Euroopa sotsiaalse ettevõtluse toetajad said kokku Gruusias

Juuni viimastel päevadel toimus Gruusias, Tbilisis Euroopa mõjufondide ühenduse EVPA kõrgetasemeline konverents “Impact in the Neighbourhood”. Heateo tegevjuht Pirkko Valge võttis konverentsist osa ja jagas seal ka Eesti kogemusi.


Konverents keskendus sellele, kuidas luua toimivaid ökosüsteeme, mis toetavad sotsiaalse ettevõtluse arengut ja ühiskonnas positiivse mõju loomist ning kuidas kaasata valitsusi selle tegevuse toetamisse. Osalejaid oli 40 riigist üle maailma alates Hollandist kuni Keeniani. Peamiselt Euroopa ida ja lääne suunalt, riigid Gruusia lähedalt, Ukraina esindajad ja mitmed Aafrika riigid.


Konverents tõi kokku erinevad organisatsioonid ja fondid, kes toetavad sotsiaalseid ettevõtteid läbi inkubaatorite, kiirendite ja fondide. Oma kogemusi jagasid mitmed toimivad investeerimisfondid, mis keskenduvad mõjuinvesteeringutele ehk panustavad sotsiaalsetesse ettevõtetesse. Nende seas nii pikaajalise kogemusega fondid Portugalist, Ungarist, Horvaatiast ja Tšehhi vabariigist kui ka hiljuti loodud fondid Gruusiast ja Aserbaidžaanist.


Pirkko sõnul oli huvitav, et kõikjal räägitakse tugevalt mõjuinvesteeringutest – nii “vana Euroopa” riikides, kus on väga tugevad filantroopiafondid, kui ka vähem arenenud riikides, kus filantroopia ei ole veel kuigi levinud. “Ökosüsteem areneb hooga ja samaaegselt tekivad nii inkubaatorid, hub’id, filantroopiafondid kui ka investeerimisfondid, mis hoiavad oma fookuses mõju,” tõi ta välja.“Eesti kogemus, kus meie fondidesse panustavad täismahus eraettevõtjad, mitte arenguabifondid või Euroopa Liit, eristub väga selgelt ja on eeskujuks erasektori kaasamise osas,” rääkis Pirkko, lisades, et huvi äratas ka meie kogemus toetustele lisaks investeeringute tegemisest. Toimusid mitmed programmivälised kohtumised erinevate fondide esindajatega, kes soovisid sellest rohkem teada.


Pirkko tõi välja, et riigi ja seadusandluse roll ökosüsteemi osalise, õigusliku raami looja ja rahastajana on riikides väga erinev. “On riike, kus teatud tegevused on keelatud, näiteks pole lubatud ühisrahastusplatvormid või ei tohi sotsiaalsetesse ettevõtetesse panustada muul moel kui läbi tagastamatute toetuste. Ja on riike, nagu Portugal, kus sotsiaalset ettevõtlust peetakse riiklikul tasemel oluliseks ühiskondlike probleemide lahendamisel ning riik soodustab erinevate rahastusvõimaluste teket, kaasates aktiivselt filantroopiafonde ja erasektorit.”Pirkko astus konverentsil üles kokku kolmes sessioonis. Ta jagas Gruusia ettevõtjatega Heateo fondide loomise kogemusi, et innustada neid julgemalt panustama. Samuti jagas ta Heateo ja Eesti kogemust ühiskondliku mõjuga võlakirjade projektist ning tulemuspõhise finantseerimise võimalustest laiemalt. Kolmandas sessioonis oli teemaks koostöö riigiga ning erinevad näited, kuidas see on toiminud.


Kaks väga tihedat päeva kohtumisi, esinemisi, vestlusi ja kontaktide loomist missiooniga investorite, fondide ja ettevõtjatega andis Pirkko sõnul väga palju lootust, et oodata on suuri arenguid ja valdkond teeb lähiajal olulisi edusamme. “Hea on teada, et me oleme EVPA liikmetena väga heas ja inspireerivas seltskonnas. Meil on endal palju olulisi kogemusi, mida jagada ja meil on kellelt ja kellega koos õppida,” oli Pirkko rahul.


Heateo Sihtasutus on olnud EVPA (European Venture Philantropy Association) liige organisatsiooni algusaastatest alates, esindades seal ühtlasi ainsana Eestit.

Jaga