Kersti Ojala ja Ulla Kamp uute alguste lävel 

Heateo Mõjufondi portfellijuht Kersti Ojala astub peagi sammu edasi ja läheb alates sügisest täiesti uut filantroopiafondi käivitama. Sammu edasi astub ka Haridusfondi koolijuhtimise valdkonda vedanud Ulla Kamp, kes asub sügisest ise Tallinna Kesklinna Põhikooli juhi rolli. Vestlesime Kersti ja Ullaga nende uutest ägedatest väljakutsetest ja sellest, mis jääb neile Heategu meenutama.


Ulla Kamp (vasakul) ja Kersti Ojala oma viimasel ühisel tööpäeval Heateo kontoris Telliskivis

Jätkate mõlemad tegutsemist valdkondades, kus oma töö tulemusi peab kannatlikult ootama. Kersti ühiskondlikke muutusi toetades ja Ulla laste haridusteed kujundades. Mis teid nende aeganõudvate väljakutsete juures paelub?

Kersti: mind inspireerib sotsiaalsete ettevõtete missioon. Selle taustal on veel põnevam põhjalik tööprotsess missiooni saavutamise nimel. “Armasta probleemi, mitte lahendust” on kuldsed sõnad ühelt väliskõnelejalt, mis innustavad järjepidevalt otsima uusi ja efektiivsemaid meetodeid missioonipõhise probleemi lahendusse.
Samaväärselt olulised on minu jaoks ka inimesed, kes vabaühendustes töötavad, eksperdid, kes pro bono oma teadmistega panustavad ning filantroobid, kes rahaliselt toetavad. See on suur hulk inspireerivaid ja ägedaid inimesi, kellega koos saame teha tähenduslikke asju ning minu jaoks on see justkui osa motivatsioonipaketist selles sektoris töötamiseks.

Ulla: minu puhul on vastus lihtne – lapsed. Ma olen alati tundnud, et ma ei saa teha tööd, millel pole suuremat väärtust ja sügavamat tähendust. Juba väikesest peale tahtsin saada õpetajaks, see tundus nii loomulik valik mulle. Ju siis on kõik haridusvaldkonnaga seonduv mul loomuses. Olen enda jaoks ära sõnastanud ka oma eesmärgi – et iga Eesti õpilase õpikogemus oleks väga hea ja õpikeskkond maksimaalselt arendav. See missioon ongi see, mis mind selle valdkonna juures hoiab ning minus tegutsemistahet sütitab.

Kersti
: kui vana sa võisid olla, kui esmakordselt unistasid koolidirektoriks saamisest?

Ulla: tegelikult olen kogu oma karjääri vältel teadnud, et ühel heal päeval lähen kooli juhtima. See on olnud mul kõige kõrgemaks sihiks – et kui kõik haridusvaldkonna asutused on läbitud, erinevatel süsteemi tasanditel kogemus omandatud, siis tuleb see kõige olulisem roll – kooli direktori roll. Aga selle plaani teostamisele julgesin mõtlema hakata alles peale õpetajaameti pidamist, 20ndate teises pooles.

Kersti, Heateo sihtasutusse tööle tulles aitasid sa ette valmistada ja hiljem juhtisid üle viie aasta Heateo Mõjufondi, mis oli Eesti esimene filantroopiafond. Aja jooksul on erinevaid fonde juurde tulnud ja tuleb veel. Mis sa arvad, kas arusaamine targast ja mõjusast heategevusest on rahastajate seas nüüdseks juba piisavalt laialt levinud?

Kersti: Ma tahaks väga loota, et nii see on. Tõestasime Eesti esimese filantroopsel kapitalil põhineva Mõjufondiga ära, et ühelt poolt on fonde vaja ühiskondlike algatuste toetamiseks nende tegevusulatuse ja mõju suurendamiseks, kuid teiselt poolt on meil püsivad ja pikaajalised rahalised toetajad ning pro bono eksperdid, kes soovivad koos meiega sellesse eesmärki panustada. Kuna me ise jagame toetajatele aktiivselt infot mõju eesmärkide saavutamise ja tulemuste kohta, siis vähemalt meie kogukonna filantroobid on tänaseks kindlasti hästi teadlikud sellest, milline on mõjus heategevus ning oskavad seda sõnumit ka ise edasi anda ja uutele inimestele tutvustada. Uute fondide tekkimine annab kindlasti uut inspiratsiooni ja eeskuju veel järgmistele heategevuslikele fondidele.

