Keit Fomotškin: õnnelikud noored oskavad hoida ennast ja teisi

SPIN-programm on noortele mõeldud spordil põhinev ennetusprogramm, mille raames saavad ligi 300 noort vanuses 10-18 iganädalaselt osa Eesti tippklubide treenerite juhendatavatest jalgpallitrennidest. Sport pole programmis aga eesmärk, vaid vahend – lisaks pallimängule arendatakse erinevaid noorte sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi. SPIN on teine algatus Heateo Mõjufondi portfellis, kus algatusi toetatakse kolme aasta vältel nii rahaliselt kui ekspertide teadmistega.


Keit Fomotškin

Kärt Kaasik vestles SPIN-i tegevjuht Keit Fomotškiniga programmist, selle mõjust noortele ja tulevikuplaanidest.

Räägi esmalt sellest, mis on SPINprogramm ja miks noored teie programmi tulevad?

SPIN on mitmes Eesti
kogukonnas tegutsev programm, mis sisustab noorte aega tähenduslike ja
arendavate tegevustega. Noortel on
võimalus kolm korda nädalas tegeleda spordiga, mis neile meeldib ja tunda
sellest rõõmu. Meie eriline tähelepanu läheb noorte sotsiaalsete ja enesejuhtimise oskuste arendamisele. Näiteks üksteisega
arvestamine, enesejuhtimine ja enesekontroll või eesmärkide seadmine,
emotsioonidega toimetulek ja positiivseks liidriks olemine. Neid on väga hästi
võimalik kinnistada ja harjutada läbi jalgpalli kui meeskonnamängu.

Noorte jaoks on see
võimalus õppida uusi oskusi ja leida uusi sõpru. Noored ise on öelnud, et SPIN
on mitmekülgsem kui tavatrennid, kuna me arendame paljusid erinevaid oskusi,
millest on nii mängus kui igapäevaelus kasu.

Kuidas noored SPIN-programmi
jõuavad?

Hästi oluline panus
noorte trenni kutsumisel on koolide sotsiaalpedagoogidel ja klassijuhatajatel. Teeme ka ise koolides
näidistrenne, tutvustame programmi ja innustame noori osalema. Kohalikul tasandil on tegemist tõelise
võrgustikutööga. Lisaks koolidele on kaasatud näiteks politsei,
noorsootöötajad ja erinevad
tugispetsialistid, kes laste turvalisusega tegelevad. See on oluline, et toetada noori nende arengus võimalikult õigel
ajal ja mitmekülgselt.

Kuidas SPIN
nende noorte elusid mõjutab?

Meil on mitmeid näiteid, kus noored on tulnud programmi
agressiivselt käituvatena ja ei ole osanud oma emotsioonidega toime tulla.
Programmis osalemise käigus on nad õppinud rahulikuks jääma ja oma emotsioone
teisel viisil väljendama, mitmed nendest noortest on täna oma gruppides mentori
rollis ning julgustavad ja innustavad teisi.


Meil on huvitav näide ühest Tallinna kooli klassist, kes
ei tahtnud ühestki üritusest osa võtta ning oli valdavalt passiivne. Saime
programmi mitu sealset liidrit, kes olid teistele seni käitumise poolest pigem
halvaks eeskujuks. Mõnda aega programmis osalemise järel muutusid nad vastupidi
positiivseteks eeskujudeks, klass osales kooli loovvõistlusel ja võitis seal I
koha. Kuuleme selliseid lugusid koolide sotsiaalpedagoogidelt ja nad on
tulemustest siiralt vaimustuses. Eduelamused innustavad nii meid kui ka
partnereid kohalikul tasandil rohkem pingutama.

Näeme palju
rõõmustavat ka SPIN-programmi mõju-uuringu tulemustes. Uuringud näitavad, et kahe
osaletud hooaja jooksul väheneb osalejate riskivalmidus 18% ja impulsiivsus 16%
ning paraneb enesekontroll 12%. Lisaks on tõendatud, et juba ühe hooajaga
paraneb osalejate õppeedukus 9% ja koolikäitumine 7%. Õppeedukuse ja käitumise
hinnang on seda kõrgem, mida aktiivsem on olnud noore osalus SPIN-programmis.
Kui Eestis hakkavad noored
7.-9. klassis üldiselt käituma riskialtimalt ning prosotsiaalsed hoiakud
nõrgenevad, siis programmis osalevate noorte puhul need vastupidiselt
tugevnevad.

