Heateo Mõjufond toetab kiusamisvastast võitlust koolides

Heateo Sihtasutuse
loodud Eesti esimene mõjufond toetab alates sügisest Kiusamisvaba Kooli
arengut. Algaval õppeaastal toetatakse Kiusamisvaba kooli tegevust 40 000
euroga. Fondi kogumaht on 500 000 eurot.


Foto: Iris Kivisalu

SA Kiusamisvaba Kool on tegutsenud 2012. aasta detsembrist
ning oma tegevusega tõestanud, et KiVa programm on tõhus nii kiusamise
ennetamisel kui ka tekkinud juhtumite lahendamisel. Sel kevadel ilmunud
õpilasküsitluse andmeil on programmi pikaajaliselt rakendanud koolides ohvrite
osakaal vähenenud kolmandiku võrra. Heateo Mõjufondi toega loodetakse jätkuvalt
tõsta programmi kasutavate koolide arvu ning soovitakse senisest veelgi enam
panustada juba aktiivse kiusuennetusega tegelevate koolide ja õpetajate
toetamisse.

Heateo Sihtasutuse tegevjuhi Pirkko Valge sõnul on
Kiusamisvaba Kooli algatus parim näide mõjusast lahendusest, millele mõeldes Mõjufond
loodi. „KiVa programm on kõige paremini tõestatud mõjuga kiusuennetusprogramm
Eestis ja üks vähestest siinsetest programmidest, mille mõju on teaduslikult
uuritud. Programmi rakendavate koolide iga-aastased uuringud näitavad ka Eestis
kiusamise pidevat langust. Senised tulemused ja Kiusamisvaba Kooli tiimi soov
kasvada on see, mis inspireeris Mõjufondi oma panust andma,“ lisas Valge.

„Oleme 5 selja taha jäänud õppeaasta jooksul tõestanud, et
pakutav KiVa programm päriselt toimib ning nii ohvrite kui ka kiusajate osakaalu
on võimalik vähendada,“ sõnas sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin
Toomesaar. „Soovime nüüd koos Mõjufondiga jõulisemalt laiendada programmi
kasutavate koolide arvu ning samal ajal pakkuda juba kiusuennetusele pühendunud
koolidele senisest veelgi suuremat tuge: et koolipered oskaksid hakkama saada
keerulisemate juhtumitega ning hoida oma rakendamismotivatsiooni ka siis, kui
kiusuennetusega paratamatult kaasnevad väsimuslained üle pea kokku kipuvad
lööma.“

Heateo Mõjufondi on panustanud mitmed Eesti eraisikud ja
ettevõtjad. Mõjufond toetab ideid, millel on üle-eestiline potentsiaal. Algatuste juures hinnatakse põhjalikult nii
lahendust, mõju hindamise mudelit kui ka organisatsiooni võimekust. Esmase huvi
üles näitamiseks tuleb täita lühike ankeet Heateo kodulehel
www.heategu.ee/mõjufond.

Heateo Sihtasutus on ainus strateegilise filantroopiaga
tegelev organisatsioon Baltikumis, käivitades ja kasvatades algatusi, mis
lahendavad Eestis teravaid ühiskondlikke probleemes. Heategu on käivitanud koos
Eestist hoolivate eraisikute ja ettevõtetega oma 15 tegevusaasta jooksul
mitmeid üle-eestilisi algatusi nagu Uuskasutuskeskus, Noored Kooli,
Kiusamisvaba Kool ja SPIN programm. Koos Swedbankiga käivitasime 10 aastat
tagasi annetuskeskkonna „Ma armastan aidata“.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta
Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks töötatakse välja tõenduspõhised meetmeid,
aidatakse koole koolikiusamise vastaste meetmete kasutamisele võtmisel ning
tegeletakse teadlikkuse tõstmisega koolikiusamise ning kiusamise vähendamise ja
ohjeldamise viiside kohta.

Lisainfo www.heategu.ee/mõjufond

Jaga