Menüü

Haridusuuendaja Maria Rahamägi: paindliku ja avatud haridussüsteemi toel on noored tuleviku tööturu jaoks paremini valmis

10. märts 2023, Katrin Arvisto
Haridusalgatuse Edumus asutaja ja eestvedaja Maria Rahamägi soovib, et noored oleksid võimelised kiiresti muutuva ühiskonnaga kohanema ja on selle jaoks loonud lahenduse, mis annab noortele koolist kaasa võimalikult rikkaliku teadmistepagasi. Viie aastaga on algsest ideest kasvanud välja enam kui poolesaja valikainega veebikool, mille arendamisele pani koos teiste investoritega õla alla ka Heateo Haridusfond.

Oled tegutsenud haridusvaldkonnas viimased viis aastat ning proovinud erinevaid lahendusi. Mida oled sel teekonnal õppinud?
Edumuse idee tekkis ligi viis aastat tagasi. Meie eesmärk on olnud algusest peale sama: rikastada haridust erinevate valdkondade spetsialistide kogemuste ja teadmistega. Alustasime seda teekonda spetsialistide väikese koormusega koolidesse kohapeale õpetajaks saatmisega – üks klass, üks aine ja üks õppeaasta korraga.
Nüüdseks oleme mõtestanud haridussüsteemi rolli ühiskonna ja majanduse vundamendina, kus tuleviku tööturu nõudmistele vastamiseks peab koolis pakkuma võimalikult palju erinevaid valikkursuseid. Eesti esimese valikainete kooliga Edumus School näemegi, et just veebiõppega saame tagada võrdsema ligipääsu 21. sajandi teadmistele ja oskustele.

Millist muutust tahaksid Eesti haridussüsteemis enim näha?
Ainult paindlik ja avatud haridussüsteem saab tagada jätkusuutlikkuse ning maksimaalse vastavuse ühiskonna vajadustele. Nii tänapäeva ametid kui ka ootused töötajatele on äärmiselt mitmekesised ja pidevas muutumises, mistõttu peab haridus võimaldama õpilastel maksimaalselt vara oma huve ja andeid avastada ning arendada. Lisaks peab haridussüsteemis toimima tugev koostöö erasektoriga.
Minu lootus on, et loome uue hariduse paradigma lähiajal just siin Eestis. Meie haridussüsteem on juba täna üks uuendusmeelsemaid ja maailmas teistele eeskujuks. Niisiis on see võimalus ja teisalt ka vastutus luua süsteem, mis võiks ühiskonna edukalt 22. sajandisse kanda, ja ühtlasi lennutada nii Edumuse kui ka paljud teised haridusvaldkonna ettevõtmised ükssarvikute sekka.

Kuidas aitab sellele muutusele kaasa Edumus School?
Edumus Schoolis saavad keskkoolinoored üle-eestilistes gruppides õppida praktilisi ja põnevaid kursuseid ning arvestada need oma koolis hindeliste valikainetena. Nii toetame personaalse õpitee ideed.
Kaasates õpetajateks spetsialiste – inseneridest psühholoogideni – tekib noortel kordades enam karjäärieeskujusid ja valdkonnaspetsiifilisi teadmisi kui koolid saaksid ise pakkuda tunniplaanis ühele klassile.
Veebikooli formaat võimaldab haridusse panustamist efektiivistada ja seeläbi kaasata põhitöö kõrvalt õpetajaks spetsialiste, kes klassiruumi kohapeale ei jõuaks. Nii saavad näiteks tehnoloogiaettevõtted ka otseselt tööjõu järelkasvu panustama hakata.

Maria tutvustamas Edumuse lugu NULA inkubaatori 7. hooaja lõpuüritusel

Heateo nõukogu värskeim liige Andres Suimets: investorid on järjest ühiskonnateadlikumad

13. märts 2023

Heateo Sihtasutuse nõukoguga on liitunud Swedbanki privaatpanganduse juht Andres Suimets, kes võttis teatepulga nii pangas kui Heateo nõukogus üle Sven Jürgensonilt. Millise pildi on ta Heateost praeguseks saanud ja millise ühiskondliku murekoha lahendamist ta isiklikult kõige rohkem ootab, räägib Andres intervjuus Heateo uudiskirjale.

Personaliagentuuri Smartful Growth asutaja Helen Pärli: on lausa lust töötada kolmanda sektoriga, kus tehakse tööd siiralt ja hingega

11. märts 2023

Viimasel kodanikuühiskonna aasta vabatahtlike konkursil nimetati aasta ettevõtteks Smartful Growth, mis on pakkunud ühiskondlikele algatustele personalialast ekspertnõu alates 2020. aastast. Kui enamasti asuvad ettevõtted ühiskondlikult panustama mõnda aega pärast ärieesmärkide edukat saavutamist, siis Smartful Growthi asutaja Helen Pärli andis oma soovist pro bono nõustada märku käsikäes ettevõtte asutamisega. Palusime tal oma valikutest ja väärtustest lähemalt rääkida.

Heateo Haridusfond rahastas Edumus Schooli laienemist

08. märts 2023

Tuntud investorid asusid toetama valikainete kooli Edumus School laienemist õpilasteni üle Eesti ja programmi rahvusvahelistumist. Uuendusliku veebikooli edasiarendamisse investeeris teiste seas ka Heateo Haridusfond.

Vaata kõiki uudiseid