Näeme seda, et SPINis osalevatest noortest, nende
treeneritest ja programmiga seotud inimestest moodustub kogukond. On ägedaid
näiteid, kus grupist lahkunud noor, kes kolis välismaale elama, jäi kaaslastega
suhtlema tiimi sotsiaalmeedia grupis. Üksteise tegemistele elatakse kaasa ning
hoitakse suhtlust ka edaspidi.

Samuti näeme positiivset suhtumist programmi
panustavatesse politseiametnikesse. Kui teismeliseeas tavapäraselt mässumeelsus
kasvab, siis meie näeme seda, et kui kohalik konstaabel võtab vormi seljast,
mängib noortega jalgpalli ja lööb pärast patsu, siis vastasseis, mis kunagi
võis olla, väheneb või kaob sootuks.

Sellised lood
kõnelevad tegelikult iseenda eest. Miks on mõju hindamine ja analüüs teie jaoks
nii olulised?

Mõju hindamine on
meie jaoks oluline, sest see on meile indikatsioon, milliste eesmärkide
lõikes programm
töötab ja
mida tuleb muuta.
Näiteks kui me näeme, et enesehinnang või enesetõhusus ei parane, siis kasutame
seda infot programmi eluoskuste töötubade muutmiseks ja programmi sisuliseks arendamiseks. Teiseks annab mõju
hindamine teadmise, kuidas ja kui palju programm noorte elukvaliteeti muudab.
See on oluline nii koostööpartnerite kui ka meie endi jaoks. Noortega töötamine on suur vastutus ja tahame olla
kindlad, et SPIN-programm aitab nende elusid heas mõttes suunata – anda neile oskused elus
hakkama saada, endale eesmärke püstitada ja nende nimel järjepidevalt pingutada.

Sellel aastal on olnud meedias palju juttu noortekampadest. Mida peaks
tegema, et sellised asjad ei juhtuks?

Siin on märksõnadeks varajane märkamine ja ennetus. Oleme oma töös aru saanud, et efektiivsem on alustada
programmiga noores eas. Nooremate kaasamine on kindlasti lihtsam ning väljalangevus meie kogemusele tuginedes madalam. Seitsmenda kuni üheksanda
klassi,
eriti aga gümnaasiuminoorte kaasamine on juba keerulisem. Ka politsei jaoks on koostöö SPIN-iga andnud olulise panuse ennetustegevuse
efektiivsusse, sest politsei
kontaktisikute regulaarne gruppide külastamine ja tegevustes kaasalöömine
aitavad neil paremini mõista, mida noored mõtlevad, mis on nende huvid ja mis
neid vahel riskikäitumise või õigusrikkumiseni viib.

Noored vajavad turvalist ja
mitmekesisemat keskkonda, kus nad saaksid tuge ja positiivset tagasisidet hea käitumise eest. Töötame teadlikult selle nimel, et noored programmis järjepidevalt
osaleksid. Pakume neile lisaks trennidele erinevaid meelelahutuslikke ja
huvitavaid töötubasid ning võimalusi kohtuda tuntud inimestega. Lisaks teeme
aina enam koostööd lastevanematega, et selgitada neile programmi väärtusi ja
mõju noorele.

Programmi alustas 2015. aasta alguses Tallinnas kahes piirkonnas – Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas.
Peagi möödub sellest 4 aastat. Mis selle aja jooksul juhtunud on?

2016. aasta sügisel laienesime Kohtla-Järvele ja 2017. aasta alguses Narva.
Selle aasta sees oleme laienenud veel nelja uude piirkonda – Tartu, Rakvere,
Viimsi ja Mustamäe, ehk tegutseme kohe kokku seitsmes piirkonnas ja töötame 21 grupiga,
kaasates nii poisse
kui ka tüdrukuid, nii eesti kui ka vene emakeelega.

