Menüü

Kristel Kruustük: kokkuhoidev ja tugev tiim annab investoritele kindluse

30. märts 2023, Katrin Arvisto
NULA inspiratsioonipäeval jagas tarkvara testimise platvormi Testlio asutaja Kristel Kruustük lugusid ja tähelepanekuid oma ettevõtte käivitamise teekonnalt. Kristeli vahetust ja meeleolukast esinemisest jäid kõlama mõned mõtted, mida nüüd jagame.
  • ülikoolis on võimalik kõike uuesti õppida, isegi matemaatikaga võib sõbraks saada alles ülikoolis;
  • suhtle ja tutvu aktiivselt oma valdkonna inimestega, et nende kogemustest õppida;
  • Testlio sai alguse taipamisest, et turul on kindel nišš katmata - puudus platvorm, kus tasustatakse testijaid ajapõhiselt. Kristeli soov oli, et testijad ei konkureeriks omavahel, vaid teeks koostööd kliendi jaoks parima tulemuse saavutamiseks;
  • edu aluseks on tugev tiim, keda tuleb ka investoritele tutvustada. Idee võib muutuda, aga tugeva tiimiga on võimalik läbi minna nii tulest kui veest;
  • kuigi ettevõtluses tuleb pidevalt tegeleda probleemide lahendamisega, siis aja jooksul on muutunud Kristeli suhtumine probleemidesse – iga probleem on võimalus midagi paremini ära teha;
  • Kristel on endiselt jäänud truuks oma testija-teekonna alguses sõnastatud ambitsioonile - soov saada kõige paremaks testijaks maailmas ning arendada kõige ägedam tarkvara testijate platvorm.

Kristeli esinemist saad järelvaadata siin:Kui sinul on idee mõne uue ühiskondliku algatuse käivitamiseks, siis NULA inkubaator pakub sulle sisuka arenguprogrammi, viimase peal mentorid ja võimaluse saada 25 000 eurot stardikapitali idee elluviimiseks. Kandideerimine inkubaatorisse on avatud kuni 31. märtsi südaööni.NULA inkubaatori käivitasid 2016. aastal Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) ja Heateo Sihtasutus eesmärgiga leida uuenduslikke lahendusi teravatele probleemidele Eesti ühiskonnas. Aastate jooksul on inkubaatoris osalenud 61 algatust, nende seas näiteks Vaikuseminutid, Topsiring, Tugitakso, Asendusõpetajate süsteem, Jututaja, Kõnnime Koos, Digiõps.

Valminud on uus tööriist haridusjuhtide arengu toetamiseks

25. mai 2023

Täna, 25. mail andsid Eesti Koolijuhtide Ühendus ja Heateo Haridusfond haridus- ja teadusministeeriumile üle uue haridusjuhtide kompetentsi- ja karjäärimudeli, mis on abiks nii haridusjuhtide värbamisel, nende arendamisel kui ka edasisel karjääri planeerimisel.

Tule Heateo kogukonnaüritusele 16. mail!

05. mai 2023

Heateo Sihtasutus alustab sel kevadel uut üritustesarja, mille raames kohtuvad huvilised, vabatahtlikud ning vabaühendused. Sarja "Heateo jutud" raames räägime sellest, mida tähendab töö kolmandas sektoris, vabatahtlikuks olemine ning millised on võimalused mõjusaks panustamiseks.

Värske käsiraamat on abiks parimate koolijuhtide leidmisel ja värbamisel

05. mai 2023

Heateo Haridusfondi toel valmis aprillis koolipidajatele mõeldud käsiraamat haridusjuhi värbamise ja valiku tulemuslikuks korraldamiseks. Haridusfondi jaoks on koolijuhtimise kvaliteet üks kolmest fookusteemast ja tee selleni algab kvaliteetsest värbamisest. Meie jaoks on oluline, et koolijuhtide värbamine oleks professionaalne ja saaksime Eesti koolidesse võimalikult tugeva juhiprofiiliga inimesed.

Vaata kõiki uudiseid