Menüü

Spinner programm ja Liikumisretsept - saame nendega lähemalt tuttavaks!

09. oktoober 2017, Kärt Kaasik
NULA inkubaatori kuus kuud kestnud inkubatsiooniprogramm on tänaseks sisu poolelt lõppenud ning inkubantidel on jäänud nüüd aega Kodanikuühiskonna Sihtkapitali väljapandud 75 000 € starditoetusele kandideerimiseks (vt lähemalt).


Kuid meil on veel tutvustamata kaks algatust, kellest esimene on Spinner programm, mille eestvedajaks on Evelyn Sepp. Meeskonda kuuluvad veel Jana Pavlenkova, Darja Saar ja Anton Ossipovski. Palusime Evelynil vastata mõnele küsimusele, et saada paremat sissevaadet nende tegemistesse.


Millist ühiskondlikku probleemi lahendate?

Spinner programm aitab tõsta digipädevuse taset seal, kus tehnoloogiaga seotud töökohti ja eeskujusid täna veel napib. See on nii inspiratsiooni-, karjäärinõustamise-, motivatsiooni-, ettevõtlikkuse- kui lõimumisprogramm. Läbi praktilise töökogemuse mõnes edukas Eesti tehnoloogiaettevõttes paraneb noorte teadlikkus, et teha õige karjäärivalik ning  kasvab julgus ise uusi algatusi teoks teha. Samuti julgustab see õppima aineid, mis on digikirjaoskuse möödapääsmatuks aluseks.


Mis on senise tegutsemisaja suurim õppetund?

Alati on kõige raskem juhtida iseennast. Peale selle on järgmine suur väljakutse minna igas programmi pisiasjas sügavale pealispinna alla ja jõuda ivani, mis teeb ühest tegevusest mõtteka tegevuse ning maksimeerib selle mõju. Me tahame teha asja, millel on inimeste elusid muutev mõju.
Ühtlasi mõistame, et selle protsessi käigus areneb ka programm ise ehk ka meie peame dünaamiliselt reageerima ja olema valmis kiireteks muudatusteks. Tahame oskuslikult kombineerida nii uusi kui teiste poolt juba järgi proovitud ja end tõestanud formaate. Seega üks suurimaid õppetunde on avatus ja koostöö.


Milline on teie meeskonnaliikmete taust?

Taustalt oleme ühendus väga erinevatest  eluvaldkondadest. Meil on nii spordi, kultuuri, hariduse kui ka noorsootöö juhtimise kogemus. Samuti oleme tegevad nii meedia, turunduse kui  ettevõtluse vallas. Meil on nii avaliku- kui erasektori tugev taust, lisaks on meie tiimilikmed tegutsenud ettevõtlusprogrammi ENTRUM loomises, telesaate TECHnolik tootmisel ja noorteprogrammi Sinu Riigikaitse läbiviimises.

Kuid see, mis meid ühendab, on  soov muuta Eesti ettevõtlikumaks, anda noortele reaalne võimalus õppida ja kogeda päris asju ja kasvada seeläbi initsiatiivikaks, ise vastutust võtta julgevateks inimesteks, kes innustavad teisi, on eeskujuks ja ei karda eksida ning teha uusi asju.


Miks NULAsse kandideerisite?  

Meil oli silme ees  Eesti äärealasid pommitav probleem ja kuklas teadmine sellest, kui süsteemne  digipädevuste puudujääk üle Eesti tegelikult on, ning ka idee sellest, kuidas seda olukorda muuta.
Programm alustab piloodiga Ida-Virumaal, kus probleemid nii tööturu, majandusstruktuuri kui tööjõuga on üldteada. Seejärel laieneme üle Eesti.

Leidsime, et NULA programm on just see, mille abil saame oma ideed kõige oskuslikumalt arendada.
Soovime noortele anda tagasi usu, avardada nende silmaringi ja neid julgustada. Seega otsime koos NULA-ga suurimat võimalikku sotsiaalse mõju tekitamise võimalust.