Meid on märgatud Eestis ja väljaspool. Eelmisel aastal saime Tallinna linna Spordi- ja
Noorsooametilt noorsootöö aasta auhinna, Justiits- ja Siseministeerium esitas SPINi sel aastal esindama Eestit Euroopa turvaliste
kogukondade projektide konkursile. UEFA Lastefond on tunnustanud meid kaks aastat Euroopa ühe silmapaistvama noortealgatusena, Euroopa Komisjoni
#BeInclusive EU Sport Awards konkursil jõudsime üheksa parima algatuse sekka.

Majanduslikult oleme suutnud vähendada sõltuvust Euroopa
Sotsiaalfondi ja Siseministeeriumi rahastusest. Praeguseks hetkeks panustavad ka kõikide
piirkondade kohalikud omavalitsused finantsiliselt sellesse, et nende noored saaksid SPIN-programmis osaleda. Lisaks aitavad meid Briti Nõukogu
ja erinevad fondid. Ettevõtetest on meie suuremateks partneriteks juba mitmendat aastat Tallinna Vesi, Sportlyzer ja
Sportland.

Kuidas kohalikud omavalitsused teieni jõuavad – kas otsite ise uusi piirkondi või otsitakse teid üles?

Nii ühte kui teist. SPIN-iga levitame sõnumit, et meil on konkreetne
noortele suunatud programm ja et seda mingis piirkonnas ellu viia, on tarvis ka kohaliku
omavalitsuse rahalist panust. Kindlasti oleme avatud uute piirkondade
avamisele. Hea meel on ka
tõdeda, et meie võrgustiku liikmed – Politsei- ja Piirivalveamet, treenerid, koolide
kontaktisikut – levitavad head sõna ning soodustavad sellega SPIN-i laienemist. Kindlasti
on huvi meie vastu suurendanud ka viimastel kuudel noortekampade ümber
lahvatanud tähelepanu ning sellega seoses ennetavate lahenduste otsimine, mida
SPIN pakub. Ka erinevate piirkondade politseiosakonnad ning omavalitsused on ise
initsiatiivikad, otsivad lahendusi ning uurivad, kuidas nad saaksid SPIN-i ka
oma kogukonda.

Kas on olnud
selliseid hetki, kus sa oled tundnud, et enam ei jõua?

Selliseid hetki võib tulla igal nädalal. Ma elan alati
raskelt läbi, kui näen, et hoolimata pingutustest on meil mõnes grupis vähe
noori. See on keeruline hetk treenerite ja abitreenerite jaoks, kes on
ettevalmistunud ja saanud täiendkoolitusi ning tahavad näha saalis noori,
kellega töötada.

SPIN on kogukonnaprogramm ning iga partneri panus ja
kvaliteet määrab selle, kui tulemuslikud me oleme. Hästi oluline on, et annaksime
SPIN-ist rääkides edasi positiivseid sõnumeid. Mõni ettevaatamatu fraas võib
tuua kaasa selle, et mõnes koolis, lapse või lapsevanema jaoks jääb programmist
vale mulje.

Lapsevanemate toetus ja mõistmine on samuti  olulised. Viimsis programmi avamisel võtsin
enda jaoks eraldi eesmärgiks suhelda otse võimalikult paljude lapsevanematega,
selgitada välja nende ootused ning põhjused, miks nad arvavad, et laps võiks
programmis osaleda. Julgustasin neid küsima tagasisidet ning tundma huvi,
kuidas nende lapsel läheb ning kuidas nad omalt poolt kaasa aidata saaksid.
Näen, et see on aidanud kaasa vanemate aktiivsemale suhtlusele.

Sa oled mitu korda
maininud, et tegemist on kogukonnaprogrammiga ja viite seda ellu erinevate
osapooltega. Mida see sinu jaoks tähendab?


