Aitäh, Laura!

Aprillikuus on Heateol rõõmus-kurvad uudised, sest pikalt meie juures töötanud Laura Kalda on suundumas vastu uutele väljakutsetele. Oleme rõõmsad, et Laura on leidnud endale uue valdkonna, kus kasvada, aga oleme loomulikult ka kurvad, et meie tiim kaotab ühe ägeda liikme. Pirkko ja Kärt vestlesid Lauraga Heateos töötatud aja üle ning uurisid, milliseid kogemusi ta nende aastate jooksul kõige väärtuslikumaks peab, millises suunas Heategu edasi võiks liikuda ning kuhu ta ise suundumas on.


Laura, sa töötasid Heateos mitu aastat ning oled kokku puutunud organisatsiooni mitmete erinevate külgede ja tegevussuundadega. Kuidas sa seda aega iseloomustaksid?

Ma jõudsin Heateo juurde 2016. aasta kevadel, kui olin värskelt Eestisse tagasi kolinud ja Heategu oli parasjagu otsimas inimest, kes äsja loodud NULA inkubaatorit veaks. Heategu on olnud üks minu lemmikorganisatsioone selle loomisest alates – kui olin ise veel gümnasist ja lugesin selle loomise kohta ajalehest – see missioon kõnetas mind koheselt. Heateoga liitumine oli minu jaoks seega väga eriline samm!

Minu aeg Heateos on olnud üsna palju seotud erinevate algustega, esmalt NULA inkubaatorit vedades ning hiljem Heateo Haridusfondi käivitamist toetades. Heateo roll on olla erasektori oskuste ja teadmiste vahendaja, samal ajal arvestades kolmanda sektori keerukusega. Paljuski on küsimus olnud tasakaalu leidmises, sest algatused on tihtipeale pisikesed ning sõltuvad riiklikest rahastustest. Kui me tahame, et algatused liiguksid erasektori mõttelaadi suunas, siis siin on oluline mõista, millised on algatuste tänased võimalused ja kuidas Heategu neile toeks saab olla. Olen selle aja jooksul palju õppinud nii meeskonnalt kui algatustelt!

Sa oled olnud Heateos mitme uue suuna käivitamise juures. Mis sinu enda jaoks suurimad tööalased õnnestumised on?

Kindlasti lean meetodi sissetoomine NULA inkubaatorisse. Lean meetod on erasektoris ja eriti iduettevõtetes levinud lähenemine, mis tähendab teenuse arendamist tihedas koostöös sihtgrupiga – et veenduda väärtuse loomises. Olin lähedalt näinud, kui olulise eelise annab see uute ettevõtmiste käimatõmbamisel erasektoris. Teisel aastal, kui selle meetodi jõulisemalt NULAsse sisse tõime, siis nägime täpselt sama ka vabaühenduste puhul – need, kes läksid kohe sihtgrupi juurde, said nö õige suuna kiiremini kätte ja liikusid edasi palju tempokamalt. Ja siin ei saa alahinnata ka emotsionaalset poolt, mida tagasiside uue asja loomise puhul annab. Loomulikult sõltub siin palju ka sihtgrupi keerukusest, kuid igal juhul võiks olla sihiks teenust pidevalt koos arendada. Nii suureneb tõenäosus, et see, kellele teenus loodud on, ka päriselt seda kasutama hakkab ning maksimaalselt kasu saab.

NULA inkubaatorisse kandideeris sinu ajal üle 140 algatuse ja sealt kasvas välja 13 tiimi, Heateo Haridusfondi esitati üle 100 taotluse ning rahastusotsuseni on jõudnud 7. Kas on mõni algatus, mis sinu jaoks eriliselt meeles on?


Üks algatus, keda on olnud põnev sünnihetkest jälgida, on Asendusõpetajate programm. Nad on väga hea eeskuju sellest lähenemisest, mida oleme püüdnud ka NULAs edasi anda. Tulles oma ideega NULAsse viisid nad juba esimestel nädalatel asendusõpetajad koolidesse ning testisid ära nii teenuse kui hinnatundlikkuse. Ja hiljem tuli ASÕP Heateo Haridusfondi ja sai rahastuse veebirakenduse loomiseks, et teenuse mahtu veelgi kasvatada.

Teisena on minu jaoks kindlasti eriline Vaikuseminutid, mis oli minu esimene portfelliorganisatsioon. Elan aga loomulikult kaasa kõigile 20 algatusele, kellega olen seni lähemalt kokku puutunud. Vabaühendustes on kõik inimesed südamega asja kallal ja see on tõeliselt imetlusväärne.

Mis on ühiskondliku algatuse käivitamisel oluline?

Mõistmine, et sul on kõige rohkem võita, kui sa oled aus ja avatud. Ma arvan, et ausus ongi just hästi oluline märksõna ka Heateo poole pealt, sest koostöö toimib hästi siis, kui ollakse avatud ja oma väljakutsetes ausad.

Mis sa arvad,  millises suunas Heategu edasi liigub?

Ma arvan, et Heategu on täna väga ägedas kohas. Uute asjade käivitamine on omajagu keeruline ja olen kindel, et Heategu saab algatuste jaoks olema üha parem koostööpartner. Ideede elluviijate jaoks on täna olemas juba eri arengufaase toetavad võimalused: NULA inkubaator, kaks fondi ja Ma armastan aidata annetuskeskkond. Võikski soovida, et Heategu jätkaks kasvamist!

Teine asi, millele võiks mõelda, on et kas Heategu võiks otsida rohkem koostöökohti riigiga. Täna on paljud algatuste väljakutsed on seotud riiklike rahastusmudelitega ning ühiskondliku innovatsiooni perspektiivist on oluline vaadata seda ökosüsteemi kui tervikut.

Ja muidugi mõju ja selle mõõtmise teema. Oleks äge, kui Heateo juurde tekiks mõju mõõtmise keskus või kompetentsikeskus, mis oleks eraldiseisev osapool ning aitaks algatustel sisukalt hinnata muutust, mida nad loovad.  

Kuhu sinu karjäär sind edasi viib?

Liigun Statistikaametisse täiskasvanuhariduse uuringu PIAAC projektijuhiks. Olen pikalt soovinud paremini mõista, kuidas mõju hinnata ja tegelikult kuidas üldse mistahes tulemusi hinnata ja nende põhjal laiahaardelisi otsuseid teha. Näib, et ka vabaühenduste puhul on see kasvav vajadus ning oodatakse aina enam, et sa oskaksid oma loodavat muutust jälgida. Ehk õnnestub selles plaanis ka tulevikus ühiskonnale head teha.

Kas on midagi, millest sa unistad?

Raske küsimus! Üks mu unistusi on, et igal inimesel ja ettevõttel oleks üks ühiskondlik murekoht, kuhu nad oma aega või raha panustavad.

Sa oled nende aastate jooksul saanud proovida väga paljusid Telliskivi kandi lõunasöögikohti. Kust sinu meelest kõige paremat lõunat saab?

Frenchy! Seal on kõik väga meeldiv – söök, hubane atmosfäär, sõbralik teenindus, unistama ajav muusika.

Heateo tiim tänab Laurat kõikide sisukate vestluste, lõunate ja koos täidetud eesmärkide eest! Tuult tiibadesse!

Jään teid igatsema! 

Jaga