Heateo Haridusfond toetab uuel kooliaastal kahe MATIK-programmi laienemist

Heateo Haridusfond toetab kahe järgmise aasta jooksul ligi 200 000 euroga kaht üldhariduskooli õpilastele mõeldud programmi, et parandada MATIK*-hariduse võimalusi. Nii Codesters.club kui ka HK Unicorn Squad alustasid septembris uue õppehooajaga ja laienevad oma tegevusega uutesse koolidesse ja kogukondadesse.

Heateo Haridusfond paneb õla alla algatustele, mis aitavad lahendada hariduse suurimaid sõlmküsimusi ja millel on olemas selge kasvupotentsiaal. “Haridussüsteemis on hetkel vajaka teadmistest ja vahenditest MATIK-õppe õpetamisel, mis on suunatud komplekssete probleemide lahendamise oskusele, meeskonnatööle, loovusele ja kriitilisele mõtlemisele. Seetõttu mängivad valdkonna edendamises suurt rolli väiksemad ja spetsiifiliste oskuste arendamisele keskenduvad programmid,” selgitas Heateo Haridusfondi kaasasutaja Martin Villig otsust, miks Codesters.club ja HK Unicorn Squad toetust leidsid. Mõlemad algatused kasutavad fondist saadavat raha oma programmi laiendamiseks.


Eelmisel aastal TransferWise’i tellimusel valminud Tartu Ülikooli uuringust “IT oskuste arendamine Eesti koolides” selgus, et õpetajad peavad üksmeelselt oluliseks MATIK-oskuste kaasamist kooliprogrammi läbi valikainete ja nende oskuste õpetamist erinevaid õppeaineid lõimides. Samuti tuli uuringust välja, et poistel on võrreldes tüdrukutega infotehnoloogia alaseid õppimiskogemusi rohkem ja huvi selle valdkonna vastu suurem. See näitab, et tüdrukud vajavad enam julgustamist tehnoloogia valdkonna, sh programmeerimise, juurde suunamisel.


Codesters.club on digilahenduste arendusprogramm gümnaasiumiõpilastele, mille eesmärk on pakkuda tuleviku jaoks olulisi tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskuseid, arendada loovust ning õppida meeskonnatööd. Programm alustas sügisel Eestis teise hooajaga ning sellega on liitunud kaheksa kooli Harjumaal ja Ida-Virumaal. Kolme aasta pikkuse IT-hariduse õppeprogrammiga soovitakse aasta-aastalt kasvada, et võimalikult suurel osal uuest põlvkonnast oleks olemas digikirjaoskus, mis võimaldab luua kasutajakeskseid lahendusi kõikvõimalikes eluvaldkondades. Praegu otsib Codesters.club uusi partnereid ehk edumeelseid ettevõtteid, kes toetaksid uue generatsiooni tehnoloogiaalast harimist.“Alates programmi asutamisest oleme saanud positiivse tagasiside osaliseks nii koolide kui õpilaste endi poolt. Juba pärast esimest õppeaastat suudavad noored ehitada toimivate veebilehtede ja mobiilirakenduste prototüüpe. Kusjuures õpilastel puudub eelnev tehniliste oskuste või disainimiskogemuse taust,” rääkis Nikolai Riesenkampff, kes juhib Codesters.clubi asutanud Riesenkampff Fondi.HK Unicorn Squad on põhikooli tüdrukutele suunatud tehnoloogiaring, milles osaleb tänavu sügisest 1200 õpilast, kusjuures 100% gruppidest jätkavad pärast esimese aasta lõpetamist ka teisel ja kolmandal kursusel. Kõigest mõne aastaga on kasvatud suurimaks tüdrukutele suunatud omataoliseks huviringiks, eestvedajate sihiks on kahe aasta pärast jõuda 3000 osalejani. Praeguseks on tüdrukute tehnoloogiaring jõudnud igasse maakonda üle Eesti, ainsaks erandiks Võrumaa.


“Huvilised õpivad isetegemise ja praktiliste ülesannete kaudu. Olgu selleks siis drooni lennutamine, pöördlava ehitamine või virtuaalreaalsuse mängu loomine. Uusi asju tehakse üheskoos tiimides ja omavahel ei võistelda, sest eduelamust väärivad kõik,” kirjeldas Liis Koser, HK Unicorn Squadi tegevjuht. “Meie eesmärk on vähendada tüdrukute hirmu tehnoloogia ees ja tekitada nendes huvi valdkonna vastu juba varases eas. Loodetavasti seob seeläbi üha enam tüdrukuid oma tulevikueriala just IKT valdkonnaga,” lisas Koser.


*MATIK ühendab eri valdkondi nagu matemaatika, teadus, tehnoloogia, inseneeria ja kunstid, mis võimaldab läheneda õppimisele rakendades probleemilahenduse metoodikat ja lõimides erinevaid aineid.


Heateo Haridusfond on uue põlvkonna tehnoloogiaettevõtjate poolt asutatud filantroopiafond, mille eesmärgiks on anda hoog sisse algatustele, mis aitavad lahendada Eesti hariduse suurimaid sõlmküsimusi. Aastatel 2019-2021 toetab fond kokku miljoni euroga 10-15 algatust, mis tegelevad fondi fookusteemadega: suurendada õpetajate järelkasvu, tõsta koolijuhtimise kvaliteeti, vähendada haridustee katkemist, kasvatada MATIK oskuste (loodus- ja täppisteadused ühes loovuse ja meeskonnatööga) omandamist. Haridusfondi idee algatajad on Taavet Hinrikus TransferWise’st ja Martin Villig Boltist. Heateo Haridusfondi tööd juhib Heateo Sihtasutus.

 

Lisainfo:

Pirkko Valge

Heateo Sihtasutuse tegevjuht

pirkko@heategu.ee | (+372) 517 2230

Jaga