Heateo Mõjufond ja SPIN-programm panustavad koos noorte tulevikku

Heateo
Sihtasutuse loodud Eesti esimene Mõjufond töötab järgmised kolm aastat noorte arenguprogrammiga
SPIN. Koostöö fookuses on programmi jõudmine enamate noorteni. Programmi
toetatakse esimesel koostööaastal 32 500 euroga.


SPIN-programm teeb
iganädalaselt tööd enam kui 300 noorega. Noored mängivad kolm korda nädalas
jalgpalli ning osalevad eluoskuste sessioonides, mille raames arendatakse
enesejuhtimist, koostöö- ja suhtlemisoskusi, eesmärkide seadmist ning erinevate
probleemidega toimetulekut. Mõju-uuringud näitavad, et programmis regulaarselt
osalevate noorte puhul paranevad õppeedukus, käitumine, enesehinnang ja
enesekontroll.

Heateo Sihtasutuse
tegevjuhi Pirkko Valge sõnul seisneb SPIN-programmi erakordsus kogukonna
tasandil erinevate osapoolte kaasamises ning selle kaudu lastele toetavama
keskkonna loomises. „SPIN-i ambitsioonid ning meeskond on väga tugevad ning
nende pühendumus mõju mõõtmisele on see, miks Mõjufond organisatsiooni
arengusse oma panuse annab,“ lisas Valge.

SPIN-programm alustas
2015. aastal Tallinnas ning on tänaseks laienenud Narva, Kohtla-Järve, Tartu ja
Rakvere linnadesse ning Viimsi valda. Heateo Mõjufondi toel asutakse tõhustama
SPIN-programmi koostööd kogukondade, lapsevanemate ja koolidega. Samuti
soovitakse lisaks riigile ja kohalikele omavalitsustele kasvatada erasektori
panust programmi toetajana.

“Turvalistesse kogukondadesse
ja meie noorte arengut toetavatesse algatustesse panustamine on ühine vastutus.
SPIN on siin mõjusaks koostööpartneriks ka eraettevõtetele – aitame kinnistada
tänapäeva tööturul oluliste sotsiaalsete ja enesejuhtimise oskuste arengut ning
vähendada riskikäitumist ja haridusest väljalangemist. Toetame seeläbi kvaliteetse
tööjõu suurenemist. Programmi võrgustikuga koostööd tehes aitavad erasektori
partnerid luua tervemaid ja sidusamaid kogukondi,” rääkis programmi
eestvedaja Keit Fomotškin.

SPIN-programmi kohta
leiab lisainfot veebilehelt www.spinprogramm.ee.

Heateo
Mõjufondi on panustanud mitmed Eesti eraisikud ja ettevõtjad. Fondi mahuks on
500 000 eurot. Mõjufond toetab algatusi, millel on üle-eestiline potentsiaal. Algatuste
juures hinnatakse põhjalikult nii lahendust, mõju hindamise mudelit kui ka
organisatsiooni võimekust. Esmase huvi üles näitamiseks tuleb täita lühike
ankeet Heateo kodulehel www.heategu.ee/mõjufond.


Heateo
Sihtasutus käivitab ja kasvatab algatusi, mis lahendavad teravaid ühiskondlikke
probleeme Eestis. Heategu on käivitanud koos Eestist hoolivate eraisikute ja
ettevõtetega oma 15 tegevusaasta jooksul mitmeid üle-eestilisi algatusi nagu
Uuskasutuskeskus, Noored Kooli ja Kiusamisvaba Kool. Koos Swedbankiga käivitati
10 aastat tagasi annetuskeskkond „Ma armastan aidata“.

Rohkem infot:

Kärt Kaasik, Heateo SA
kommunikatsioonijuht

kart@heategu.ee, 5367 0954

Andrei Liimets, SPIN-programmi
kommunikatsiooni- ja arendusjuht

andrei@heategu.ee, 5666 5142

Jaga