Menüü

Tarvet Imala: alustavate ideedega tegelemine on värskendanud mu maailmapilti

28. aprill 2023, Katrin Arvisto
Heateo juures tegutseb iga-aastaselt sadakond vabatahtlikku, kes soovivad anda oma panuse ühiskondlike murekohtade lahendamisse. Üks neist on Playtechi raudvara Tarvet Imala, kes on oma aega ja teadmisi panustanud tärkavate ühiskondlike algatuste arengusse NULA inkubaatori raames. Tarveti sõnul aitab NULA mentori roll tal ka oma tööd paremini teha, sest võimaldab näha uusi lähenemisnurki. 

Miks oled otsustanud panustada vabatahtlikult oma aega NULA inkubaatori tiimide toetamisele?
Mul on tahtmine panustada teatud ulatuses oma aega ühiskondlikesse projektidesse. Kui vaadata, mis Eestis toimub, siis neid on väga palju erinevaid. NULA on minu jaoks sobiv mitmes mõttes – ma suudan siin väärtust luua, see valdkond on minu jaoks paeluv ning ajaline panus on minu jaoks sobiva suurusega.

Milles on alustavad ühiskondlikud algatused enim sinu nõu ja tuge vajanud?
Minu kõige suurem roll on olnud tiimidega koos mõelda ning esitada suunavaid küsimusi ning väljakutseid, et tiimid ise leiaksid vastused ja lahendused nende jaoks olulistele teemadele. Tihti on mitmete teemadega vaja luua arusaadav struktuur, et ideed ei ole liiga laialivalguvad ning selle baasilt luua töötav tegevuskava.

Mida on alustavate tiimide mentordamine sinule kui oma ala professionaalile andnud?
Kõige suurem panus minu jaoks on töötada koos inimestega valdkondades, millega mul ei ole otsest kokkupuudet. Niimoodi on minu mõttemaailm palju avardunud. Erinevate alustavate ideedega tegelemine on andnud palju ka minu igapäevasesse töösse, kus suurema osa ajast tegelen toodetega, mis on juba kaugel algusfaasist. See värskendab minu maailmapilti ja võimaldab probleemidele erinevatest külgedest läheneda.

Tarvet Imala

Intervjuu ilmus Heateo uudiskirjas

Valminud on uus tööriist haridusjuhtide arengu toetamiseks

25. mai 2023

Täna, 25. mail andsid Eesti Koolijuhtide Ühendus ja Heateo Haridusfond haridus- ja teadusministeeriumile üle uue haridusjuhtide kompetentsi- ja karjäärimudeli, mis on abiks nii haridusjuhtide värbamisel, nende arendamisel kui ka edasisel karjääri planeerimisel.

Tule Heateo kogukonnaüritusele 16. mail!

05. mai 2023

Heateo Sihtasutus alustab sel kevadel uut üritustesarja, mille raames kohtuvad huvilised, vabatahtlikud ning vabaühendused. Sarja "Heateo jutud" raames räägime sellest, mida tähendab töö kolmandas sektoris, vabatahtlikuks olemine ning millised on võimalused mõjusaks panustamiseks.

Värske käsiraamat on abiks parimate koolijuhtide leidmisel ja värbamisel

05. mai 2023

Heateo Haridusfondi toel valmis aprillis koolipidajatele mõeldud käsiraamat haridusjuhi värbamise ja valiku tulemuslikuks korraldamiseks. Haridusfondi jaoks on koolijuhtimise kvaliteet üks kolmest fookusteemast ja tee selleni algab kvaliteetsest värbamisest. Meie jaoks on oluline, et koolijuhtide värbamine oleks professionaalne ja saaksime Eesti koolidesse võimalikult tugeva juhiprofiiliga inimesed.

Vaata kõiki uudiseid