Viimasena tutvustame programmi, mis tegeleb kesk- ja vanemaealiste liikumisaktiivsusega. MTÜ Liikumisretsep meeskonda kuuluvad Eda Vallimäe ja Eeva-Liisa Sibul. Aga kõigest lähemalt räägivad nad juba ise:


1.  Millist ühiskondlikku probleemi lahendate?

Eesti inimesed ei ole tervisele vajalikul määral piisavalt kehaliselt aktiivsed ning kuigi regulaarne kehaline aktiivsus ravib ja ennetab mitmeid kroonilisi probleeme, siis puudub meie meditsiinisüsteemis veel patsientide süstemaatiline suunamine treeningutele, samuti on madal kogukondade spordiklubide suutlikkus aidata inimesi, kes vajavad (taas)alustamisel liikumisnõustamist ning spetsiaalseid treeninguid. MTÜ Liikumisretsept eesmärgiks on välja arendada Eesti ühiskonda ja meditsiinisüsteemi sobilik terviseedendusprogramm, mis suurendaks kesk- ja vanemaealiste inimeste- eriti krooniliste tervisekaebustega inimeste- kehalise aktiivsuse taset.

2. Mis on senise tegutsemisaja suurim õppetund?

 NULA inkubaatoris osalemise suurim õppetund on seotud ajakasutusega: kuna meid on meeskonnas vaid kaks, siis on olnud suur pingutus ja planeering hallata kõike väikseid detaile ning lobitööd. Ning detaile ühe kodanikualgatuse käimalükkamisel on palju. :) Lisaks oleme õppinud üha rohkem tähtsustama kõikide osapoolte ja koostööparterite toetamist, et keegi ei tunneks ennast kõrvale jäätuna.

3. Milline on teie meeskonnaliikmete taust?

MTÜ Liikumisretsepti veavad magistrikraadiga füsioterapeudid Eeva-Liisa Sibul ja Eda Vallimäe. Nende igapäevatöö on kesk- ja vanemaealiste inimeste taastusravi Tartu Ülikooli Kliinikumis, Spordimeditsiini ja Taastusravi Kliiniku ambulatoorse taastusravi osakonnas, spetsialiseerudes tugi-liikumisaparaadi probleemidele ning kroonilise valu ravile.

4. Miks NULAsse kandideerisite?         

NULA inkubaatorisse kandideerimine oli parim otsus meie kodanikualgatuse edasiarendamiseks ning oleme väga rahul mentorluse ja koolituste eest. Enne NULA inkubaatorit osalesime ka Ajujahi konkurssil, kus õppisime rohkem ärilist lähenemist, NULA inkubaatoris aga pigem sotsiaalse ettevõtte vaatepunktist. Oleme rõõmsad, et NULA on olemas!

Kõikide NULA algatustega saab lähemalt tutvuda siin.Heateo Mõjufond ja SPIN-programm panustavad koos noorte tulevikku

06. november 2018

Heateo Sihtasutuse loodud Eesti esimene Mõjufond töötab järgmised kolm aastat noorte arenguprogrammiga SPIN. Koostöö fookuses on programmi jõudmine enamate noorteni. Programmi toetatakse esimesel koostööaastal 32 500 euroga.

Keit Fomotškin: õnnelikud noored oskavad hoida ennast ja teisi

06. november 2018

SPIN-programm on noortele mõeldud spordil põhinev ennetusprogramm, mille raames saavad ligi 300 noort vanuses 10-18 iganädalaselt osa Eesti tippklubide treenerite juhendatavatest jalgpallitrennidest. Sport pole programmis aga eesmärk, vaid vahend – lisaks pallimängule arendatakse erinevaid noorte sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi. SPIN on teine algatus Heateo Mõjufondi portfellis, kus algatusi toetatakse kolme aasta vältel nii rahaliselt kui ekspertide teadmistega. Keit FomotškinKärt Kaasik vestles SPIN-i tegevjuht Keit Fomotškiniga programmist, selle mõjust noortele ja tulevikuplaanidest.

Külli Lilleorg vaatab tagasi nõukogu juhina oldud ajale

05. november 2018

Oktoobri algusest on Heateo nõukogu uus esimees Margus Rink. Külli Lilleorg juhtis nõukogu neli aastat ning on meie jaoks väga oluline inimene – tema panusega on sündinud Noored Kooli värbamissüsteem, kasvanud Kiusamisvaba Kool ja Uuskasutuskeskus ning hoo sisse saanud NULA inkubaatori tiimid. Lisaks panustavad Külli juhitud Fontese eksperdid igal aastal enam kui 200 tundi oma kogemusi ja teadmisi selleks, et ühiskondliku mõjuga algatused saaksid kasvada. Palusime Küllil nõukogu juhina oldud aeg mõne mõttega kokku võtta. 

Vaata kõiki uudiseid