Mis fond see on, millega sa nüüd tegutsema asud? On sellel mõni kindel fookusvaldkond?

Kersti: Heateo tiimiga oleme kaua unistanud, et Eestis asutatakse uusi heategevusfonde. See, et nüüd käivitub ühe perekonna ettevõtete juures oma heategevusfond, tundub mulle nagu unistuste täitumine. Veel vingem muidugi, et saan seda ise eest vedama hakata. Seega väljakutse ja vastutus on minu jaoks suur, kuid ühtlasi ülimalt põnev ja inspireeriv. Valdkondadest on fookuses tervishoid ja keskkond.

Kui mõned aastad ette tulevikku vaadata, siis on uuel fondil loodetavasti kenasti töös esimesed tõelised mõjusad lahendused tervishoius ja keskkonnavaldkonnas. Mis aga võiks olla meie haridusmaastikul selleks ajaks toimunud?

Ulla: on kaks olulist teemat, mille poole oleme Haridusfondis püüelnud – õppijate eneseteadlikkus õppimisest, oma võimekusest ja arengust ning koolijuhtimine kui organisatsiooni juhtimine, mis väärtustab igat meeskonnaliiget. Esimene tagab meile ennast väärtustavad kodanikud, kes teevad senisest veelgi teadlikumaid valikuid oma õpiteekonnal ja hilisemates töistes väljakutsetes. Teine tagab heade õpetajate olemasolu koolides. Need on ilmselgelt komplekssed teemad, millega tegelemine võtab aega. Kuid kuna kogu haridusvaldkond on astunud samme, et need kaks visiooni realiseeruksid, siis usun, et 3-5 aastat on just paras aeg, et esimesi märke positiivsetest muutustest ja ka tulemustest võiks näha.

Millised sihid sa omale koolijuhina sead? Kas enesearendamine käib edaspidi kompetentsi- ja karjäärimudeli toel?

Ulla: absoluutselt. Põnev on mõelda, et saan nüüd direktorina hakata ellu viima seda kõike, mida olen aastate jooksul arendanud. Ma pole veel koolijuhi ametisse asunud, kui juba olen seadnud samme ja sõlminud kokkuleppeid tegevuste elluviimiseks, mis toetavad minu arengut juhina. Seda kõike ilmselgelt haridusjuhi kompetentsi- ja karjäärimudeli toel. Kindlasti on plaanis ellu viia koolijuhina ka neid ideid, mis mul aastate jooksul koolijuhtimise arendamisse panustades nö tagataskusse kogunesid, kuid milleks ei tundunud tingimused soodsad.

Millised on kõige eredamad mälestused, mis jäävad teile Heateo aega meenutama?

Kersti: kõige olulisemad verstapostid minu töös on olnud Mõjufondi hindamiskogu kohtumised, kus tehakse toetusotsused. Nendeks kohtumisteks toimuvad väga põhjalikud ettevalmistused kuni viimase hetke täienduste ja parandusteni välja. Seega ärevust jagub lõpuni, sest tahame olla 100% korrektselt valmistunud. Hindamiskogu kohtumised, kuhu kuuluvad Mõjufondi toetajad, kulgevad aga alati väga konstruktiivses ning sõbralikus õhkkonnas. Pärast saab hetkeks nautida mõnusat pingelangust ning seejärel hakata juba planeerima uut kohtumist!

Ulla: kuna olen inimeste inimene, siis vajan oma elus head kaaskonda, kellega on head suhted, teineteise inspireerimine ja mõistmine ning positiivsed emotsioonid. Kõik mu Heateo tiimi liikmed on pakkunud mulle seda. Ja mis veel, isegi kui kõrvalt tundub, et Heateo tiim on ühetaoline – tark, tegus ja ilus naine -, siis igapäevaselt koos töötades on seda mitmekesisust rohkem kui arvatagi oskad. Iga tiimiliige on oma tugevustega ja oma eripäraga. See on avardanud minu maailma ja võimaldanud mul kolleegidelt ka palju õppida. No ja rääkimata nendest põnevatest ja naljakatest lugudest, mis me omavahel lõunalauas või tiimiüritustel rääkinud oleme… Seda jään sooja tundega südames meenutama.


Nii sündis intervjuud illustreeriv foto

Jaga