Aitäh, Maris, ja edu uutes väljakutsetes!

Heateo Maris on peale aktiivset „Heateo aega“ ja
tütarde kasvatamist käivitanud uue ettevõtmise nimega Sustinere, mille eesmärk
on anda ettevõtetele inspiratsiooni, kuidas kujundada veelgi paremat ühiskonda.
Maris on olnud
Heateo kõrval ja meeskonnas väga pikka aega. Meil on olnud suur rõõm Marisega koos
töötada – tema värsked ideed ja soe suhtumine lõid Heateos väga mõnusa
õhustiku. Uurime Marise käest, kuidas ta täna oma Heateo ajale mõtleb ja kuidas
ta oma uue ettevõtmisega Eestit paremaks muudab!


Heategu on aastate jooksul palju muutunud,
jäänud aga oma põhiolemuses samaks. Milliste mõtetega sina sellele ajale ja
toimunud muutustele tagasi vaatad, mida oluliseks pead?

Heategu on tõesti muutunud ning on jätkuvalt dünaamiline
ja terav. Viimase kümne aastaga on ka ühiskonnas muutunud palju –
strateegiliste filantroopide teadlikkus ja hõivatus on kasvanud, riik on
muutunud teadlikumaks teenuse ostjaks, vabaühenduste maastikul on juurde tulnud
palju uusi tegijaid, kõik senised mudelid komplekssete probleemide
lahendamiseks ei sobi.


Meie töö keskmes on olnud Heateo kogemusele ja
oskustele vastava rolli kujundamine, õige positsiooni leidmine ning uute,
Heateo rolli toetavate, mudelite-lahenduste käivitamine. 

Töötasime aktiivselt
ühiskondliku mõju osakute mudeliga (SIB), lükkasime koos partneritega käima
SPIN-programmi ja tegime senisest sügavamat koostööd ministeeriumitega ja
riigiga laiemalt näiteks sotsiaalse innovatsiooni valdkonnas. See on olnud väga
tore aeg!

 

Mida hindad selle kogemuse juures kõige
enam?

Hindan väga seda, et Heateo kogukond, toetajad
ja nõukogu on olnud alati avatud sellele, et mitte jääda meetodite juurde, mis
töötasid eile, vaid olla samm ees ja otsida täna lahendusi, mis töötavad juba
homme. See tähendab seda, et pidevalt on vaja toimuvat jälgida, analüüsida,
testida ja ellu viia vaid parimaid lahendusi.

Seetõttu – vaatan tagasi ja olen siiani
liigutatud meie meeskonna ja kogukonnaliikmete pühendumisest ja tahtest. Heategu
on tulnud välja keerukatest aegadest, kus teadmatus on olnud määravas rollis.
Ma näen, et täna on Heategu seetõttu tugevam ja targem.

 

Mida näed ühiskondlike algatuste puhul suurimate
väljakutsetena? Kas näed ka hetkel kasutamata võimalusi?

Ma usun väga koosmõjusse. Kuna meid mõjutavad
ühiskondlikud probleemid on komplekssed, siis nende lahendamine on samuti
mitmetahulisem, vähem lineaarsem ja etteaimatavam. Ühiskondlike probleemide lahendamine
puudutab nii ettevõtteid, vabaühendusi kui ka riigisektorit. Ei ole realistlik,
et üksi toimides suudaks ainult üks neist probleemile pikas plaanis leevendust
luua.

Meil on juba näiteid, kus erasektor koos
vabaühendusega on suutnud piisavat mõju luua, kuid kui neisse algatustesse jõulist
riigi huvi taha ei tule ning kolm osapoolt ühiseid arengueesmärke seada ei
suuda, siis võib initsiatiiv “maha kukkuda”. Eriti teravalt on ühiste
strateegiliste eesmärkide koos nägemist vaja riigisektoris, kus mitmetahulise
ühiskondliku probleemi lahendamise eest kannab vastutust justkui üks
ministeerium, samas probleemi algpõhjus ja edukas lahendamine on seotud kolme
või enama ministeeriumiga. SPIN programm on jällegi näide sellest, kuidas
ühise eesmärgi nimel tegutsevad nii ministeeriumid, kohalikud omavalitsused,
rahvusvahelised ja kohalikud vabaühendused ning ettevõtted.

 

Mis sind Heateole mõeldes rõõmustab?

Mulle teeb rõõmu see, et Heategu
on toimiv organisatsioon, mis on valmis kasvama koos muutuva ühiskonna ja selle
vajadustega. Heateos on kirg, usk ja inimesed, kes soovivad Eesti elu paremaks
teha. Mulle teeb rõõmu, et sain nii lähedalt kokku puutuda inimestega kes
tõeliselt loovadki muutusi –äärmiselt inspireeriv, aitäh teile!

 

Mida Heateo kogukonnale
omalt poolt soovid?

Soovin
kõike head, ülivõrdes ja palju :), aga kui püüda seda kokku võtta siis soovin
järgmist:


südikust, et rakendada Heateo tegemistesse rohkem inimesi ja ettevõtteid,


paindlikkust ja avatust, et märgata ühiskonnas toimuvat ja sellest tulenevalt
rakendada arenevaid strateegiaid,


vaimukust ja elurõõmu, et ühiskondlike probleemide lahendamine liiga
probleemseks ei kujuneks.

 

Mainisid ennist, et Sustinere eesmärk on anda
ettevõtele inspiratsiooni, kuidas kujundada veelgi paremat ühiskonda.

Kas see on märk sellest,
et Sinu uued tegemised ei jää Heateost väga kaugele?

Minu
uus ettevõtmine jääb kandma samu väärtusi, mida Heategu kannab. Usun, et täna
pole Eestis enam
ühtegi ettevõtet kes ei mõistaks, et ühiskonna, klientide ja töötajate heaolu
mõjutab otseselt nende
äri tulemuslikkust ja arenguvõimalusi. Aitame leida ettevõtetel selle kõige
otsesema tee, mis neile
väärtust loob ja aitab neil kesta!

Seega
jään valdkonda alles, jään Heateo jaoks alles ja olen alati valmis kaasa lööma.
Heade kohtumisteni!

Jaga