SPIN on võrgustik, mis kaasab erinevate valdkondade inimesi ja üksi me seda
kõike ei suudaks. Töötame koos jalgpalliklubide, kohalike omavalitsuste, politsei, lastekaitse töötajate ning koolide ja sealsete
sotsiaalpedagoogide, klassijuhatajatega. Töötame koos selle nimel, et noored programmi tuleks ja seal püsiksid.

Pole väga kerge juhtida võrgustikku, kuhu kuulub rohkem kui 300 inimest ja palgal on
sellest ainult 10%. Kõik ülejäänud
võrgustiku liikmed teevad oma tööd igapäevatöö kõrvalt vabatahtlikult ning nad peavad mõistma ja nägema ühisest panusest sündivat
kasu. Minu ülesanne on see nii-öelda nähtavaks muuta. Viia võrgustiku liikmeteni sõnum, et
koostöö on vajalik, et luua noortele turvalisem, motiveerivam ja arengut soosiv keskkond. SPIN-iga
oleme suutnud erinevate organisatsioonide vahel olevaid piire lõhkuda ja näidanud võrgustikutöö kasulikkust. Meie valdkonnas on eriti oluline
mitte ära kustuda, olla
järjekindel ja lõpuni
uskuda.

Mis on SPIN-i jaoks järgmised
suured eesmärgid?

Meil on õnnestunud tõestada, et nullist on võimalik üles ehitada
organisatsioon ja panna see jätkusuutlikult toimima. Lisaks on meil mõju hindamisest reaalsed tulemused
ja teenus, mida väärtustavad nii riik, kohalikud omavalitsused kui ka
erasektori partnerid. Unistan, et SPIN jätkab pärast Euroopa
Sotsiaalfondi ja Siseministeeriumi käimasoleva perioodi rahastuse lõppemist
2021. aastal vähemalt samas mahus nagu praegu ja on väärtustatud partner erinevate sektorite
jaoks. Nende
ambitsioonide realiseerimiseks oleme me nüüd ka Heateo Mõjufondis. 10 aasta
pärast võiks SPIN olla kõigis Eesti maakondades ja see nõuab suurt tööd.

Kuidas Heateo
Mõjufond teie organisatsiooni edasi aitab?

Oleme viimastel aastatel väga kiirelt kasvanud. Mõjufondi toel saame
meeskonda laiendada selleks, et jõuaksime kogukondadele veelgi lähemale. Seda
nõuab nii meie koostööpartnerite hulk kui ka sisukas koostöö lastevanematega.
Läbi nende tegevuste tahame kaasata rohkem noori ja kasvatada veelgi oma mõju.

Teiseks on meil kahe aasta pärast ees see hetk, kus praegune baasrahastuse tagav Euroopa Sotsiaalfondi
rahastusperiood lõpeb. Selleks, et jätkata samas mahus ja olla tulevikus valmis kasvuks, tahame tuua SPINi
juurde rohkem erasektori panust. Usun, et suured asjad sünnivad sektorite vahelises koostöös ja otsin siin veel suuremat tasakaalu.
See annab ka
selge sõnumi
ühiskonnale, et noorte arengu toetamine, riskikäitumise vähendamine ja eluoskuste parandamine ei ole ainult riigi ja kohalike
omavalitsuste ülesanne, vaid sellesse panustame me kõik koos.

Tahame jätkuvalt tõestada, et Eestis on võimalik teha suuri asju ja luua
algatusi, mida rahvusvaheliselt hinnatakse ja mõju osas eeskujuks tuuakse. Meid
innustavad noored, keda oleme näinud nelja hooaja jooksul arenemas, kasvamas ja rohkem vastutust võtmas. Nagu ka
noored, kes on SPINist juba välja kasvanud – liitunud jalgpalliklubidega,
läinud tööle või järgmist haridusastet omandama. Töötame selle nimel, et
õnnelikke noori, kes oskaksid hoida ennast ja teisi enda ümber, oleks aina
enam!

SPIN-programmi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond, Siseministeerium, Kohtla-Järve linn, Narva linn, Rakvere linn, Tartu linn, Viimsi vald, UEFA Foundation for Children, Heateo Mõjufond, Tallinna Vesi AS ning Briti Nõukogu.

Jaga