

Mis
teeb sind õnnelikuks?

Mind teeb õnnelikuks vabadus. Vabadus valida
ja kujundada oma haridustee, vabadus otsustada oma tööde ja tegemiste üle ning
omada mitmekülgseid valikuid karjääriteekonnal, vabadus ja võimalus panustada
seal, kus saad oma teadmisi, kogemust ja võimekust kõige enam proovile panna
ning kus seda ka väärtustatakse. Õnnelikuks teeb mind see, kui mu mõistuse ja
südame hääl räägivad üht keelt ning selle saavutamiseks olen õppinud mõlemat häält
kuulama.

 

Tere
tulemast Kadrile ja palju jaksu õpinguteks Ullale Heateo tiimi poolt!

Jaga