Heateo Haridusfond andis oma panuse ukraina laste haridustee jätkumiseks Eestis

2022. aasta kevadel eraldas Heateo Haridusfond kokku 100 000 eurot neljale algatusele, mis aitavad Ukrainast põgenenud koolilastel Eestis haridusteed jätkata. Toetust said Mondo Ukraina Akadeemia, asendusõpetajate koolitusprojekt, ALPA Kids keeleõppemängud, lisaks soetati õppetööks vajalikke sülearvuteid. Aasta lõpu seisuga on algatustest osa saanud paarsada ukraina õpetajat ning kümme korda rohkem õpilasi.

“Haridusfondi toetuste mõju ulatub aasta lõpu seisuga umbes paarisaja Ukrainast Eestisse jõudnud õpetaja ning paarituhande õpilaseni. Loodan, et nende haridustee Eestis on olnud veidigi sujuvam tänu sellele, et meie haridusalgatused reageerisid kriisile kiirelt ja oskuslikult ning pühendusid sõjapõgenike aitamisele,” ütles Heateo Haridusfondi portfellijuht Kadri Väljaste. “Me ei saa teha sõda Ukrainas olematuks, kuid saame anda oma parima, et olla üksteisele sellel raskel ajal toeks,” lisas ta.

 


Lisaks humanitaarabi pakkumisele Ukrainas, koondas MTÜ Mondo sõja eskaleerudes kiirelt oma võrgustiku ja teadmised, et olla toeks Eestisse jõudnud ukraina õpilastele ja õpetajatele. Heateo Haridusfond panustas Mondo Ukraina Akadeemiasse 38 000 eurot, et toetada ukraina õpilaste vaimset tervist ja õpiteekonna jätkamist läbi kunstiterapeutiliste loovtubade ja õpetajate koolitusprogrammi.

Kogenud kunstiterapeudi Jarõna Ilo juhtimisel viidi läbi 17 kunstiteraapia koolitust, 2 kunstiteraapia läbiviimise meistriklassi ning loodi eesti- ja venekeelsed juhendid, et õpetajad saaksid edaspidi ise oma õpilastele kunstiteraapia võtteid kasutades toeks olla. Koolitusel osalenud õpetajate sõnul muutusid õpilased pärast kunstiteraapiat avatumaks ja/või rahulikumaks. Akadeemia koolitusprogramm tutvustas Eesti haridussüsteemi, koolikultuuri, väärtusruumi, projektõpet, digipädevusi ja maailmaharidust.

Ukraina õpetaja Nataliia Chebotarova sõnul olid äärmiselt kasulikud tegevused, mille tulemuseks oli Eesti kooliga kohanemine, ja näpunäited Eesti keskkonnaga kohanemiseks. Lisaks väärtustas ta kõrgelt Mondo külalislahkust ja tekkinud psühholoogilise mugavuse tunnet. “Meie, õpetajad, vajame sõõmu värsket õhku, mis realiseerub võimaluses suhelda, saada teadmisi, nõuandeid ja sõbralikku toetust,” reflekteeris Nataliia.

Mondo Ukraina Akadeemia tegevustes osales 44 Ukraina õpetajat, kellest 19 töötab praegu Eesti koolides/lasteaedades. Lisaks loodi Mondo initsiatiivil Eestisse jõudnud Ukraina haridustöötajatele Facebooki grupp, millega on praeguseks liitunud 215 inimest.

 


Selleks, et Ukraina õpilasi vastu võtnud haridusasutused saaksid võtta laiemalt kasutusele keeleõppeks mõeldud digiõppemängud, eraldas Heateo Haridusfond ALPA Kids’ile 28 800 eurot. Toetuse abil korraldati seminar “Digimäng ja keeleõpe” koos Tallinna Ülikooli lektorite Elyna Heinmäe ja Kerstin Kööpiga. Seminaril osales üle 700 õpetaja, kellele avati tänapäevaseid võimalusi keeleõppeks, arvestades just Ukrainast saabunud laste õpet. Toetuse abil õpib ALPA Kidsi digiõppemängudega eesti keelt tasuta üle 100 Ukrainast pärit lastega perekonna ja lapsed enam kui 70 koolis ning lasteaias. Õpetajad kiidavad ALPA-t kui suurepärast keeleõppetööriista. Tallinna Saksa Gümnaasiumi algklasside õpetaja Terje Meeksa lisab, et seda on õpetajal väga mugav kasutada, sest ALPA lai valik õppemänge on jagatud erinevatesse raskusastmetesse ja katab hästi erinevaid aineid. Lisaks avalikustas ALPA Kids juunikuus ka ukrainakeelsed digiõppemängud, millel on juba üle 100 000 kasutaja.

 


Asendusõpetajaid vahendav MTÜ ASÕP andis kriisilahendusse oma panuse ja koolitas 37 asendusõpetajat keelekümblusmeetodeid kasutama. Heateo Haridusfondi 31 512-eurose toetuse eesmärk oli pakkuda õpetajate puuduses vaevlevatele koolidele tuge, et iga tund saaks kvaliteetselt asendatud ka siis, kui õpilased on pärit teisest keele- ja kultuuriruumist. Projekti tulemusel on 16 õpetajat asunud koolidesse tööle, kaks neist on värvatud kooli tegevõpetajaks ning kolm õpetajat alustas Ukraina laste toetamist enda koolis.  

Silvi Nugis, kes töötab kaks tundi nädalas keelekümbluse asendusõpetajana Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis, õpetab kümnele ukraina lapsele eesti keelt läbi aktiivõppe meetodite. Silvi hinnangul sai ta Tartu Ülikooli keelekümbluse koolituselt julgust ning praktilisi töövõtteid, et alustada uue lähenemisega. Samuti õppis, kuidas tegeleda traumat kogenud lapsega. “Tänu projektile võidavad kõik ー õpetajad, õpilased, kool ja tegelikult kogu ühiskond,” kinnitab Silvi.

NB! Kui ka sinu koolis võiks tunde asendada keelekümblusmeetodeid valdav asendusõpetaja, uuri lisainfot siit:

www.asendusopetaja.ee

Jaga