Jana Pavlenkova soovitab: 6 arutelu, mida Arvamusfestivalil kuulama minna


Pilt: Sven Kiloman

Arvamusfestivalile minekut planeerides juhendun alati kuldreeglist, et lisaks erialastele teemadele, pean kindlasti kuulama ka seda, millega ma igapäevaselt kokku ei puutu. Nagu räägitakse “sometimes expertise is a limitation” – on ülimalt huvitav uurida uusi teemasid ja kuulata inimesi erinevate kogemustega.

Aina paremaks muutuvate sensorite, lugerite ja träkkerite kasutajate ja
kasutusalade hulk kasvab. See jätab meist kõigist maha nn digitaalse jalajälje, mis loob võimalusi protsesside optimeerimiseks ja infrastruktuuri
uuendamiseks. Aga mis juhtub siis, kui need andmed satuvad valedesse kätesse? Või BigData
mustrite taga unustatakse indiviid? Koostöös Elering’iga võtsime ka Prototronis BigData teema enda fookusesse. Vaadates Statistikaameti kutsutud arutlejaid loodan kuulda BigData’ga
seonduvaid mitte ainult tehnoloogilisi aspekte.


Paremad otsused = vähem privaatsust? 11. august 2017
@ 13.45-15.15 Hariduse alal

Üha suuremate andmehulkade kogumine ja kasutamine loob eeldused
tõenduspõhiste otsuste langetamiseks. Samas võib „passiivne“ andmekogumine
paista üksikisiku jaoks inimõiguste riivamisena ning tekitada tunde, et Suur
Vend passib kukla taga. Kas paremad otsused tähendavad vähem privaatsust? Kas
inimesed on valmis „loovutama“ osa privaatsusest selleks, et prognoosida,
missuguseid töökohti on Eestis 10 aasta pärast vaja, kuidas edukamalt
planeerida hariduspoliitikat või kuidas teha elu maapiirkondades paremaks? Kas
see, mida inimeste kohta kogutakse, vastab sellele, mida oleks vaja koguda?
Kuidas koguda nii palju kui võimalik, nii vähe kui vajalik, leidmaks tasakaalu
privaatsusest loobumise ja ühiskondliku kasu vahel? Mis roll on siinkohal
suurandmetel ning mis need üldse on? Arutelu eesmärk on leida vastuseid just
tavakodanikku puudutavatele küsimustele.

 

Järgmisena valisin vene keeles korraldava arutelu noorte osalemisest
valimistel – minu kindlal arvamusel peame rohkem noori usaldama:

16-летние голосуют. Станет ли школа ареной
политической борьбы?
11. august 2017 @ 16:30-17:30

Осенью на местных выборах впервые в истории Эстонии будут голосовать
молодые люди от 16 и старше. Изменит ли это ход предвыборной кампании? Какое
место в школьной жизни займет предвыборная агитация? И как избиратели-школьники
могут изменить расстановку сил?

 

Võtame koos MKMi ja Soome partneritega Prototronis tugevamalt fookusesse Tööstus 4.0 teema ja Arvamusfestivalil räägitakse sellest arutelul: 

Neljas tehnikarevolutsioon – kas Eesti on rongist maha
jäänud?
11. august 2017 @ 16.00-17.30 Teadusalal

Maailma juhtivates tööstusriikides on alanud neljas tehnikarevolutsioon,
mis tähendab, et tootmise arvutiseerimise ja IT-lahenduste horisontaalse
integreerimisega saavutatakse tootlikkuse hüppeline kasv. Milline on Eesti
tööstuse tehnoloogiline tase ning kuidas saaks Tööstus 4.0 kaasa aidata Eesti
majanduse kasvule? Kas Tööstus 4.0 vajab rohkem insenere või itimehi? Arutelu
tulemusena tekivad eri tulevikunägemused Eesti arengutendentsidest, soovidest
ja reaalsetest võimalustest.

 

Osalen koos ülimalt vingete ekspertidega inglise keelsel arutelul, mille püstitatud küsimus mind äärmiselt
huvitab ja loodan, et tuleb põnev!  

Let’s get real about start-ups: Signal vs. Noise 11. august 2017 @ 18.00-19.30 Kaasava ühiskonna alal

Estonia produces the biggest number of startups and seed stage investments
per capita than any other country in Europe. Estonian startup ecosystem is
packed with business plan competitions, pitching workshops, hubs, conferences
and events and the confidence of young Estonian entrepreneurs is backed up by
start-up accelerators and venture capitalists in London and Silicon Valley. At
the same time there are questions about their success-stories and criticism
towards the yippee-rhetoric attitude. Is this a confrontation between the new
and the old economy or is it something else? We are exchanging thoughts and
debate the issue to better understand what’s behind the criticism.

 

Ma usun, et kõik suured algatused alustavad ideedena ja selle pärast lähen kuulama NULA inkubaatoris osalevate uute sotsiaalsete start-up-ide lugusid. See on erakordne võimalus olla ägedate projektide
alguspunkti tunnistajateks.

Millised algatused teevad ilma 2018. aastal? 12. august 2017 @ 11.00-12.30 Kaasava ühiskonna alal

Eesti vabaühenduste maastik on põnev ja kirju: igal aastal tekib uusi
algatusi, mis adresseerivad ühiskondlikke probleeme uuel moel. Kes aga on need
tulevikutegijad? Mis probleeme nad lahendavad? Millised on nende ambitsioonid?
Mida nad juba teinud on? Millist abi nad vajaksid? Teie ette tulevad kuus uut
ühiskondlikku algatust, mis asuvad tulevikus tegema suuri tegusid – ning
pakuvad võimaluse endaga kaasa mõelda ja arutada! Tule tee tutvust, millega
tegelevad ühiskondlikud algatused: teema, millega enamik meist igapäevaselt kokku
ei puutu.

 

Minu lemmikteema on alati olnud regionaalpoliitika ja -areng. Seega tundub väga põnev MTÜ Mondo korraldatud arutelu, kus küsitakse: 

Kas Setomaa ja Põhja-Ghana savanniküla päästavad
idufirmad või tikitud linikud?
12. august 2017 @ 16.30-18.00 Kaasava ühiskonna ala

Keskustest kaugel asuvate kogukondade probleemiks nii Lõuna-Eestis kui ka
Põhja-Ghanas on ääremaastumine ja koos sellega süvenev vaesus. Kelle võimuses
on seda peatada? Üks jätkusuutliku kogukonna aluseid on väärikas sissetulek.
Millist ettevõtlust need piirkonnad vajavad? Kas mõni idufirma päästab
kogukonna või tuleb jääda traditsiooniliste oskuste ja ressursside juurde? Mis
takistab kohalikku ettevõtlust? Kas ettevõtlikkust saab kogukonda importida või
peavad lahendused kasvama välja kogukonna enda seest?

 

Kindlasti leian võimaluse läbi hüpata ka LIVEstonia projekti
Tänavafestivalilt, kus lisaks muusikalistele etteastetele toimuvad Aserbaidžaani,
Tšuvašši, Jaapani ja teiste rahvusköökide meistriklassid. 

Jaga